Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

PUBLIC SERVICE Det mest fascinerande med BBC just nu är deras öppenhet. Såväl inför nya tekniska utmaningar som när det gäller dialogen med publiken. Det nya handlingsprogrammet Creative Future är högintressant läsning.

När svenska public service-bolag talar till sina tittare och lyssnare tenderar tonen att dra åt antingen politiskt korrekta klyschor (Peter Örn) eller till intet förpliktande klyschor (Jutterström). Att ta publiken på allvar, erkänna sina problem och vara konkret om sina åtaganden är ganska långt borta.
Men BBC post Kelly-affären har agerat precis på det sättet. Redan det tidigare åtgärdsprogrammet för att återupprätta företagets trovärdighet, efter skandalerna kring David Kellys självmord, präglades av stor ödmjukhet och ambitiösa åtaganden.
Det nya handlingsprogrammet, som presenterades i dag – samtidigt som politikerna hotade med sänkt licenstilldelning – är ännu mer intressant och konkret. Tio arbetsgrupper har det senaste året skissat hur framtidens BBC (läs: år 2012) kan komma att se ut och listar ett antal rekommendationer för hur bolaget ska nå dit.
Förslagen handlar inte, som i Sverige, om att ändra organisationen eller köpa in mer externt material. Medan SVT just nu, till exempel i förra veckans utgåva av interntidningen Vipåtv, diskutrerar frågor som tidsåtgången för redigering av program, så tar BBC-rapporten nästan bara upp innehåll och publikbehov. Public value är ett uttryck som nämns lika ofta som public service.
Och teknik, förstås. ”Den andra digitala vågen kommer att vara mycket kraftigare än den första – och kommer att svepa iväg hela fundamentet för traditionella medier. BBC måste se till att utveckla ett kreativt svar på den här förvirrande, fantastiska, märkliga och inspirerande förändringen”, slås fast i rapporten.
När hörde vi en svensk public service-chef uttrycka sig på det sättet?