Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

NIDBILD? Norska Dagbladet publicerade en karikatyrteckning av Israels premiärminister Ehud Olmert som nazist. Det var inte populärt.

Norska Journalisten
berättar i dag om turerna kring karikatyren som väckt reaktioner sedan
den publicerades den 10 juli Kanske inte någon ny JyllandsPosten-storm,
men laddningen är uppenbar. Bland annat har Israel anmält publiceringen
till PFU, den norska motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd.