Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PUBLIC SERVICE Om några månader ska regeringens utredare komma med
förslag på hur finansieringen av public service ska utvecklas. I Danmark finns
redan ett nytt, ganska radikalt, förslag.

I kväll hålls en debatt med den danske kulturministern om det förslag som nu finns på bordet. I korthet innebär det att tv-licensen blir
obligatorisk och lika hög för alla. Om nivåerna blir desamma som i nuläget
innebär det cirka 2 500 kronor om året för hushåll, 900 kronor för företag och
180 kronor för den som enbart lyssnar på radio (en möjlighet som inte finns i
Sverige).

Men licenstvånget har ett viktigt undantag: den som anmäler att
han/hon inte har möjlighet att ta emot radio eller tv slipper betala.

Översatt till svenska förhållanden skulle detta innebära att
Radiotjänst enbart skulle administrera betalningarna och inte ägna sig åt
kontroll. På den punkten väljer politikerna att lita på medborgarna.

Förslaget möter dock invändningar. En del politiker vill ha en
differentierad avgift, andra vill ha en ren skattefinansiering, där alla
betalar.

Läxor att lära för Sverige? Kanske att kontrollverksamheten blivit alltmer otidsenlig. Men också att en ny finansieringsmodell inte behöver innebära att
man ger sig in i besvärliga och snabbt omoderna tekniska definitioner. Den danska linjen är istället en
extremt enkel modell, där den som verkligen inte är intresserad av
etermedier/internet heller inte ska betala. Någon möjlighet att välja bort
public service specifikt – som SvD:sPer Gudmundson föreslog i höstas – finns inte, utan det är bara total medievägran som är
laga förfall.

Enligt bedömningarna kommer den nya modellen att leda till en
förstärkt finansiering av public service. Men det bygger naturligtvis på att
inte en stor andel av danskarna väljer att bluffa.

Läs också:

13/2 Tre kritiska röster om public service

27/8 I dag inleds utredningen som ingen vill ha

9/3 V-licensen förlegad men svåravskaffad