Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

WEBBINTÄKTER Tidningsföretagen har bara lyckats kapa åt sig en bråkdel av annonsmarknaden på nätet – och ökar mindre än marknaden i stort. Så stort är dagspressbranschens misslyckande på webben.

Många tidningsföretag har varit tveksamma att satsa på nätet eftersom de inte sett tillräckligt många exempel på hur tidningsföretag tjänar pengar på nätet. Och så går resonemanget hela cirkeln runt.

Jag träffade några av dem för en knapp månad sedan, på ett par lokaltidningar. Då ställdes frågan: ”när tror du att det går att tjäna pengar på nätet?” Mitt svar, något häpet, var: för flera år sedan.

Så här är det ju:
reklaminvesteringarna på nätet står för 15,1 procent av hela reklamkakan. Omsättningen är högre än för tv, högre än för alla landsortstidningar tillsammans. Några tjänar alltså väldigt mycket pengar på nätet. Om det inte är tidningsföretagen är det knappast nätets fel, utan snarare tidningskoncernernas, eftersom det visar på deras oförmåga att utveckla nya affärsidéer och kapitalisera på sitna starka varumärken i nya kanaler.

Men tidningsdirektörer landet runt. åtminstone påfallande många av dem, hävdar fortfarande att det inte går att få ihop någon bra affärsmodell. Därför hummar de nu belåtet när det kommer statistik från Tidningsutgivarna om att ”internet fortfarande bara bidrar med några procent” av tidningsbranschens intäkter. Det var väl det vi visste, skorrar de möjligen: det där internet är inget att förlita sigt på.

Under tiden räknar andra, nya medieföretag hem 90 procent av hela webbmarknaden: de 43 dagstidningssajter som är med i TU:s undersökningen omsätter bara 10 procent. Deras ökningstakt i fjol var dessutom lägre än tillväxten för webbreklamen i stort: 31 procent mot 36, enligt TU.

Det är ett underbetyg åt företagen och ett problem som borde stå överst på alla bolagens agendor. Inte ett skäl för direktörerna att klappa sitt papper ett tag till och gratulera sig till att inte ha lagt ner alltför mycket pengar på webbsatsningarna.