Annons
X
Annons
X

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Efter Nyamko Sabunis uttalanden bjuder nu Vänsterpartiets kvinnonätverk in jämställdhetsministern till ett pass i självförsvar för tjejer.

– Som jämställdhetsminister blir jag väldigt oroad över att kvinnor i Vänsterpartiet tydligen känner sig så pass utsatta av sina manliga kollegor så att de behöver självförsvar.

Det säger Nyamko Sabuni (FP) till SvD, med anledning av att Vänsterpartiets kvinnliga politiker med start i höst ska erbjudas en kurs i självförsvar.

Ida Gabrielsson (V), ordförande i det nya kvinnonätverket, är mycket kritisk till ministerns uttalanden:

– Sabuni uttrycker sin oro över självförsvaret. Jag blir i stället oroad över att jämställdhetsministern inte verkar ta ett samhällsproblem, som kvinnors utsatta situation, på allvar. I stället väljer hon att kritisera att Vänsterpartiet är beredda att ta en del av samhällsansvaret med att stärka kvinnor, inom och utanför Vänsterpartiets verksamhet, säger hon.

Självförsvar går ut på att stärka kvinnors självförtroende, få kvinnor att ta större plats och att i hotfulla situationer kunna försvara sig, förklarar Ida Gabrielsson.

– Vi vill att alla kvinnor ska kunna ta för sig och växa i Vänsterpartiets verksamhet och att alla kvinnor oavsett partitillhörighet ska kunna känna sig trygga i sin vardag.  Nyamko Sabuni är hjärtligt välkommen att delta i ett pass i självförsvar. Det vore väldigt trevligt om hon ville komma.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv

Lova Olsson

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) blir ”väldigt oroad” över beskedet att Vänsterpartiets kvinnliga politiker ska utbildas i feministiskt självförsvar.

Med start i höst ska Vänsterpartiet kvinnliga politiker erbjudas en kurs i feministiskt självförsvar, för att stärka sin självkänsla.

– Feministiskt självförsvar är jätteviktigt, det är något som bygger upp en för livets alla situationer, säger Ida Gabrielsson, ordförande för partiets nya kvinnonätverk, med uppdrag att göra V till Sveriges med jämställda organisation.

Men Nyamko Sabuni (FP), som är ansvarig för jämställdhetsfrågor i regeringen, är skeptisk.

– Som jämställdhetsminister blir jag väldigt oroad över att kvinnor i Vänsterpartiet tydligen känner sig så pass utsatta av sina manliga kollegor så att de behöver självförsvar, säger hon.

– Vänsterpartiet försöker leva på gamla meriter från Gudrun Schymans tid, men den här typen av förslag och politik visar att de har halkat efter, och de verkar inte kunna återhämta sig. Det är synd, för jämställdheten och jämställdhetsdebatten behöver verkligen starka krafter, både i majoritetsställning och i opposition, fortsätter Nyamko Sabuni.

Beskedet om feministiskt självförsvar visar att Vänsterpartiet är en ”främmande värld”, anser hon.

– Jag eller andra kvinnor i Folkpartiet känner oss inte så utsatta och hotade att vi behöver gå självförsvar för att inta ledande positioner i partiet, säger Nyamko Sabuni.

 

Lova Olsson

Vänsterpartiets kvinnliga politiker ska utbildas i feministiskt självförsvar, för att få bättre självkänsla. Det är en av de första åtgärder som partiets nya kvinnonätverk vidtar, och förhoppningen är fler kvinnor på toppositioner.

Vänsterpartiet ska vara den viktigaste feministiska kraften, och Sveriges mest jämställda organisation. Det är målet för Ida Gabrielsson, som i april utsågs till ordförande för partiets nybildade kvinnonätverk.

Ida Gabrielsson (V)

– Det är inte värdigt ett feministiskt parti att ha någon annan ambition.

Den senaste tiden har Vänsterpartiet fått kritik – även internt – för att såväl partiledaren som partisekreteraren och gruppledaren i riksdagen är män. Det kommer att krävas konkreta och systematiska insatser för få bukt med de manliga maktstrukturerna, konstaterar Ida Gabrielsson.

– Strukturerna är så starka, och Vänsterpartiet är ingen isolerad ö. Vi har till exempel problem med representationen i landets kommunstyrelser. Men det handlar inte bara om att räkna antalet huvuden, utan också om reell makt. Vem lyssnar man på under mötena?

