Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Möjligheten att bekämpa ungdomsbrottslighet skulle försämras om socialtjänsten får rätt att lämna ut uppgifter om unga på glid till polisen. Det slår Akademikerförbundet SSR fast i ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask och ansvariga riksdagsledamöter.

Socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om personer under 21 år, utan att – som i dag – hindras av sekretess. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som SvD berättat om. Den nya bestämmelsen, är enligt justitieminister Beatrice Ask (M), ett led i kampen mot ungdomsbrottslighet.

Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socionomer, har kritiserat lagförslaget. Nu tar förbundets ledning ytterligare ett steg, och vänder sig direkt till de ansvariga politikerna.

Regeringens förslag innebär ”en allvarlig risk för att barn, unga och deras föräldrar tappar förtroendet för socialtjänsten”, skriver Heike Erkers, förbundsordförande, och Camilla Sköld, socialpolitisk chef, i ett öppet brev till ledamöterna i riksdagens justitieutskott och socialutskott samt till Beatrice Ask.

En av de viktigaste förutsättningarna för att socialtjänsten ska vara nå framgång är att barn och unga, deras föräldrar och skolpersonal med förtroende kan vända sig till en socialsekreterare, påpekar Akademikerförbundet SSR. En möjlighet att bryta dagens sekretess skulle innebära en förändrad syn på socialtjänstens uppdrag. Om socialsekreterarna blir ”polisens förlängda arm så kommer inte vi att kunna motivera ungdomar eller föräldrar att ta emot stöd”, heter det.

Enligt det öppna brevet, som SvD tagit del av, skulle samhällets samlade möjlighet att bekämpa ungdomsbrottslighet försämras om förslaget i lagrådsremissen realiseras. ”Det gagnar ingen att socialtjänstens framtida möjligheter att tidigt fånga upp unga på glid försvåras”.

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv