Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Vänsterpartiets kvinnliga politiker ska utbildas i feministiskt självförsvar, för att få bättre självkänsla. Det är en av de första åtgärder som partiets nya kvinnonätverk vidtar, och förhoppningen är fler kvinnor på toppositioner.

Vänsterpartiet ska vara den viktigaste feministiska kraften, och Sveriges mest jämställda organisation. Det är målet för Ida Gabrielsson, som i april utsågs till ordförande för partiets nybildade kvinnonätverk.

Ida Gabrielsson (V)

– Det är inte värdigt ett feministiskt parti att ha någon annan ambition.

Den senaste tiden har Vänsterpartiet fått kritik – även internt – för att såväl partiledaren som partisekreteraren och gruppledaren i riksdagen är män. Det kommer att krävas konkreta och systematiska insatser för få bukt med de manliga maktstrukturerna, konstaterar Ida Gabrielsson.

– Strukturerna är så starka, och Vänsterpartiet är ingen isolerad ö. Vi har till exempel problem med representationen i landets kommunstyrelser. Men det handlar inte bara om att räkna antalet huvuden, utan också om reell makt. Vem lyssnar man på under mötena?

– Vi har delvis arbetat med de här frågorna tidigare, men inte genom en så här riktad, genomgripande, systematisk satsning, där man jobbar på alla nivåer, säger Ida Gabrielsson.

I dag antog partiets högsta ledning, det verkställande utskottet (VU), en plan för kvinnonätverkets arbete. Med start i höst ska förtroendevalda kvinnor i samtliga distrikt få utbildning, med fokus på debatträning och retorik.

– Vissa kvinnor har ont i magen innan de ska upp i en interpellationsdebatt, eller tycker att det är jobbigt att avbryta en annan debattör, även om de företräder andra partier, medan männen ofta bara kör på. Vi ska försöka stärka kvinnor, så att de vågar ta plats och utrymme i alla situationer, både internt och externt, berättar Ida Gabrielsson.

Dessutom ska alla kvinnliga politiker i Vänsterpartiet erbjudas en kurs i feministiskt självförsvar, av utbildade instruktörer. Målet är att ”stärka kvinnors självkänsla”.

Partiets ungdomsförbund Ung Vänster har länge arbetat med feministiskt självförsvar. ”De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär man ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld”, står det på Ung Vänsters hemsida.

– Feministiskt självförsvar är jätteviktigt, det är något som bygger upp en för livets alla situationer. Jag trodde inte att det skulle vara så fantastiskt som det var första gången jag själv gick på ett pass, säger Ida Gabrielsson, som tidigare varit ordförande i Ung Vänster.

– Det är bara kvinnor som träffas, och berättar om olika upplevelser, från att hur det är att gå hem en sen kväll till hur det är att ta plats på ett möte, fortsätter hon.

Feministiskt självförsvar består av tre delar:

* Mentalt självförsvar, som handlar om självkänsla och självbild.

* Verbalt självförsvar, som innebär att med kroppsspråk och röst signalera var gränsen går.

* Fysiskt självförsvar, som innebär att med effektiva sparkar och slag ta sig ur en hotfull situation.

Vänsterpartiet ska också ta fram en internfeministisk handlingsplan. Den ska bland annat lära ut hur man identifierar klassiska härskartekniker.

– Det ska också stå hur man jobbar i en styrelse när man fördelar arbetet, så att det inte blir så att kvinnor kokar kaffe och ser till att det är trevligt i lokalen, medan männen sitter och pratar politik, säger Ida Gabrielsson.

Hon hoppas att kvinnonätverkets insatser ska ge tydliga resultat – inte minst att fler kvinnor får toppositioner i partiet.

– Det handlar om att bygga upp kvinnor, så att vi får många kvinnliga förebilder, som tar stor plats i partiet, förklarar Ida Gabrielsson.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv