Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

DELÅRSRAPPORT Den svenska marknaden blir allt viktigare för Metrokoncernens resultat: marginalen här var den högsta i världen under andra kvartalet. Ironiskt nog samtidigt som Metro sålt ut 35 procent av ägandet i Metro Sverige, till Schibsted.

Rapporten för andra kvartalet 2008 är ingen glädjeläsning för Metros aktieägare: omsättningen sjönk med 8 procent totalt och även om man justerar för nedläggningar, Metro Bostad och dollarkursen blir den reella nedgången 2 procent. Därmed börjar lågkonjunkturen slå globalt mot Metros försäljning och även mot resultatet: det blev en nettoförlust under kvartalet på 18 miljoner, vilket är dubbelt så mycket som motsvarande kvartal i fjol. Halvårsresultatet är något bättre än i fjol, men landar ändå på minus 80 miljoner.

Vd Per-Mikael Jensen har också tvingats tona ner sin optimism. I vintras talade han om att Metro skulle gå med vinst i år; nu talar han om att resultatet under kvartalet trots allt är lovvärt under de svåra förutsättningar som råder på marknaden, men är tydligt realistisk om att annonsförsäljningen globalt sett är på väg mot en försämring.


Metros motrecept, som presenterades i samband med strategiplanen i juni, handlar framför allt om två saker: att pressa kostnaderna och att göra sig mindre beroende av de vikande marknaderna i Västeuropa och Nordamerika och istället expandera i Ryssland och Asien. Den planen håller ganska väl så här långt: under andra kvartalet kapades kostnaderna på den krisdrabbade amerikanska marknaden med 27 procent, vilket bidrog till att förlusten där halverades.

Men USA är ändå även fortsättningsvis den stora problemmarknaden, tillsammans med Spanien, Danmark och Portugal. I Spanien har dock läget stabiliserats något: Sydeuropa visar faktiskt en minimal vinst den här rapporten. Men marknadsläget är fortfarande väldigt labilt.

Då ser det betydligt bättre ut i Sverige, som med 14 procents marginal är den mest lönsamma Metromarknaden under kvartalet. Försäljningen har visserligen minskat även här, men det är den nu nedlagda Metro Bostad som spökar: om man räknar bort den ökar Metro med 5 % i pris och 3 % i volym, vilket är starkt på en gratistidningsmarknad som förväntats stagnera i år. Metros resultat här landar på 26 miljoner under kvartalet och 40 miljoner totalt under första halvåret, vilket är mer än godkänt i nuvarande läge.

Kommer Metro att sälja ytterligare andelar i Sverige för att stabilisera ekonomin? Kanske, men knappast just nu. Vårens strukturaffär handlade framför allt om att skapa e fungerande konkurrensstruktur. Om Metro ska göra något drastiskt framöver handlar det, vad ledningen än säger, sannolikt om att göra sig av med USA-tidningarna, nu när man städat upp i verksamheten och gjort paketet där lite mer attraktivt.

Läs också:

3/6 Metro ska gasa och bromsa samtidigt

21/5 Metro gör ännu en stor strukturaffär

19/5 Analytikerna applåderar strukturaffären

21/4 Höjda priser lyfte Metro i Sverige

19/4 Nedläggningen goda nyheter för Metro