Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

SVT-DEBATT Olof Dahlberg, redaktör för Dokument Utifrån de senaste
tio åren, skriver i dag om hur SVT-ledningen ”agerar i panik” när den
skrotar hans program i jakten på unga tittare.

Debattinlägget, som kan läsas här,
visar på hur Dokument utifrån steg för steg nedmonterats de senaste
åren, med allt sämre sändnings- och repristider och indragna
introduktioner och studiosamtal.

Dahlberg gör direkt kopplingen mellan det minskande intresset för
kvalitetsdokumentärer och den intensiferade jakten på unga tittare. Han
tror dock att det är ett feltänk och att den unga publiken vill ha mer
fördjupande reportage i public service.

Det tror jag också. Verklig fördjupning, i ämnen som är aktuella och
engagerar, är SVT:s främsta konkurrensmedel i jakten på unga tittare.

Däremot är det möjligt att just Dokument utifrån inte är den bästa
plattformen. Det måste vara möjligt att lägga ner även etabelrade
program och söka förnyelse i andra former.

Problemet är att vi inte hört ett ljud om vilka dessa nya former ska
bli. Var och hur tänker SVT ge plats för engagerande och fördjupande
samhällsjournalistik om världen utanför Sverige? Innan Jutterström och
Jakobsson svarat på den frågan kommer det inte att finnas några andra
slutsatser att dra än att Dahlberg har rätt och att det är de
fördjupande reportagen i sig som man vill rensa ut.

Vilket onekligen vore ett allvarligt brott mot hela public service-idén.