– Vi har delvis arbetat med de här frågorna tidigare, men inte genom en så här riktad, genomgripande, systematisk satsning, där man jobbar på alla nivåer, säger Ida Gabrielsson.

I dag antog partiets högsta ledning, det verkställande utskottet (VU), en plan för kvinnonätverkets arbete. Med start i höst ska förtroendevalda kvinnor i samtliga distrikt få utbildning, med fokus på debatträning och retorik.

– Vissa kvinnor har ont i magen innan de ska upp i en interpellationsdebatt, eller tycker att det är jobbigt att avbryta en annan debattör, även om de företräder andra partier, medan männen ofta bara kör på. Vi ska försöka stärka kvinnor, så att de vågar ta plats och utrymme i alla situationer, både internt och externt, berättar Ida Gabrielsson.

Dessutom ska alla kvinnliga politiker i Vänsterpartiet erbjudas en kurs i feministiskt självförsvar, av utbildade instruktörer. Målet är att ”stärka kvinnors självkänsla”.

Partiets ungdomsförbund Ung Vänster har länge arbetat med feministiskt självförsvar. ”De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär man ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld”, står det på Ung Vänsters hemsida.

– Feministiskt självförsvar är jätteviktigt, det är något som bygger upp en för livets alla situationer. Jag trodde inte att det skulle vara så fantastiskt som det var första gången jag själv gick på ett pass, säger Ida Gabrielsson, som tidigare varit ordförande i Ung Vänster.

– Det är bara kvinnor som träffas, och berättar om olika upplevelser, från att hur det är att gå hem en sen kväll till hur det är att ta plats på ett möte, fortsätter hon.

Feministiskt självförsvar består av tre delar:

* Mentalt självförsvar, som handlar om självkänsla och självbild.

* Verbalt självförsvar, som innebär att med kroppsspråk och röst signalera var gränsen går.

* Fysiskt självförsvar, som innebär att med effektiva sparkar och slag ta sig ur en hotfull situation.

Vänsterpartiet ska också ta fram en internfeministisk handlingsplan. Den ska bland annat lära ut hur man identifierar klassiska härskartekniker.

– Det ska också stå hur man jobbar i en styrelse när man fördelar arbetet, så att det inte blir så att kvinnor kokar kaffe och ser till att det är trevligt i lokalen, medan männen sitter och pratar politik, säger Ida Gabrielsson.

Hon hoppas att kvinnonätverkets insatser ska ge tydliga resultat – inte minst att fler kvinnor får toppositioner i partiet.

– Det handlar om att bygga upp kvinnor, så att vi får många kvinnliga förebilder, som tar stor plats i partiet, förklarar Ida Gabrielsson.

Lova Olsson

Unga möts av många sexuella anspelningar på internet, och i morgon beslutar regeringen att agera. Tjejer och killar ska informeras om farorna på nätet – och föräldrar ska få handfasta råd.

”Jag vet inte hur många gånger jag har suttit inne på msn och blivit addad av någon man som bett mig att visa mig i cam”, berättar 16-åriga Anna, en av de tonåringar som intervjuades i Ungdomsstyrelsens rapport ”Se mig – unga om sex och internet”.

Bilder, kommentarer och förfrågningar som anspelar på sex är ett vanligt inslag i ungdomars vardag på nätet, enligt studien. I synnerhet unga tjejer möts av oönskade sexuella erbjudanden och närmanden.

Nyamko Sabuni (FP)

– Det här är oroande, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP), som är ansvarig för regeringens ungdomspolitik.

– Nätet ger ju fantastiska möjligheter, och har kommit att bli en naturlig plats för många unga människor, och framför allt skapat en ny arena för umgänge. I det stora hela är det väldigt positivt, men det finns också en baksida. Många tjejer möter hela tiden förslag med sexuella anspelningar, fortsätter hon.

Nu agerar regeringen. I morgon får Ungdomsstyrelsen i uppdrag att ta fram särskild information som riktar sig till flickor och pojkar, med syfte ”att förebygga att de blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier”.

– Det är viktigt att vända sig direkt till målgruppen, i det här fallet unga människor. Hur umgås man på nätet? Hur skyddar man sig? Det gäller att förstå att det som sprids på nätet är oåterkalleligt, det finns alltid där, förklarar Nyamko Sabuni.

Materialet ska också innehålla uppgifter om vart ungdomar kan vända sig för att få stöd och hjälp och vilka strategier de kan ta till för att undvika att bli utsatta på internet. Unga tjejers situation ska lyftas fram, liksom situationen för hbt-personer och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

”Informationen ska vara skriven på ett sätt som ungdomar kan identifiera sig med”, poängterar regeringen i beslutet.

