Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

OMGÖRNING I dag avtäcker de nya kulturcheferna Karin Magnusson och Åsa Linderborg Aftonbladets nya kultursidor, formgivna av David Nyman. Och ingen kan väl säga något annat än att det behövdes?

Omgörningen av Aftonbladet Kultur är en av Tidningssveriges mest välbehövliga och efterlängtade. I ett läge där det förts en rätt hätsk debatt om kulturjournalistikens roll – ni vet, allt det där om högt, lågt, förflackning och elfenbenstorn – känns det väldigt vältajmat med ett större omtag för just den här bastionen.

Aftonbladet Kultur har, mer än kanske någon annan kultursida, lidit av en formkonservatism och förutsägbarhet, både vad gäller innehåll och uttryck. Man har fått sin Pilger, Klein och Fisk med viss regelbundenhet, vilket självklart haft sitt värde för den som inte läser utländska tidningar, och en såväl politisk som ämnesmässig pålitlighet i leveransen av läsvärt kulturmaterial. Men det har alltför sällan hettat till; sidorna har inte haft samma närvaro i samtidsdebatten eller förmåga att engagera, via såväl skribenter som uttrycksformer, som exempelvis Expressens kultursidor haft.


Men nu storstädas det. Pilger har fått sparken, det har kommit in mer luft och ljus och David Nyman har försökt skapa sidor med ”bibehållen tyngd, men en mer modern ton”, enligt dagens programförklaring. En syresättning, helt enkelt, även om de mest kritiska säkert lär fnysa åt att det handlar om en spruta botox och att det var bättre förr, som det alltid varit i de kulturkonservativaste kretsarna

Hur det kommer att bli till vardags återstår att se. Till dagens premiär får vi nämligen inte bara de två ordinarie kultursidorna utan också en 16-sidig kulturbilaga med anledning av Bokmässan, med bland annat en uppslagsrecension av Åsa Linderborg om Liza Marklunds deckarproduktion.


Men om man ska döma av kulturuppslaget i dag ser det lovande ut. Ett tydligt val och en tydlig närvaro i tiden, när Peter Kadhammar skriver klokt och självrannsakande om den mediala skolmassakerdramaturgin. Påfallande likt ett kulturuppslag i Expressen, kanske, men i det här sammanhanget får det nog ses som beröm.