Journalistik lever inte i ett vakuum

SVD GRANSKAR SvD:s realtidsgranskning av kommunala biståndsprojekt har fått stort genomslag för vad den har upptäckt: biståndsfinansiering till projekt som inte ens huvudmännen bakom tycker borde få statligt stöd.

Den ansvariga ministern sade i dagens tidning att ”det här var inte syftet” och medgav att hon ”kanske borde brytt sig”. Alltså: en viktig journalistisk insats för att få fram en misshushållning av resurser i ljuset.

Men det finns ett större värde i projektet, som genomförts fullt transparent på nätet, i öppen dialog med läsarna. SvD.se har lanserat en metod, tidigare oprövad i Sverige, som ibland kallas ”crowdsourcing”: att öppet berätta om vad man vill åstadkomma och utnyttja den sak- och detaljkunskap som finns i läsekretsen.

Detta har flera värden. Dels förbättrar det kvaliteten på det journalistiska arbetet, eftersom vi får in mer kunskap, dels bygger det ett starkare engagemang. Redaktioner har i alla tider bett om läsartips, men med nätets hjälp går det att göra så mycket mer. Journalistik lever inte i ett vakuum, den blir bättre när den får verklig förankring hos dem den berör och låter dem vara delaktiga på riktigt.

Men det finns ytterligare en stor fördel och det är att metoden ger mer insyn i den journalistiska processen. Genom att lägga ut alla handlingar vi begär in, liksom kompletta intervjuutskrifter, gör vi det lättare för läsarna att bedöma om rapporteringen är rättvisande.

Alltför ofta i samband med granskande reportage, inte minst i SVT, har det funnits en stark motvilja att lägga ut hela materialet, för att slippa misstankar om tendentiös hantering. Den metod som svd.se använt visar steg för steg vad som görs och vad som finns; det ökar trovärdigheten rejält. Det märker vi också på den starka respons vi fått. Tack för den.

Alla parter ense om eldupphör i tre dygn

KL 08

Vapenvila mellan Hamas och Israel i Gaza-konflikten.

Kraftig gasexplosion krävde femton liv

TAIWAN

Orsakad av en gasläcka.

Fi-krav i konflikt
med hbtq-rörelsen

Sexualpolitik

”Unkna värderingar nära KD”.

Hbtq-person omöjlig som polis i Ryssland

”Lagen en del av en trend att sprida hat”.

”Viktigaste frågorna saknas i hbt-strategi”

Fi: ”Regeringens småjusteringar räcker inte.”

Vädjan om stöd till palestinier

Chefen för FN-organet UNRWA Pierre Krähenbühl vädjar om omedelbar hjälp för fylla de massiva humanitära behov som uppstått under striderna i Gaza.

”Landet är i juridisk rävsax, inte bankrutt”

Om det paradoxala i Argentinas situation.

Svensk viral succé
ges ut i bokform

SCI-FI

Delades 50 000 gånger.

Planets nationalitet bekräftas – av misstag

luftkränkning

Bekräftade och dementerade.

Utländskt flyg kränkte svenskt luftrum

Ingen markering gjordes från svenskt håll.

Avgörande lansering
väntar datahanterare

Porträtt

”I Sverige får vi saker gjorda.”

Webb-tv

”Man ger allt – det finns inget annat”

Löpning

Tuff intervallträning på Island.