Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

DAGSPRESS Bonnier har tappat förstaplatsen på listan över de tidningskoncerner som tjänar mest pengar i Sverige. Ny etta: Stampengruppen, med familjen Hjörne som huvudägare. I fjol stod de för mer än en fjärdedel av det totala branschresultatet.

Under flera år har Stampen varit drivande i omstruktureringen av den svenska landsortspressen, först med köpet av Centertidningar, sedan med fjolårets stora upprensning av det krångliga korsägandet bland landsortstidningarna – och strategin har sedan fullföljts, med det slutliga övertagande av VLT-koncernen.


Jätteaffären förra våren
gjorde att Stampen gick förbi Bonnier Newspapers såväl räknat i upplagor som i omsättningen och när statliga Presstödsnämnden i dag kom med sin årliga sammanställning över Dagspressens ekonomi visade det sig att Stampen är störst även räknat på nedersta raden.

Förvärven och en fortsatt stark tillväxt gjorde att Stampengruppen ökade sitt resultat med 215 miljoner till 511 miljoner. Bonnier ökade, trots fortsatta jätteförluster för City, sin vinst med 93 miljoner till 486 miljoner, men fick ändå se sig passerat.


Trea på vinstlistan i fjol var familjen Anders NWT-koncern med Helsingborgs Dagblad, med 324 miljoner i vinst och en nettomarginal på hisnande höga 35 procent. Två företag hade en ännu högre marginal, men i de fallen handlade det om stora reavinster efter försäljning av fastigheter och minoritetsposter (Dalarnas Tidningar) och stora finansnetton (Norrköpings Tidningar).

Totalt sett landade de undersökta tidningsföretagen på en nettomarginal på 9,4 procent i fjol, vilket är lägre än rekordåret 2006, men ändå den näst högsta marginalen under de 31 år mätningarna gjorts.

Någon lönsamhetskris handlar det alltså inte om i svensk dagspress, åtminstone inte sett till förstatidningarna i landsorten. Men det finns dissonanser i glädjelåten: upplagorna föll med 2,8 procent och annonstillväxten stannade på 2,7 procent, vilket är lägre än reklammarknaden i stort. Lönsamheten är också väldigt ojämnt fördelad: de tre mest lönsamma koncernerna drar in mer än hälften av hela Tidningssveriges vinst.

2008 då? Ja, på många sätt blir det ett väldigt viktigt år för tidningsföretagen. Om upplageraset fortsätter samtidigt som annonsmarknaden bromsar in lär situationen snabbt bli betydlig kärvare, i synnerhet för de företag som inte lyckats bygga starka webbverksamheter som kan kompenserna för sjunkande tidningslönsamhet.