Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

LÄSARSIFFROR Efter ett par år med snabbt sjunkande läsartal ser det ut som om tidskrifternas räckvidd börjar plana ut och till och med öka igen.

Överetableringen på tidskriftsmarknaden 2005 och 2006 tog ut sitt pris, med magasinsdöd och sjunkande läsartal. I de senaste mätningarna har mer än två tredjedel redovisat sjunkande tal, med all-time-low på många håll.

Framför allt blev distributionen ett problem: tidskrifterna fick helt enkelt inte plats i butikernas hyllor – eller försvann bakom inplastade lockbeten. Det var inte lika illa som i USA, där butikskedjan Wal-Mart stoppat distributionen för nästan 1000 magasinstitlar, men marknaden har varit väldigt kärv, vilket lett till priskrig och en viss gallring.

I dagens Orvestomätning ökar dock hela 60 procent av tidskrifterna sin räckvidd, medan 5 procent har oförändrad räckvidd. De som framför allt börjar återhämta sig är titlarna i livsstilssegmentet, inte minst kvinnomagasinen. Där redovisar nu nästan alla förbättrade siffror, med undantag för Vecko-Revyn, som når en ny bottennotering (-35 000). Dåligt går även männens Café och Slitz, som både redovisar all time low-siffror: minus 37 000 respektive 43 000.

Kvällstidningarnas bilagor har en ojämn utveckling, men merparten sjunker – bland dem fredagsbilagorna och Expressens Leva och Bo.

Några hårt prövade tidningar vänder uppåt efter lång tids nedgång: bland dem Ica-Kuriren och Vi. Fokus går, som jag tidigare redovisat, också betydligt bättre nu och ökar från 25 000 till 41 000 läsare.