Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

DELÅRSRAPPORT Livet är stenkul, om man ska tro på TV4:s rapport för
resultatet under årets åtta första månader. Men bakom jubelropen finns
siffror som borde göra TV4-ledningen ganska oroad.

Totalt gjorde TV4 en vinst på 204 miljoner kronor under januari-augusti, visar delårsrapporten som släpptes i dag och som fick bolagsledningen att tala om ”fortsatt stark tillväxt”.

Men
det som ökar mest hos TV4 är snarare kostnaderna: de steg med 10
procent jämfört med motsvarande period 2006, efter satsningar på
förvärv, personalvärvningar, webbexpansion och nya dyra
programrättigheter.

Reklamintäkterna ökade
inte alls lika
mycket: de steg bara med 0,9 procent, vilket innebär att TV4 trots sin
ledande position inte tagit några andelar utan ligger precis på den
genomsnittliga tillväxt som IRM
redovisade för första halvåret. Därmed sjönk också reklamintäkternas
andel av TV4:s totala intäkter, från 85 procent till 81,3 procent.

Den
enda förklaringen till att TV4 än då kan öka sin vinst är att bolaget
nu betalar en lägre koncessionsavgift än tidigare. Resultatet före
koncessionsavgiften minskade med hela 33 miljoner.

När det gäller marknadsandelen
bland tittarna finns det också vissa varningsklockor att ringa i. TV4
hävdar själva att deras tittartidsandel ökar och att de växer inom
betal-tv, men under sommaren var det snararte så att den totala
tittartidsandelen sjönk något – och att gapet till SVT minskar något beror mest på att SVT har en så svag utveckling. TV4 Plus ökar kraftigt och TV4 Film går
också bra, men huvudkanalen försvagas och de flesta av de övriga
nischkanalerna är fortfarande relativt små.

Den största vinnaren
om man ser till tittartidsandelar i år är snarare Viasat, med
framgången för framför allt TV6. Viasat passade i dag på att lansera ett nytt sätt
att kombinera kanalpaket för abonnenterna, i ett försök att förenkla
för tv-publiken. Där har fyran sin farligaste konkurrent framöver.