Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

REKLAMDOM Det går inget bra för TV4 i rätten just nu. Överklagandet i Sjöman/Eriksson-målet ogillades av hovrätten och lika illa gick det när kammarrätten tog upp målet om reklamavbrotten i filmen Léon.

Frågan om hur reklamavbrotten i TV4:s långfilmer hanteras tillhör följetongerna hos Granskningsnämnden för radio och TV, som i anmälda fall kontrollerar om företaget följt de regler för avbrotten som finns i sändningstillståndet. Det gör de inte alltid (även om fyran faktiskt friades i nämnden när det gällde Erikssons och Sjömans filmer) och då begär nämnden att länsrätten ska pröva om TV4 ska betala en särskild avgift för sitt regelbrott.
Ett sådant fall var Luc Bessons film ”Leon”, som visades i december 2003. Där fälldes TV4 för att ha placerat reklamavbrott när dramatiken var som störst: precis när Leon uppmanade Mathilda att skjuta en joggare bröt fyran för 26 minuters reklam och nyheter. Vilket onekligen är vad man kan kalla en cliffhanger, som inte är önskvärd enligt regelverket.
Länsrätten befriade dock TV4 från att betala de 50 000 som nämnden ville döma ut, då den ansåg att det var en ”smaksak” att avgöra om annonsavbrottet skett vid ett olämpligt tillfälle – och att det faktum att regissören givit sitt tillstånd för reklamavbrott talade till TV4:s fördel.
Kammarrättens dom i dag vände dock på kuttingen: nämnden vann och TV4 får betala (även som summan prutas ner till 25 000), vilket är första gången i ett sådant här fall som en sådan avgift döms ut.
Kammarrätten går alltså inte på länsrättens ”smaksaks-resonemang”, utan tycker att rättsläget är tillräckligt tydligt och att TV4 agerat nonchalant. Därför fälls de.
På ett sätt är detta en betydligt viktigare dom än Sjöman/Eriksson-målet. Där var ju knäckfrågan huruvida regissörerna givit sin tillåtelse till reklamavbrotten. Här har vi en regissör som tydligt givit sitt tillstånd, men ändå fälls TV4 – och måste därför tydligt se över sina rutiner om hur avbrotten görs.
Det mediala intresset för Leonmålet är dock betydligt svagare, men det kanske inte är så konstigt. Här finns ju inga kulturarbetare som talar högt om sin upphovsrätt och integritet.

Granskingsnämndens ursprungliga hantering av ärendet hitter du i en pdf här.