– Det handlar inte om traditionella pamfletter ute på gatan, utan de unga nås bäst via de olika mediekanaler som finns, säger Nyamko Sabuni.

Vad hoppas du på för resultat?

– Att skapa en bättre respekt mellan ungdomar, också i umgänget på internet. Den världen är inte annorlunda än den verkliga världen.

Även föräldrar ska få handfasta råd om hur de kan skydda sina barn mot sexuell exploatering på nätet.

– Lösningen är inte att ta bort datorn från barnet. I stället behöver fler föräldrar redskap för att kunna vara behjälpliga gentemot sina barn och skydda dem på ett bättre sätt än i dag. Det handlar om att lära sig förstå den värld som unga människor umgås i. Vilka sidor är de på, vilka chattrum, vad spelar de för spel, vad är det för människor de har kontakt med?

Materialet om riskerna med internet ska spridas under nästa år.

Lova Olsson

Det dröjer till nästa år innan Säpo och Rikskriminalpolisen får tillgång till FRA:s omstridda signalspaning. Införandet av den nya lagstiftningen skjuts upp, kan SvD avslöja. Alliansen är fortfarande oenig i frågan.

Både Säpo och den öppna polisen, i form av Rikskrim, ska få tillgång till FRA:s signalspaning. Det är innebörden i en uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna, som presenterades i december.

– Jag är väldigt glad över att vi nått den här överenskommelsen. Det har varit viktigt för regeringen med en bred överenskommelse över blockgränsen för att förbättra Sveriges möjligheter att bekämpa terrorism, sade justitieminister Beatrice Ask (M) på en presskonferens.

”De föreslagna bestämmelserna är angelägna och bör träda i kraft så snart som möjligt”, slår regeringen fast, och skriver i promemorian att ändringarna i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska träda i kraft den 1 oktober 2012. Men nu står det klart att det kommer att dröja ytterligare innan polisen får tillgång till signalspaning. Målsättningen är nu att den nya lagen kan införas den första januari 2013, uppger justitiedepartementet.

– Vi bereder just nu en lagrådsremiss, som förhoppningsvis lämnas före sommaren, säger Anna Erhardt, pressekreterare åt justitieminister Beatrice Ask.

Därefter ska en proposition tas fram, och det lagförslaget läggs sannolikt på riksdagens bord först efter sommaruppehållet. Sedan ska ett beslut fattas i kammaren.

Ett skäl till förseningen är att de utvidgade möjligheterna till signalspaning är politiskt kontroversiella, även inom alliansen. Den känsliga frågan är just nu föremål för förhandlingar mellan regeringspartierna, erfar SvD. I synnerhet inom Folkpartiet och Centerpartiet finns ett missnöje med de nuvarande skrivningarna från justitiedepartementet när det gäller Rikskrims behov av signalspaning, uppger SvD:s källor. Det finns också borgerliga riksdagsledamöter som säger klart nej till att den öppna polisen överhuvudtaget ska få använda signalspaning.

Roger Haddad (FP)

”Folkpartiet måste i regeringen driva åsikten att inte tillmötesgå Rikskriminalpolisens önskemål om signalspaning, här måste vi dra en gräns”, skrev riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) på Brännpunkt den 20 april.

”Att tillåta signalspaning för Säpo vars uppdrag är att motverka terrorism och värna rikets säkerhet är en sak (…) De motiv som Rikskriminalpolisen har angett är inte lika självklara när man gör integritetspolitiska avvägningar. Inte minst med tanke på riksdagens tidigare beslut att signalspaning endast ska få genomföras utifrån konkreta, tydliga riktlinjer samt med restriktivt. Detta med hänsyn till den personliga integriteten”, fortsatte han.

Enligt den nuvarande signalspaningslagen, som gäller sedan den första oktober 2009 , är det bara Försvarsmakten och regeringskansliet som får beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA), något som Säpo har kritiserat. ”Det är inte bra. Vår förmåga att lösa uppgiften försämras”, har förre Säpochefen Anders Danielsson sagt.

– Vårt uppdrag innebär att vi tidigt måste identifiera hot, förändringar, individer och grupper. Det är ingen som kommer till Säkerhetspolisen och berättar att något är på väg att hända. Då måste vi använda alla till buds stående lagliga medel, sade han i en TT-intervju inför införandet av den nya FRA-lagen.

