Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

META-JOURNALISTIK En journalist som fällts i hovrätten skriver en nyhetsartikel om sig själv. Sämre omdöme än så kan en tidning knappast visa upp.

Rubriken på branschtidningen Dagens Medias sajt kan tyckas oskyldig: ”Niclas Rislund nekas HD-prövning”. Men när man tittar närmare på den framträder ett närmast rättshaveristiskt beteende – och ett publicistiskt självmål.

Rislund fälldes i hovrätten den 22 september för föregivande av allmän ställning, för att ha uppgivit sig vara polis i samband med kidnappningen av Sibas vd. Han har dock aldrig accepterat fällningen: både Rislund och hans tidigare arbetsgivare Expressen har hävdat att den är felaktig.

Nu är domen dock fastställd, i och med beskedet att Högsta Domstolen inte beviljar prövningstillstånd. Men Rislund framhärdar att han inte borde ha fällts.

Det har han naturligtvis all rätt göra, i kommenterande sammanhang. Men att skriva en skenbart opartisk nyhetsartikel om sig själv sänder ut extremt riskabla signaler om att Rislund själv anser sig stå över lagen och att medierna inte kan erkänna egna felaktigheter, ens när de slås fast i rätten. Vad detta innebär för förtroendet för medierna kan nog alla räkna ut.

Artikeln har ju tydliga drag av partsinlaga när man granskar den närmare, både i ordvalen och i hans upprepande argumentation om varför rätten borde trott på honom.

Dagens Medias chefredaktör Rolf van den Brink försvarar artikeln med den häpnadsväckande kommentaren att det var ont om tid och att Rislund var den som ”snabbast kunde sätta sig in i ämnet” (läs mer hos Resumé). Your honour, I rest my case…