Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

FÄLLDA Allt är inte tillåtet ens i den nya digitaliserade nischkanalsvärlden. Det upptäcker nu den efter den andra nya tv-kanalen, efter att Granskningsnämnden för radio och TV slagit ner på dem. Den här veckans drabbade är Kanal Lokal.

Granskningsnämnden – de bevakar väl bara public service och TV4? Så naiv tycks världsbilden vara hos många av de nya tv-kanalerna, att döma av hur lättvindigt de bryter mot grundläggande regler om reklammängd och otillbörligt gynnande (byråkratsvenska för smygreklam) i den svenska radio- och tv-lagen.

Men den lagen gäller alla kanaler som sänder från Sverige. Det blev Aftonbladets TV7 varse i våras, när de drabbades av något slags rekord i fällningar från nämnden – och nu händer samma sak Kanal Lokal, i en fällning på en lång rad punkter.

Kanalen fälls framför allt för att den sänt för mycket reklam – nästan dubbelt så mycket som är tillåtet – vilket resulterar i att nämnden begär att länsrätten ska döma ut en straffavgift på 25 000 kronor. Men sändningarna har också brutit mot reglerna mot exponering av varumärken på programledarnas kläder, filmtrailrar som ses som ohämmad reklam, otillåtna sätt att utforma sponsringsmeddelanden och även gynnande i form av att programledarna uppmanat tittarna att köpa enskilda skivor och filmer.

Man kan tycka vad man vill om rimligheten i en del av reglerna, men de stora kanalerna har med åren lärt sig vad som gäller och anpassat sig till det. Men på de mindre, nyare kanalerna tycks uppvaknandet inför granskningen rätt yrvaket.

Eller så struntar man helt medvetet i reglerna, eftersom påföljden för dem som bryter mot dem ändå inte är så hårda.

Läs också:
28/5 Granskningsnämnden slaktar TV7