Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

UTREDNING Är kulturministern rädd för oppositionen? undrade socialdemokraterna sedan det blev klart att det blir en ensam utredare som ska granska public service-företagens framtid. Nej, hon är nog snarare rädd för sprickorna inom alliansen.

Den senaste stora parlamentariska utredningen om public service, ”Radio och TV i allmänhetens tjänst” blev klar så sent som i januari 2005. Ändå tyckte oppositionen att det skulle sparkas igång en ny sådan, med representanter för alla riksdagspartier, redan i år. Så blir det dock inte: i dag meddelade kulturdepartementet att det bli en ensamutredare, som ska namnges senare i vår. Utredaren har sedan tid på sig till hösten 2008 att komma med sina förslag. Det blir därmed samma modell som i den senaste utredningen om finansieringen av public service, då Ulf Larsson höll i arbetet. (Att alla hans förslag kastades i papperskorgen är en annan historia).

Socialdemokraterna protesterade direkt. Margareta Israelsson, som är s-talesperson i kulturfrågor, ställde den retoriska frågan ”Är Lena Adelsohn Liljeroth rädd för oppositionen?” i en TT-intervju.

Nej, det tror jag inte. Skälen till ensamutredar-beslutet är snarare två andra.

Ett: det är ingen mastodontutredning som ska göras. Det som beställdes i fjolårets riksdagsbeslut var en särskild utredning för att titta på hur resurserna inom de tre public service-företagen ska kunna utnyttjas effektivare. Det är alltså en resurs- och samordningsutredning som ska göras: inte ett grepp över hela public service. Sedan är det naturligtvis upp till regeringen att formulera direktiven (eftersom den förra regeringen glömde bort att göra det, i valrörelsekaoset) och den kan då välja ett ganska öppet mandat – som till och med täcker in frågan om en eventuell sammanslagning av SR, SVT och UR. Men det mest sannolika är ändå en ganska avgärnsad utredning.

Två: om det blivit en parlamentarisk utredning hade den präglats av respektive partis agenda på området. Och då vet vi hur det hade sett ut, med tydliga reservationer som visat hur långt framför allt m/fp respektive c/kd står från varandra. Med en endsam utredare blir det lättare för alliansen att förhålla sig till helheten – och splittringen inom regeringen blir mindre uppenbar.

Det är ju inte frågan om ett demokratiskt underskott som är det största problemet när det gäller hållningen gentemot public service. Utan det faktum att regeringen saknar en gemensam politik.