Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

SPARÅTGÄRD SVT kommer inte att satsa några nya programresurser på nischkanalen Kunskapskanalen. Det retar upp samarbetspartnern UR, men är i grunden rätt beslut.

För en dryg vecka sedan berättade SVT:s vd Eva Hamilton i SvD om företagets nya utbudsstrategi, som innebär att alla programsatsningar ska göras i ettan, tvåan och Barnkanalen, medan övriga kanaler får bli repris- och lågbudgetalternativ. Det är en strategi som är i direkt motsats till den som förra vd:n Christina Jutterström torgförde. Hon lovade stora satsningar i både 24:an och Kunskapskanalen och pratade om att SVT i framtiden skulle kunna bestå av sex olika kanaler.

Denna nischsatsning har dock genom åren mött en hel del intern kritik. Förre programdirektören Mikael Olsson kritiserade satsningarna för att de enbart skulle leda till utspädning, att det ”blev mindre i varje kastrull”. Hamiltons besked om att koncentrera resurserna på huvudkanalerna har därför mött interna applåder från många håll, inte minst fackligt.

Men jag undrar
om alla tv-kritiker – och de få som tittar – har förstått vad den nya strategin betyder för kritikerfavoriten Kunskapskanalen? Den lär bli en skugga av sitt forna jag, med mest repriser och UR-material.

DN debatt i dag lyfter UR:s vd Christina Björk fram detta, i en sällsynt opinionsyttring från bolagets håll, och skriver att ”Vi ser redan oroande tecken från SVT som vill nedprioritera sin del i Kunskapskanalen”.

Jag tror dock att Hamilton gör rätt: i synnerhet om man istället lyfter in mer dokumentärsmaterial i SVT2. Kunskapskanalen har misslyckats kapitalt med att nå någon publik att tala om. Trots att alla svenskar i dag kan få in den finns den nätt och jämnt med bland de 30 största kanalerna. Då är det bättre att samla resurserna och göra tvåan smartare och attraktivare.

Den erfarenheten har även finska public service-bolaget YLE gjort. De lägger nu ner nischkanalen YLE Extra och även två radiokanaler för att spara pengar när licensmedlen minskat.

Att satsa på en hel kanalbukett var en vacker tanke i digitaliseringens barndom. Men så som tv-marknaden ser ut i dag är den bara ett säkert sätt att slösa bort resurserna.

Läs också:
19/11 SVT förbereder sig för rollen som tvåa