Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PAPPERSKRIS? Hur djup är krisen för pappers-dagstidningen? Det beror på vem man frågar.

I USA är dagstidningsproblemen som bekant väldigt allvarliga. Phil Bronstein, chefredaktör för den krisdrabbade San Fransisco Chronicle, uppges ha fällt följande citat på redaktionen: ”The news business is broken, and no one knows how to fix it. And if any other paper says they do, they’re lying.” (Läs mer hos Tim O’Reilly).

En färsk rapport om det ekonomiska läget för dagspressen iu februari är inte mycket ljusare. Annonsintäkterna på USA Today minskade förra månaden med 14 procent, på New York Times med 7,5 procent och på Wall Street Journal med tio procent. (läs mer hos New York Times). En medieanalytiker på Jupiter Research kommenterar: ”those are scary numbers, especially when we’re not in a recession.”

Lite mer hopp finns i den stora enkätundersökning som World Editors Forum och Reuters genomfört (läs om den hos Greenslade på The Guardian). Drygt åtta av tio tidningschefer ser där – trots allt – positivt på framtiden. Men att den inte nödvändigtvis finns på papper. Fyra av tio chefer tror att webben är den viktigaste medieplattformen om tio år, medan 35 % tror att papperet håller ställningarna. Sju procent (!) tror att e-papperet då tagit över, vilket kan få en att tvivla på kvaliteten hos undersökningen (eller de undersökta…)

Synen på hotet från gratistidningarna är högst ambivalent, medan tidningscheferna är mer positiva till trenden med användargenererat material: det anser 75 procent är en bra sak för branschen.

Huruvida Bronstein på SF Chronicle ingick i undersökningen framgår inte av sammanhanget…