Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

REKLAMINVESTERINGAR Tyckte ni att det var ovanligt mycket reklaminslag i TV-programmen i somras? Det var i så fall helt korrekt: under kvartalet hade tv-reklamen en oväntat kraftig tillväxt, efter en period av stagnerande tillväxt.

I sin prognos för 2008 räknade Institutet för reklam- och mediestuder att reklaminvesteringarna i Sverige skulle öka med 3,1 procent. Under första kvartalet blev ökningen 3 procent, vilket inte ändrade den prognosen, Men under andra kvartalet ökade investeringarna med oväntat höga 5,2 procent, trots allt dystrare signaler om konjunkturläget. På halvårsbasis blev tillväxten därmed 4,2 procent, vilket gör att helåret kan komma att bli något ljusare än väntat för många medieföretag.

Mest fortsätter internet att öka, förstås: plus 25 procent. Det mest överraskande lyftet står dock tv-reklamen för, med tvåsiffrig tillväxt. Exakt hur mycket TV4:s nya reklamvillkor (som tillåter dem att sända lika mycket reklam per timme som TV3/Kanal 5) bidrar till detta framgår inte av mätningen, men rimligen bidrar de en hel del , liksom förstås sändningarna från fotbolls-EM, med pauserna sprängfyllda av reklam.

Bland förlorarna unde rkvartalet finns storstadstidningarna, där investeringarna minskade med 3,8 procent. Kvällspressen ökade något, men inte så mycket som man skulle kunna tro med tanke på fotbolls-EM: de snabbt fallande upplagorna har uppenbart påverkat även annonsörsviljan.

Så här såg fördelningen av reklamkakan ut andra kvartalet 2008 (2007 inom parentes):

* Dagspress 28 % (29)

* TV 16,1 % (15,2)

* Internet 13,5 % (11,2)

* Direktreklam 12,4 % (13.3)

* Tidskrifter 8,4 % (8,8)

* Gratispress 8,3 % (9,1)

* Utomhus 3,4 % (3,2)

* Radio 2,3 % (2,3)

* Övrigt 7,6 % (7,9)

Läs också:

10/6 Allt utom nätet slog i tillväxttaket