Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Super-Jas ska inte betalas av försvaret, utan regeringen måste skjuta till nya pengar. Det anser Allan Widman (FP), försvarspolitisk talesperson, som också avvisar fler förbandsnedläggningar.

Som SvD avslöjar ska en moderat arbetsgrupp i regeringskansliet föreslå ytterligare nedskärningar i försvaret. För att finansiera de aviserade  inköpen av Super-Jas kan det bli aktuellt med nya förbandsnedläggningar, enligt den promemoria SvD läst.

Att arbetsgruppen får ett uttalat uppdrag att titta på möjligheten att avveckla fler förband är ”mycket olyckligt”, anser Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman (FP).

Allan Widman (FP)

– Jag är djupt kritisk till det. Fredrik Reinfeldt, tillsammans med de övriga partilederna, har offentligt sagt att det inte ska bli några förbandsnedläggningar. Dessutom har en enig riksdag sagt att insatsorganisationen 2014 ska levereras. I den mån man tänker göra något annat är det inte i överensstämmelse med alliansens politik, säger han.

Av promemorian framgår att finansdepartementets utgångspunkt är att Försvarsmakten ska klara införskaffandet av nya Super-Jas utan ökade anslag.

– Det är helt uppenbart att om vi nu åter igen ska beställa ett nytt stridsflygplan, så kommer det att få effekter inom varje annat område i det svenska försvaret. Är man inte, vilket jag är kritisk till, beredd att skjuta till medel för det här industriprojektet, då måste man naturlgtvis undersöka vad som måste skäras bort för att att vi ska orka med det här. Men det kommer att drabba mycket hårt, den lilla återstående förmåga till försvar som Sverige har, säger Allan Widman.

Hur vill ni finansiera Super-Jas?

– Det här är en av de största investeringar som görs i vår tid. Om vi ska vara beredda att, av industripolitiska skäl, ta på oss den stora börda som det innebär, så måste man självklart betala för det i särskild ordning. Vi kan inte betala med vår återstående försvarsförmåga, säger Allan Widman.

– Priset får inte betalas av det svenska försvaret, nu får det vara nog med det, fortsätter han.

Allan Widman tycker inte att det är märkligt att arbetsgruppen består av tre moderater, eftersom de departement som berörs av frågan  – försvarsdepartementet, finansdepartementet och statsrådsberedningen – är moderatledda.

– Men vi ska ha en försvarsberedning. Varje försvarsberednings uppgift är att över parti- och blockgränser bygga samman en enighet kring en långsiktig inriktning av försvaret, och om det ska fungera kan den naturligtvis inte låsas upp av en tjänstemannagrupp i regeringskansliet, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv