Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

FRA Regeringen har ända sedan i somras drivit tesen om att ”alla tjänar på att debatten om FRA lägger sig”. Men det gjorde den inte, istället drev den fram en radikal omgörning av lagförslagen. Och det är inte säkert att de nya digitala opinionsbildarna nöjer sig med det.

Nu faller debatten”, konstaterade försvarsminister Sten Tolgfors efter gårdagens nya FRA-förslag, med förändringar i 15 punkter. Expressen slår till med rubriken ”FRA-kriget är över” på nyhetsplats, även om tidningen också innehåller ett debattinlägg på sidan 4 där folkpartisterna som stöder det omgjorda FRA-förslaget kallas för svikare.

Är det då färdigdebatterat om FRA? Det är inte så säkert. Självklart lär intensiteten i frågan nu avta, men den här debatten har inte följt den normala politiska och mediala dramaturgin och kan därför inte punkteras bara för att den politiska processen nått en slutpunkt. De mest regeringskritiska rösterna i bloggosfären gör inte vågen, trots att förbättringarna av lagen är av så avgörande kvalitet jämfört med det förslag som var uppe till omröstning i juni.


Juristen Mark Klamberg skrev i sin blogg i går kväll ett lakoniskt ”Godnatt”. Han konstaterade där att han inte är nöjd och att han nu lämnat alla sina uppdrag i folkpartiet. Bloggen Opassande sammanfattar en del av bloggreaktionerna och frågorna i ett inlägg – och konstaterar ett annat, med kluvna känslor att ”det känns inte som att vi vann”.


Men politiken rymmer sällan totala segrar; jag vet inte ens hur en sådan skulle definieras för att tillfredsställa alla FRA-kritiker. Det viktiga är istället att peka på att FRA-frågan varit en milstolpe när det gäller digital opinionsbildning på gräsrotsnivå. Bloggbävningen med dess tiotusentals inlägg, upprop, aktivistgrupper, grävande och dokumentation har bidragit till att förändra såväl debatten som sakfrågan.

Den har också lett till att politiken blivit mer personligt ansvarstagande: även om partipiskan vinit har de enskilda rösterna i kammaren fått mycket större utrymme än i tidigare debatter.

Regeringen har tvingats lyssna, den har inte kunnat avfärda röster som den och andra politiker tidigare inte ansåg sig behöva bry sig om ur, ett realpolitiskt perspektiv. Det är, i sig, en sensation.

Och politikerna, oavsett blocktillhörighet, kommer att, även fortsättningsvis, ha bloggosfärens ögon på sig i frågor som gäller personlig integritet. Den debatten lär inte falla och det är naturligtvis den största vinsten med hela den här stormen.

Läs också:

18/9 Klara siffror om bloggosfärens betydelse

8/7 Bloggosfärens betydelse biter sig fast

18/6 FRA_frågan speglar en medierevolution