Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

TIDNINGSKRISEN En av de mest utsatta amerikanska mediekoncernerna, klassiska Tribune-gruppen, blöder nu kraftigare än någonsin tidigare. Senaste kvartalet förlorade de en miljard, sedan ytterligare en femtedel av annonsintäkterna försvunnit.

Kommer Los Angeles Times och Chicago Tribune, två av USA:s största tidningar med en gemensam upplaga på drygt 1,3 miljoner, att överleva? Få vågar i dag svara ett tvärsäkert ja på den frågan.


Sam Zell, den kontroversiella fastighetskungen som för två år sedan tog över Tribune Company, konstaterar att företaget ”verkar i en finansiellt och ekonomiskt extremt besvärlig situation”. Detta sedan han rapporterat ett tredje kvartal 2008 med en jätteförlust för gruppen: minus en miljard kronor. Detta jämfört med en vinst motsvarande kvartal i fjol på 1,3 miljarder.

Intäkterna har minskat med 10,5 procent – och nästan hela raset kommer på tidningssidan (koncernen äger även en etermediagrupp och stora fastigheter, som Wrigley Field). Tidningsintäkterna minskade med 13 procent och annonsintäkterna med hela 19 procent.

Båda tidningarna har redan genomgått kraftiga sparpaket: senaste var det LA Times som meddelade att 75 personer på redaktionen skulle tvingas gå. Men sannolikt räcker inte detta, i det nuvarande krisläget.

Läs också:

29/10 Klassisk Boston-tidning ger upp papperet

26/10 Stålbad för dagspressen i finanskrisens spår

25/10 NYT:s recept för dagspressens överlevnad

20/10 Fler recept för dagspressens överlevnad

12/10 Recept för dagspressens överlevnad