Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PUBLIC SERVICE Kära örebroare, ni får en utmärkt landshövding. Men sannolikheten att hennes public service-utredning snabbt faller i glömska blir möjligen något större.

Var ska en ÖSK-ordförande vara om inte i landshövdingsresidenset? Dagens utnämning av kd-politikern Rose-Marie Frebran som ny landshövding i Örebro län var klockren som en genomskärare på Eyravallen (eller Behrn Arena som den numera ska heta). Den tog också död på eventuella spekulationer om att Frebran skulle bli ny vd på Svenska Spel; hon har ju suttit i styrelsen där och representerar den nya ”socialt ansvarstagande” spellinjen som numera gäller.

Men vi som intresserar oss särskilt för hennes arbete som regeringens public service-utredare får en del att fundera över. Visserligen ska hon hinna slutföra sin utredning, som ska lämnas i slutet av juni, innan hon blir hövding i höst. Men sedan lär hon kanske inte vara så aktiv, när remissvaren börjar trilla in.

Frebrans utredning satte ordentlig fart på debatten kring public service redan innan den inleddes. Den har också föranlett de granskade företagen att skynda på sina rationaliseringar och sparåtgärder, för att stå väl förberedda. Men politiskt riskerar den att bli en hyllvärmare, i väntan på att partiledarna i alliansen bestämmer sig för vad de egentligen vill göra med public service. Vilket kan dröja rätt länge.


Av vad som framkommit har Frebran arbetat väldigt självständigt med utredningen: med täta kontakter med medieföretagen, men få kontakter på departementsnivå. Det stärker dess oberoende, men gör det också lättare för regeringen att distansera sig från den – något som fanns implicit redan i formuleringen av de ytterst vaga och öppna direktiven till den.

Jag har hela tiden hävdat att utredningen mest är ett sätt för regeringen att köpa sig tid – och att den därför är ett slöseri med utredningsmedel, om än inte lika flagrant som i fallet med utredningen omkränkande reklam.

Det nya jobbet låter, i det sammanhanget, mer konstruktivt.


Läs också:

Blogglänkar om Rose-Marie Frebran