Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PRESSTÖD En radikal förändring av presstödet är nära förestånde, har Ekot och flera tidningar hävdat i går och i dag. Men från EU-kommissionens konkurrensdirektorat kommer andra besked.

Att hänga med i presstödsdebatten är inte helt enkelt. Här är en snabb summering, till att börja med:

Vad diskussionen handlar om är stöd på drygt en halv miljard. 85 tidningar får driftsstöd. SvD
och Skånska Dagbladet får mest: 65 miljoner, följt av Sydöstran, Västerbottens Folkblad,
Östra Småland, Dagbladet, Arbetarbladet, Länstidningen Östersund och
Dala-demokraten, med 15,3 mkr vardera. Nästan alla dagstidningar (145 tidningar) får distributionsstöd,

I den pressutredning
som lades fram i januari 2006 föreslogs en gradvis
sänkning av stödet till storstadstidningarna. Regeringens proposition fyra månader senare gick längre än kommittén: istället för en sänkning med
4,5 miljoner om året från 2009 blev sänkningen 12 miljoner. Förslaget mötte dock hårt motstånd från centerpartiet, som inte vill att Skånskan ska drabbas – och efter
en mangling i konstitutionsutskottet backade regeringen och återgick till nivåerna som föreslogs i
betänkandet.

När EU informerades om de beslutade förändringarna i
presstödssystemet blev reaktionen oväntat stark: kommissionen ifrågasatte inte förändringarna i sig utan snarare hela stödets
”förenlighet med det gemenskapsrättsliga regelverket”. I alliansens första budget frystes
därför presstödet på befintlig nivå, i väntan på att regeringen skulle
lyckas motivera för EU-kommissionen att förändringarna var rimliga.

I diskussionerna som följt har EU krävt att den svenska regeringen ska ändra hela presstödsförordningen
och presentera ett förslag till ny lagstiftning. I juni i fjol presenterade regeringen en rapport som skulle visa att presstödssystemet enbart är mångfaldsfrämjande
och inte konkurrensbegränsande. I samband med det föreslogs också vissa förändringr, bland annat när det gäller hur stort stödet
får vara i förhållande till en tidnings totala kostnader.

Men inte mycket
har hänt sedan dess. EU-kommissionens konkurrensdirektorat är fortfarande kritisk till systemet som sådant och efter att ha sonderat med källor i Bryssel verkar det klart att regeringen fortfarande inte lagt fram en så kallad notifiering om förändringar, vilket är vad som behövs för att direktoratet ska kunna ta ställning. Enligt källorna finns alltså ännu inte något konkret förslag från regeringen – och definitivt inte från EU:s sida.

Det som tycks ha hänt
under det senaste besöket i Bryssel, när parterna i förra vecka ndiskuterade frågan, är att regeringen har sonderat om hur en sådan notifiering skulle kunna se ut för att EU skulle godkänna den. Men att det fortfarande är en bit kvar till ett konkret förslag – och sedan ännu längre innan en proposition kan presenteras för riksdagen

Räkna alltså med fortsatt långbänk i presstödsfrågan, trots de senaste dagarnas uppgifter. Men en sak är säker: någon form av nedskrivning av stödet blir det – och kanske också tydligare förslag på hur stödsystemet ska kunna stimulera mer mångfald och inte bara bevara den gamla.

Läs också:

13/6 Regeringen är presstödets bästa vän
14/2 Professorns lovsång till presstödet
9/2 Beställningsjobb om presstödet
29/11 Vem tar Svarte presstöds-Petter?
23/11 Regeringens strid för presstödet
22/11 Många frågetecken om presstödet
25/10 Stockholm fria jagar presstöd
1/6 Pagrotskys presstödsrockad
23/5 Presstödsföljetongen fortsätter
2/5 Pagrotsky kuppade bort centern