Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

RÄCKVIDD I dag redovisas Orvestos räckviddssiffror för helåret 2006. Bilden som ges är densamma som i förra veckan upplagestatistik – men ytterligare förstärkt. Nästan alla medier tappar, varav en del mycket kraftigt. Att inte fler mediechefer förefaller oroade måste bero på att de ser världen genom ett högkonjunkturfilter.

Eftersom Orvesto redan redovisat räckvidden för samtliga tre tertial 2006 kommer dagens helårssiffror inte som en överraskning för någon. Enda skälet att uppehålla sig vid dem är att kunna jämföra med helårssiffrorna för tidningarnas upplagor (via TS) och deras årsresultat, som börjar redovisas efterhand.

Den bild som ges är tydlig: det totala tidnings- och tidskriftsläsandet ligger stabilt och högt, men det beror enbart på det ökade antalet gratistidningar och det rekordhöga antalet tidskrifter.

För en klar majoritet av alla enskilda tidningar och tidskrifter handlar såväl räckvidds- som upplagesiffror om nedgångar – och i många fall kraftiga sådana.

Av de betalda dagstidningarna tappar alla i räckvidd utom SvD (+2,8 %) och GP (+0,3 %). Metro och City ökar tack vare kraftigt utökad distribution. DN (-3,4 %), DI 8-6,7 %), Aftonbladet (-2,3 %) och Expressen (-2,9 %) minskar alla kraftigt. Det följer trenden från upplagesiffrornqa, som sjönk med 1,8 procent för hela dagspressen: tre av fyra tidningar minskade där och av de få som ökade sin upplaga gjorde merparten det med minsta möjliga marginal och tack vare kraftigt ökade gratisupplagor.

Tidskrifternas läsartapp är ännu större. Två tredjedelar av alla tidskrifter tappar i årsräckvidd. Minskningen sker i nästan alla stora segment. Enstaka undantag finns i tuffa nischer som kvinno- och föräldratidningar, där Cosmopolitan, Damernas Värld och Mama går mot strömmen, men annars är det mest kraftiga minus.

Att lönsamheten ändå är så god i både dagstidnings- och tidskriftsbranschen beror på två saker: i första hand den extremt starka annonskonjunkturen, i andra hand på att vissa av tidningarna börjar få betydande intäkter även på webben.

Men för många tidningar och tidskrifter, som fortfarande har väldigt svaga positioner på webben, utan en tydlig strategi om vad man ska ha nätet till, är framtidsbilden osäker. När konjunkturen vänder lär papperet drabbas hårdast, medan webben lär kunna hålla uppe reklamtrycket bättre – på något annat sätt kan man knappast tolka reklamprognoserna och de internationella trenderna. Då kommer tidnings- och tidskriftsföretagens kalkyler att utsättas för hård prövning.

Allt färre läsare är ju ett taskigt utgångsläge, i konkurrensen med de medieformer – som communities, nätverk och bloggar – som snabbt ökar sin publik.

Orvestos helårssiffror hittar du här och Tidningsstatistiks upplagesiffror här.
Läs om SvD:s räckviddsframgångar här.

Läs också:
23/2 Tidskriftsmarknaden står och väger
23/2 Svart dag för trycksvärtan
15/2 Tidningarna lever gott på annonsboomen