 

Lova Olsson

Utsatta unga och deras föräldrar måste kunna kontakta socialtjänsten – och vara säkra på att uppgifter inte sprids. Det anser Akademikerförbundet SSR, som sågar regeringens nya lagförslag. Det har enbart ett ”polisiärt perspektiv”, lyder kritiken.

Socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om unga på glid  – utan att hindras av sekretess. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som SvD avslöjade i går.

Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socionomer, tar avstånd från det nya lagförslaget.

Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR

– Vi hade ingen aning om att det här var på gång. Det kommer som en blixt från klar himmel, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef.

Grunden för socialtjänstens arbete är ”förtroende och integritet”, poängterar hon. Då är sekretessen viktig.

– Det här förslaget förändrar synen på socialtjänsten, och det är problematiskt. Oavsett om man är ungdom eller förälder eller lärare så måste man veta att man med förtroende kan vända sig till socialtjänsten, och att uppgifterna stannar här.

Enligt Camilla Sköld har förslaget, som utarbetats vid justitiedepartementet, enbart ett polisiärt perspektiv.

– Men man bör inte bara tänka på polisen, utan även sätta sig in i hur socialtjänsten arbetar.

Polisen och socialtjänsten samarbetar redan i dag, även när det gäller enskilda fall, påpekar hon.

– Det är fullt möjligt att bryta sekretessen när den unge och föräldrarna är med på det. Men det här förslaget handlar en om möjlighet att gå bakom ryggen på de inblandade.

Camilla Sköld undrar vad Maria Larsson (KD) – som är barnminister med ansvar för socialtjänstfrågor – tycker om förslaget.

– Det vore intressant att veta vad hon tror att det här kan få för följder? Hur tror hon att det påverkar föräldrars eller ungas benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten?

Lova Olsson

Informationsutbytet mellan polisen, Säpo och regeringskansliet måste ses över efter avslöjandet om USA:s ambassads övervakning av svenskar. Det slår KU fast i sin granskning som offentliggörs senare i dag, erfar SvD. Regeringen får kritik för ”passivitet” i frågan.

Klockan 13.30 i dag håller ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott en presskonferens för att presentera den årliga granskningen av regeringen. Av det material som SvD tagit del av framgår att flera ministrar prickas av oppositionen, däribland förra näringsministern Maud Olofsson (C) och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) får hård kritik för att ”inte med tillräckligt eftertryck” ha agerat enligt EU-nämndens synpunkter i EU:s ministerråd, och för att ha givit EU-nämnden felaktig information om en EU-rapport om sysselsättning.

Fredrik Reinfeldt frågas ut av KU

Därutöver kritiseras hela regeringen för sitt agerande efter avslöjandet om att USA:s Stockholmsambassad bedrivit hemlig övervakning i Sverige. Regeringen kände inte till vad som pågick innan nyheten briserade i början av november 2010, uppgav statsminister Fredrik Reinfeldt när han frågades ut av konstitutionsutskottet i början av maj. När den kritiserade övervakningen väl blev känd visade regeringen ”alltför stor passivitet i frågan”, anser KU:s majoritet, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

KU jämför i betänkandet med hur motsvarande situation hanterades i Norge. När det stod klart att en enhet, kallad Surveillance Detection Unit (SDU), hade fotograferat och registrerat misstänkta personer utanför ambassadområdet presenterade den norska justitieministern snabbt en redogörelse inför Stortinget om vilka åtgärder som skulle vidtas. Den svenska regeringen borde ha kunnat vidta ”liknande åtgärder”, anser KU.

Utskottet konstaterar också att det har funnits viss – ”om än fragmentarisk” – information som kan kopplas till den så kallade SDU-verksamheten inom såväl Säpo som polismyndigheten i Stockholms län och regeringskansliet. ”Det har även i granskningen framkommit uppgifter av visst slag som enligt utskottets mening borde ha nått regeringen långt tidigare än vad som nu blev fallet”.

Utskottet förutsätter därför att det görs en översyn av hur informationsutbytet mellan dessa myndigheter fungerar. ”I en sådan översyn bör också ingå att se över rutinerna för informationsutbyte mellan olika departement, framför allt Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet”.

De fyra allianspartierna tycker inte att regeringen förtjänar någon kritik för sitt agerande, och anser heller inte att det finns några belägg för att det funnits brister i informationsutbytet.

Så granskar KU regeringen
Konstitutionsutskottet kontrollerar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU:s årliga granskning består av två delar. Den ena delen går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar. Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom handlingar från regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Källa: riksdagen.

