Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PUBLIC SERVICE-DEBATT I vilken utsträckning ska public service-tv konkurrera med kommersiell tv? Hur ”brett” ska public service.uppdraget vara? Vilka nya tjänster ska public service-bolagen kunna erbjuda i digitala medier?

Se där, några frågor som lär vara på tapeten i den europeiska mediepolitiska debatten i höst, när flera utredningar och rapporter inom EU är på väg in.
International Herald Tribune
skriver i dag om de stundande lobbybataljerna, mellan de olika public service-bolagen, EU och lobbygrupper som Association of Commercial Television in Europe.

Här hemma ligger debatten redan och väntar i inboxen på kulturdepartementet. Senast på tisdag ska alla remissvar på Rose-Marie Frebrans public service-utredning vara inne – och det är inte någon särskilt avancerad gissning att ganska många av remissinstanserna lär kräva just att public service-bolagens verksamhet ska bli smalare, snävare eller begränsade i formerna.

TV4 och alla andra kommersiella bolag lär gå hårt åt sponsringen och alla former av kommersiell verksamhet. Tidningsutgivarna lär hävda att lokal nyhetsförmedling på nätet slår mot lokaltidningarnas möjligheter att överleva. Och så vidare.

Det man kan vänta sig är en oväntat intensiv flod av remissvar, med ganska uppskruvat tonläge. Detta av tre skäl:

* Den försämrade konjunkturen skapar marknadsosäkerhet – och då ifrågasätts public service särskilt hårt.

* Osäkerheten kring vad regeringen vill göra med public service gör att många kritiker vädrar morgonluft och hoppas på kraftiga begränsningar. Propositionen i vår blir ju första gången som alliansen klargör sin politik kring public service, hittills har det bara varit middagstal utan förpliktelser.

* Frebrans utredning slog ner som hårdast just på det hon uppfattar som en tilltagande kommersialisering av SVT. Det köttbenet kastar sig konkurrenterna naturligtvis genast över.

När alla svaren är inne får vi titta närmare på dem och tolka läget. Men risken för en hätsk debatt är stor i den turbulens som råder i ämnet i hela Europa just nu.