Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

GRATISTIDNINGAR Ända sedan Metro drog igång sin satsning på utdelning i (nästan) hela landet har beskedet varit att det bara är den rikstäckande annonseringen tidningen är ute efter och att det inte är någon lokal satsning. Tills nu.

Svenska Metro kämpar hårt med sin drastiskt försämrade ekonomi. Tredje kvartalet i år gick tidningen med förlust med 4,5 miljoner, sedan Metro Bostad tappat nära 30 procent av sin marknad, och även om det går bra i julspurten kommer tidningen inte att hamna i närheten av det starka resultat den uppnådde i fjol.

Därför signaleras nu om den ena satsningen efter den andra. Metro Bostad, som redan gjorts om ordentligt i år då platsannonser släpptes in i den, ska – eventuellt – bli Metro Living, med finare papper och mer riktad distribution.

Men det mest intressanta beskedet är att Metro ska bli lokal, på annonsmarknaden. Enligt sajten Mediatrender ska Metro inleda annonsförsäljning i samarbete med Riksmedia på lokal och regional nivå i 35 orter och fyra regioner (Dalarna, Kristianstad, Norr, Värmland).

Detta är ett tydligt tecken på att Metro-ledningen är missnöjd med att den inte fått bättre utväxling på det faktum att tidningen numera är Sveriges största, räknat i antal läsare. Genom att lägga till lokal annonsering hoppas man kunna ta reklamandelar från den extremt lönsamma regionalpressen. Att detta innebär ett avsteg från Metros grundtanke om att annonsörerna ska slippa komplicerade annonspaket och bara kunna gå i en kanal är också intressant att notera.

Men beskedet från Metro kommer säkert att göra regionaltidningarnas ledningar allt mer nervösa. De har redan mött ny konkurrens på nätet, från kvällstidningarnas lokala editioner och olika lokala webbnätverk, och får nu även Metro att tampas med på annonssidan.

Metro är dock inte ensam
om att satsa nytt i ljuset av röda siffror. På måndag kommer krisdrabbade Punkt SE ut med nytt utseende: enligt uppgift för att skilja ut tidningen mer från modertidningen Punkt SE och få den att bli mer morgontidningsliknande. Om detta räcker för att täta hålen i ekonomin återstår att se: det stora problemet har ju inte varit att locka läsare, utan att övertala annonsörer.

Exakt hur dåligt det går för Punkt SE lär vi få en bild av i Schibsteds tredje kvartalsrapport på fredag. Enligt branschanalytikerna kommer koncernen att lämna en stark rapport, med 20 miljoner högre vinst än i fjol, trots avvecklingskostnader för Schibsted Sök och TV7 och ”omstruktureringskostnader” på Aftonbladet. Hur stor förlusten för Punkt SE blir framgår inte av analytikerenkäten, men mellan 40 och 50 miljoner, till totalt 140-150 miljoner i år, är nog en rätt rimlig gissning.

Så hög får inte förlusten bli de kommande kvartalen om tidningen ska tillåtas överleva, det är nog de flesta eniga om.

Läs också:
22/10 Nu sätter Metro sitt hopp till jultomten
12/10 Metroledningen borde tala ur skägget
30/9 Sargade ettåringar fortsätter gratiskriga
13/5 Landsortspressen viftar bort Metro