Lova Olsson

Socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om unga på glid  – utan hinder av sekretess. Det föreslår regeringen i morgon, som ett led i kampen mot ungdomsbrottslighet.

Ett etablerat umgänge med kriminella, problem i skolan och kontakt med socialtjänsten före 15 års ålder, på grund av sitt eget beteende.Det är, enligt Brottsförebyggande rådet, några riskfaktorer för ungdomar som fastnar i kriminalitet.

För att fånga upp de unga brottslingarna är det viktigt med ”tidiga, tydliga och samordnade insatser”, poängterar regeringen, som nu vill vässa lagstiftningen.

I en lagrådsremiss, som klubbas i morgon, föreslår justitieminister Beatrice Ask (M) att socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om personer under 21 år, utan att – som i dag – hindras av sekretess.

Beatrice Ask (M)

– Vi inför en sekretessbrytande bestämmelse, och ger socialtjänsten möjlighet att dela med sig av information för att kunna förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, förklarar Beatrice Ask.

Det kan till exempel handla om ungdomarnas adress, familjeförhållanden, kamratkrets och missbruk, samt gjorda insatser från socialtjänstens sida. Polisen bedöms också kunna ha stor nytta av information om planerade tillställningar, som privata fester. ”Med hjälp av sådana uppgifter kan polisen komma i kontakt med den unge och hålla denne under uppsikt samt vara närvarande vid ur den unges perspektiv  olämpliga tillfällen för att förebygga att brott begås”, står det i lagrådsremissen.

En förutsättning för att polisen ska få ta del av uppgifterna är att det ”finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra detta”.

– Då måste man kunna ingripa. Ofta är det så med de här ungdomarna att de skolkar från skolan och hänger runt. Socialtjänsten kan ha fått reda på något i sitt arbete, som kan vara intressant för polisen att veta, för det kan handla om miljöer där det förekommer kriminalitet, och inte minst gängbildningar, säger Beatrice Ask.

Samarbete mellan olika myndigheter är redan en självklar utgångspunkt, påpekar hon. Men den långtgående sekretessen inom socialtjänsten har lyfts fram som ett problem.

Den nya bestämmelsen tar sikte på situationer ”där en ung person kan vara i behov av stöd, hjälp och vård för att en negativ utveckling ska kunna stoppas i tid”.

– Polis och socialtjänst har ju båda, var för sig, till uppgift att förebygga att ungdomar hamnar i allvarliga problem. Då måste man kunna kommunicera med varandra, och det här är ett sätt att underlätta det samarbetet, säger Beatrice Ask.

Hon vill också tydliggöra under vilka omständigheter polisen tillfälligt får omhänderta unga under 18 år, för att skjutsa hem dem till föräldrarna eller överlämna till socialtjänsten.

Av förarbetena till dagens lagstiftning framgår att ett sådant omhändertagande endast får användas som ”en yttersta åtgärd”, till exempel om ett barn uppehåller sig i en knarkarkvart eller påträffas på ett hotellrum tillsammans med äldre, asociala personer.

Men möjligheten att ta hand om unga i riskfyllda situationer är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, och bör kunna användas oftare, anser justitiedepartementet.

Regeringen föreslår att det uttryckligen ska anges i polislagen att polisen vid bedömningen inför ett omhändertagande särskilt ska beakta:

* risken att den unge utsätts för brott

* involveras i brottslig verksamheteller

* skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende

– Vi tycker att det är viktigt att man kan omhänderta den som är under 18 år, för att ta honom eller henne från en skadlig miljö, säger Betrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första januari 2013.

 

Lova Olsson

Legitimationskrav även för modersmålslärare skulle innebära en ”slakt” av hela undervisningen – precis som Sverigedemokraterna vill. Det säger utbildningsminister Jan Björklund till SvD, efter att ha blivit överkörd i riksdagen.

Förra veckan beslutade riksdagen – mycket överraskande – att även modersmålslärare ska omfattas av de nya kraven på lärarlegitimation. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge drivit frågan, men inte haft stöd av Sverigedemokraterna. Men i kammaren, inför själva omröstningen, bytte SD åsikt.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger i en första kommentar att oppositionens beslut är ”politiskt oseriöst”.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

– Det skulle slå sönder och förstöra hela den svenska modersmålsundervisningen. Det innebär en slakt. Förmodligen är det just det som Sverigedemokraterna är ute efter, men jag är förvånad över att de rödgröna är beredda att medverka till det.

