Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

MEDIEVANOR När publiken ändrar sitt beteende måste också metoderna
att mäta beteendet förändras. Det är förklaringen till att
tittaresiffersleverantören MMS nu lanserar en ny mätning av
mediekonsumtionen där medievanorna sett över hela dagen ska speglas.

I decennier har tv-branschen räknat ögonpar. Men när alltfler tittare
ägnar sig åt samtidig mediekonsumtion – med laptopen i knät och mobilen
i handen där de sitter i tv-soffan – krävs det nya mått, som fångar upp
hela mediekonsumtionen och som dessutiom kan indikera hur stort
engagemanget är kring olika medier.

I dag presenterar MMS, som
samägs av den svenska tv-branschen, ett sådant verktyg kallat ADL, A
Day in Life. I projektet ska medievanorna hos 3500 svenskar granskas.
Totalt mäts 170 olika medieaktiviteter. Man ser på hur de interagerar
eller överlappar varandra och försöker skapa ett slags pulsdiagram över
mediedagen. Mätningen ska redovisas två gånger om året, för att spegla
förändringar i medievanorna.

På MMS hemsida kan man se resultatet av en liknande mätning gjord 2005. I korthet ser den ut så här:

* Fram till 8.30 på morgonen har morgontidningen ett starkt grepp om konsumenterna, följt av radio och – betydligt svagare – tv och internet.
* Under dagen, fram till 17, är radio klart störst, följt av internet och med tv uppseglande starkt under eftermiddagen.
* Mellan 17 och 19 är internet störst, innan tv går förbi och dominerar kvällen – men med internet som klar tvåa.
* Kvällspressen har sin konsumtionstopp vid 19-tiden, men det är
bara vid ett tillfälle på dygnet, efter 22, som den tillhör de tre mest
konsumerade medieformerna.

I mätningen av uppmärksamhet kring olika medieformer dominerar internet
under nästan hela dagen – och det är först framåt 22 som tv går om.
Uppmärksamheten för radio är generellt låg och är bara störst under
tidiga morgonen. Sedan blir det mest skvalfaktor, jämfört med webb och
tv.

Mätningar av det här slaget kommer självklart att kunna få stor
betydelse för hur reklampengarna placeras, eftersom engagemang och
intensitet kommer att bli viktigare än enbart räckvidd och volym. Den
stora vinnaren i den första mätningen är helt klart internet:
kombinationen av hög konsumtion och högst uppmärksamhet går att
omsätta i reklamintäkter väldigt snabbt.