Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

REKLAMSTATISTIK Tillväxten på den svenska reklammarknaden bromsade in tredje kvartalet, men den tvärdog inte. Och på nätet fortsätter tillväxten att vara urstark.

En ökning av reklaminvesteringarna med 20 procent under juli, augusti och september – och en total reklamandel på rekordhöga 16,2 procent.Så starkt står internet i kvartalsmätningen från Institutet för reklam- och mediestudier, som kom i dag. Nätet är därmed större som reklammarknad än både TV (13,9 %) och landsortspress (15,1%). Om man räknar ihop årets nio första månader har internet en reklamandel på 14,7 procent – och en ökningstakt på 22,5 procent.

Så här ser kvartalssiffrorna ut för övriga mediekanaler, jämfört med motsvarande kvartal:

Dessa minskade:

* utomhus -1 %

* kvällspress -1,1 %

* facktidskrifter -2,9 %

* morgonpress -3,9 %

* gratistidningar -6,2 %

* storstadspress -12,1 %

Dessa ökade:

* direktreklam +1,8 %

* landsortspress +2,1

* radio + 4 %

* tv +5,2 %

* populärtidskrifter+14 %

Totalt växte marknaden med 2,2 procent och efter nio månader ligger den på 3,7 procent. Men de siffrorna är förstås svåra att värdera: det var i september som bromsen slog till på allvar på många marknader, när finansmarknaderna gick helt överstyr. Därför är det redovisningen för fjärde kvartalet, som kommer en bit in på nästa år, som blir den riktigt viktiga indikationen på hur reklamkonjunkturen ser ut.

Av nätmarknadsföringen fortsätter banners/samarbeten att vara den klart största delmarknaden, med en tillväxt på 21 %. Sökordsmarknadsföringen växer ännu snabbare, +28%, men ligger fortfarande efter både banners och eftertextannonsering. Mobilmarknadsföringen är fortsatt marginell: bara 9 miljoner kronor under kvartalet, vilket ger en andel av reklamkakan på 0,1 %.

Läs också:

10/11 Rena vinstlotten för reklamradion

10/11 Ja, det var för mycket reklam under EM