Han vidhåller att såväl modersmålslärare som yrkeslärare ska vara undantagna från det nya kravet på legitimation.

– Man måste förstå att det är en väldig skillnad mellan hur vi rekryterar en historielärare och hur vi rekryterar en modersmålslärare. Historielärare, engelsklärare eller mattelärare rekryteras ju ur ungdomskullar med 19-åringar, där varje ungdomskull innehåller hur många potentiella lärare som helst, förklarar Jan Björklund.

– Modersmålslärare har en väldigt smal rekryteringsbas. De kan i praktiken bara rekryteras bland vuxna invandrare som har en viss utbildningsnivå från respektive hemland. Det finns vissa språk där det överhuvudtaget inte finns någon som uppfyller legitimationskraven, och vem ska då sätta betyg, frågar han sig.

Drygt hälften av modersmålslärarna uppfyller i dag inte villkoren för legitimation, enligt Jan Björklund, vilket betyder att de får inte ha fast anställning och heller inte sätta betyg.

Vad tänker du göra med anledning av riksdagens beslut?

– Vi får ju naturligtvis återkomma till riksdagen om vilka konsekvenser det här skulle få. Då är min bedömning att det kommer att bli ett annat ljud i skällan. Jag tror inte alls att entusiasmen är så stor, mer än möjligen hos Sverigedemokraterna, säger Jan Björklund.

 

Lova Olsson

Inför en anmälningsplikt vid misstankar om våld och övergrepp mot äldre, föreslår Folkpartiet. Förebilden är den lagstiftning som gäller när barn far illa.

Äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är ”en mycket bortglömd och osedd grupp”, och kunskaperna om problemetär ”ringa”. Det konstaterade Nationellt råd för kvinnofrid redan för tio år sedan i rapporten ”Han var väl inte alltid så snäll”.

Läget är ungefär detsamma i dag, enligt riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP), socialpolitisk talesperson.

Barbro Westerholm (FP)

– Det här är ett dolt folkhälsoproblem, säger hon.

Våld i nära relationer uphör inte på äldre dagar, förklarar Barbro Westerholm. Hon hänvisar till en studie från Brottsoffermyndigheten, som visar att 13 procent av de äldre männen utsatts för någon form av våld och övergrepp efter det att de fyllt 65 år. Motsvarande andel när det gäller kvinnor var 16 procent. Ofta var förövaren maken eller en son, och de flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

– Det här är väldigt svårt för de äldre att tala om. De håller tyst, säger Barbro Westerholm.

– Om man inte gör något så fortsätter de här övergreppen.

Hon är ordförande för Folkpartiets äldrepolitiska arbetsgrupp, som i morgon lanserar ett konkret förslag: en lagstadgad anmälningsskyldighet vid misstankar om våld och övergrepp mot äldre personer och vuxna med funktionsnedsättningar.”På grund av sin beroendeställning kan de befinna sig i sårbara situationer”, motiverar FP-gruppen.

Barbro Westerholm jämför med den anmälningsskyldighet som redan finns i socialtjänstlagen för många yrkesgrupper när det gäller barn som far illa.

Den nya anmälningsplikten ska omfatta alla myndigheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med gamla samt vuxna med funktionsnedsättningar, både i offentlig och privat driven verksamhet.

Dagens lagstiftning om Lex Sarah har nämligen luckor, anser FP-gruppen. Den gäller exempelvis inte när hemtjänstpersonal misstänker att en äldre kvinna blir slagen av sin man eller att ett äldre par blir skinnade på pengar av sin missbrukande dotter.

– Man missar personer som utsätts för våld och övergrepp i nära relationer, säger Barbro Westerholm, som i morgon anordnar hon ett lunchseminarium i riksdagen för att uppmärksamma frågan.

I Socialstyrelsens rapport om äldrevåld från 1994 indelas våld och övergrepp i fem huvudgrupper:

* Fysiska övergrepp som slag, nyp, knuffar, sparkar, fastbindning, eller uppsåtlig kroppsskada som grovmisshandel och misshandel som leder till döden.

* Psykiska övergrepp som hot, trakasserier, utskällningar, social isolering och övergivande.

* Ekonomiska övergrepp som stöld av pengar eller värdesaker.

* Försummelse som vanvård, felaktig medicinering, att sakna tillgång till en telefon mm.

* Sexuellt utnyttjande som våldtäkt och sexuella trakasserier.