Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

MEDIEMÅNGFALD I går fick EU-parlamentet backa om möjligheten att stänga av nätanvändare, i beslutet om telekompaketet. I dag gick förslaget om åtgärder rörande mediemångfald igenom – men först efter att det rensats från de mest kontroversiella inslagen.

Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning fick kraftig bakläxa på sitt betänkande i juni om Mediekoncentration i EU. Förslag om replikrätt i bloggar och krav på bloggande under öppen identitet väckte kraftigt motstånd i debatten, påeldat av uttalanden från den estniska parlamentarikern Marianne Mikko (s) om om att ”bloggare kan förorena cyberrymden” och att det är viktigt att rensa upp och lägga grunden för högre kvalitet på blogginnehållet.

När betänkandet i dag kom upp till omröstning i parlamentet var det därför hårt tuktat från det mesta som kan tolkas som registrering och styrning av bloggandet. Det enda som fanns kvar i den vägen är en formulering om att parlamentet vill ha en ”öppen diskussion om bloggarnas ställning”.

Så här står det ordagrant på parlamentets hemsida:

”Det tidigare betänkandet föreslog att, i rättsligt hänseende, likställa bloggar och webbplatser baserade på användargenererat med andra former av offentliga yttranden. Denna hänvisning är nu struken. I den antagna texten slår ledamöterna fast att ”bloggar är ett viktigt nytt bidrag till yttrandefriheten och blir ett allt vanligare medium för verksamma i mediebranschen och privatpersoner” och ”uppmuntrar till en öppen diskussion om alla frågor som rör bloggarnas ställning”.”

Vad den där formuleringen om bloggarnas ställning kommer att betyda i praktiken är förstås omöjligt att avgöra. Men det förefaller betydligt mer harmlöst än Mikkos och utskottets första bredsida, som ju hade inneburit en direkt attack mot den mediemångfald parlamentet säger sig vilja förespråka.

Läs mer om ,telekompaketet och mediemångfaldsarpporten på Europaparlamentets hemsida och hos Henrik Alexandersson och Andreas Sjölander.

Läs också:

4/9 Än finns tid att stoppa bloggkontrollen