Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

POLITISK ROCKAD Presstödsfrågan är mediepolitikens motsvarighet till Let’s Dance. Hur det går beror på vem som för och vem som är beredd att byta fot. Den stora fotbytaren den här gången heter Maud Olofsson.

I dag klarnade bilden kring nedskärningarna av presstödet. I morse informerades konstitutionsutskottets ledamöter om det förslag regeringen tagit fram om en snabb och drastisk nedskärning av driftsstödet till storstadstidningarna enligt följande modell:

* Storstadsstödet tas bort; alla tidningar ska kunna få maxstöd
* Maxstödet sätts till drygt 17 miljoner
, vilket är en höjning med ungefär 2 miljoner för landsortstidningarna och en sänkning med ungefär 48 mkr för SvD och SkD
* Nedtrappningen av storstadsstödet ska ske på 3-5 år, med start 2009.
* Fortsatta diskussioner ska föras med EU-kommissionen i nästa vecka om nedtrappningstiden innan en notifiering kan presenteras för konkurrensdirektoratet. Därefter är planen att lägga fram en proposition under året för att förändringarna ska kunna börja träda kraft vid årsskiftet.

Under KU-mötet var åsiktslinjerna i frågan tydliga: alla alliansens partier står bakom förslaget, medan oppositionen tycker att nedskärningarna är för drastiska.

Så har det inte alltid varit.

I den parlamentariska kommittén
om presstödet för två år sedan såg sänkningslinjerna ut så här: s, v och c ville sänka stödet till storstadstidningarna med 4,5 miljoner, med tre års nedtrappning. Mp föreslog att nivån skulle sänkas med 7,5 miljoner. Kd ville avskaffa stödet helt på 5-7 år – och m och fp ville avskaffa hela presstödssystemet över huvud taget, utan angivande av tidsgräns.

Några månader senare
, när en proposition lades fram, hade s, v och mp skärpt till tonen: nu var budet 12 miljoner mindre, efter tre års nedtrappning. Detta fick centerpartiet att protestera så att flisorna rök kring mötesbordet i konstitutionsutskottet. Protesterna fick till slut regeringen att backa, till de tidigare föreslagna 4,5 miljonerna.

I ljuset av detta är det sensationellt att just centern ställer sig bakom en sänkning som är fyra gånger större än den som man tidigare slogs med näbbar och klor mot. Maud Olofsson har redan meddelat Skånskans ledning att partiet inte tänker ha någon avvikande hållning i frågan.

Ännu större positionsförflyttningar har alliansregeringen gjort, i sina diskussioner med EU-kommissionens konkurrensdirektorat. Men det har nog mest varit spel för galleriet. EU har ju krävt att den svenska regeringen ska ändra hela presstödsförordningen, då den anses vara konkurrensbegränsande. Regeringen har dock stått fast vid att stödet ska bevaras i stort sett som det är, såväl i en rapport i fjol som i uttalanden från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, som talat varmt om presstödssystemets stora betydelse för den svenska mediemångfalden. De tidigare belackarna av presstödet iklädde sig rollen som dess främsta försvarare.

Att m, fp och kd nu, återigen, byter fot och driver fram en nedskärning av stödsystemet med nästan 20 procent är i sig inte så konstigt. Detta är ju vad de velat hela tiden. Nu använder de EU som murbräcka och skyller på att de tvingats till den här nedskärningen, men på partinivå är de alla sannolikt väldigt nöjda med att nedmonteringen av stödsystemet nu påbörjats.

Centerns position är svårare att förstå sig på. Maud OIofsson säljer ut Skånska Dagbladets ekonomi lika bekymmersfritt som hon tidigare sålde koncernens helägda dagstidningar. Kanske för att hon i grunden tycker att stödsystemet blivit alltför otidsenligt – en åsikt det är lätt att ha respekt för – kanske för att hon gör bedömningen att den politiska skadan av ett flippfloppande blir minimal. Mediepolitiska frågor, som presstöd, är ju inte precis det som driver stora förändringar i väljarkåren.

Ute i partidistrikten
lär det kunna hetta till betydligt mer kring Mauds presstödspiruetter framöver, i synnerhet om det förslag som nu bereds får en alltför snäv tidsplan.

Läs också:
25/1 Presstödsfrågan är kvar i långbänken
13/6 Regeringen är presstödets bästa vän
14/2 Professorns lovsång till presstödet
9/2 Beställningsjobb om presstödet
29/11 Vem tar Svarte presstöds-Petter?
23/11 Regeringens strid för presstödet
22/11 Många frågetecken om presstödet
25/10 Stockholm fria jagar presstöd
1/6 Pagrotskys presstödsrockad
23/5 Presstödsföljetongen fortsätter
2/5 Pagrotsky kuppade bort centern