Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

MEDIEFÖRTROENDE Svenskarnas förtroende för medierna är ganska stabilt. Lågt, men stabilt för dagspress och kommersiell tv, högt och stabilt för public service.

I dag presenterade Medieakademin sin årliga Förtroendebarometer, där Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet låter TNS Gallup undersöka vilket förtroende svenskarna har för det sätt på vilket olika institutioner och verksamheter sköter sitt arbete.

På årets topplista har det inte skett några dramatiska förändringar: trenden är ungefär densamma som de senaste åren, med en svagt sluttande förtroendeutveckling, men inga stora ras.

Dagspressen ligger ungefär som Svenska kyrkan i förtroende: högre än facket, men lägre än storföretag och riksdag.

Så här ser resultatet ut för några av de undersökta företagen och institutionerna. Procentsiffran anger hur många som svarat ”ganska högt” eller ”mycket högt” på frågan om förtroende.

Ikea 78 %

Sveriges Radio 76 %

Sveriges Television 73 %

Universitet/högskolor 62 %

Volvo 62 %

Dagens Nyheter 58 %

Ëricsson 53 %

Radio/tv 52 %

TV4 47 %

Riksdagen 42 %

Storföretagen 39 %

Socialdemokraterna 36 %

Svenska kyrkan 34 %

Dagspressen 34 %

SAS 32 %

Facket 29 %

Moderaterna 29 %

EU-kommissionen 23 %

Politiska partierna 21 %

Folkpartiet 19 %

Skandia 19 %

TV3 17 %

Aftonbladet 16 %

Sverigedemokraterna 4 %

I år har barometern även undersökt förtroendet för ett antal personer. En av få i mätningen som ligger bättre till än sin organisation är Fredrik Reinfeldt, medan Ingvar Kamprad ligger på samma höga nivå som sitt Ikea. Övriga ledare, från public service-vd:arna till Ericsson-chefen, ligger betydligt lägre än sina företag.