Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

BLOGGBEHOV Trots enstaka stora satsningar har svenska tidningar och tidskrifter ännu inte blivit bloggfrälsta. Nu finns nya siffror som visar hur långt före de amerikanska medierna ligger på det området.

Uppdaterad

Den mest slående skillnaden mellan svenska och amerikanska dagstidningar och tidskrifter på nätet är hur få egna bloggar de svenska medierna har. När den så kallade Bivings-rapporten kom i augusti framgick det att 80 av de 100 största amerikanska dagstidningarna hade egna bloggar. 24 % hade bloggflöden eller externa bloggar på sina sajter. Den starka siffran befästes av en ny undersökning från Center of Business Journalism, som visar att 75 % av de amerikanska dagstidningarna har minst en affärsinriktad blogg

När jag i vintras gick igenom de 25 största svenska dagstidningarna kom jag fram till att bara 36 % hade egna bloggar och blott 12 % extern bloggmedverkan. Däremot hade 76 % av de svenska tidningssajterna möjlighet till artikelkommentarer, vilket bara 19 % av de amerikanska hade.

Men artikelkommentarer är en ganska passiv form av läsarintreraktivitet, om de bara finns som ett påhäng till nyhetstexter, utan att skribenten eller redaktören någonsin följer upp kommentarerna. Via bloggar och ett ömsesidigt flöde mellan tidningssajter och bloggosfären (som SvD/DN:s Twingly-lösningar) är chansen större att det blir en interaktivitet som leder någonstans. Att öppna upp de egna sajterna för externa bloggar – antingen via redaktionell uppföljning av vad som händer i bloggosfären eller via direktlänkning till externa bloggar – betyder betydligt mer för möjligheterna att skapa engagemang, dialog och läsarintresse.

Men även tidningarnas egna bloggar är viktiga (tycker jag, ödmjukt, som SvD-bloggare…). Om inte annat för att bygga kontinuitet, driva upp tempot i bevakningen och tvinga fram en mer aktiv omvärldsbevakning. Belöningen får man direkt, i form av ökad feedback, mer tips och ett allmänt starkare engagemang.

De amerikanska tidskrifterna har konsekvent använt bloggar som ett sätt att sticka ut och hitta ny publik inom olika nischer. På tidskriftsorganisationen Magazine Publishers of Americas sajt hittar man en bra redovisning av vilka bloggar de olika tidskrifterna har. Just nu finns nära 450 olika tidskriftsbloggar bland organisationens tidningar (vet inte hur många Sveriges Tidskrifter skulle komma upp i vid en liknande listning, men jag tror inte att det skulle vara många dussin…).

Bland dem som har flest bloggar finns Wired och Business 2.0, med 17 bloggar vardera, InfoWorld med 15, Time Magazine med 14 och Business Week med 11. Men nästan alla magasin har åtminstone någon blogg. Och att kolla igenom hela listan är en perfekt genväg till nya favoritskribenter.

Att anamma den trenden borde vara en del i överlevnadsstrategin för svenska tidningar och tidskrifter. Det säger även den huvudansvarige för Centre of Business Journalisms undersökning, Stephen Doig: ”Newspapers clearly need to be experimenting with blogs as another way of reaching readers beyond the printed page”.

Uppdatering:
Och via Beta Alfa kommer ytterligare ett bra argument på varför traditionella mediesajter bör kopplas ihop med sociala medier: det ger fler sidvisningar per besökare, vilket på sikt ger högre intäkter.Läs studie om detta här.