Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

RETRÄTT Efter dagens styrelsemöte i Sveriges Raduio meddelade vd Peter Örn att han ska se över den nya tablån i P1. Ett-noll till kritikerna. Men det lär inte mildra stormen mot ledningen.

Så här skrev SR-ledningen i ett pressmeddelande efter dagens styrelsemöte:

”Peter Örn avser att snarast göra en översyn av de nya programmen och förändringarna i Sveriges Radios utbud, med anledning av framkommen kritik. Han återkommer till styrelsen under mars för att informera om slutsatser och åtgärder.

Varken styrelsen eller radioledningen har några avsikter att förändra kanalernas karaktär, eller sänka den kvalitet som finns i Sveriges Radio”.

I en kommentar säger Örn: ”Jag vill pröva om de förändringar i programutbudet som har genomförts står i överensstämmelse med mina och styrelsens publicistiska avsikter”.

Delreträtten kommer bara några dagar efter det att styrelsens ordförande Ove Joanson klargjort att han inte är nöjd med allt i den nya tablån och att det fanns ”snedskär” i det nya utbudet – gissningsvis i de mer ”pratiga” delarna.

Men de som kritiserar SR-ledningen och kräver dess avgång lär knappast nöja sig med detta. Blodtörsten är luftad och nu lär all kraft riktas mot de sparbesked som preciseras efter nästa styrelsemöte i slutet av mars. Stormen på SR har långtifrån bedarrat.