Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Det är ”provokativt” av Folkpartiet att beskriva Super-Jas som ett industriprojekt, anser Staffan Danielsson (C). Attityden till stridsflygplanet splittrar regeringspartierna, konstaterar han.

Försvarsmakten ska klara inköp av Super-Jas utan ökade anslag. Det är finansdepartementets utgångspunkt, enligt en promemoria som SvD avslöjade tidigare i veckan. En intern arbetsgrupp ska därför ta ”ett helhetsgrepp” på Försvarsmaktens ekonomi och organisation.

Folkpartiet anser dock att regeringen måste skjuta till pengar för att finansiera stridsflygplanen.

– Det här är en av de största investeringar som görs i vår tid. Om vi ska vara beredda att, av industripolitiska skäl, ta på oss den stora börda som det innebär, så måste man självklart betala för det i särskild ordning. Vi kan inte betala med vår återstående försvarsförmåga, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson.

Men attityden till Super-Jas splittrar de borgerliga partierna. Staffan Danielsson, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, underkänner Folkpartiets linje att uppgraderingen av Jas Gripen i första hand är ett industriprojekt.

Staffan Danielsson (C)

– Jag tycker att det är provokativt att säga att det är ett rent industriprojekt, och håller inte alls med om det. Avgörande för att vi vill uppgradera är att det behövs för Sveriges försvarsförmåga, och där skiljer vi oss åt.

Det är ”anmärkningsvärt” att ett så försvarsvänligt parti som Folkpartiet är tveksamt till att utveckla det svenska flygvapnet, anser Staffan Danielsson.

– De tre partier som är tveksamma eller helt negativa till en uppgradering av Jas är ju Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Han konstaterar också att ÖB Sverker Göranson vill ha ett ”förmågelyft av stridsflygsystemet”.

– ÖB säger inte att vi ska göra detta för att gynna Saab, utan för att det här är vad Försvarsmakten behöver. Det innebär att Folkpartiet undekänner ÖB:s och Försvarsmaktens bedömning av hur stridsflygssystemen behöver utvecklas.

Enligt Staffan Danielsson bygger ett starkt försvar på att det finns ett starkt flygvapen.

– Centerpartiet och jag är tydliga i vår analys att det behövs en E/F-version, och att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om detta i närtid, för att uppgraderingen ska kunna ske på ett bra och odramatiskt sätt av Saab. Det kostar en hel del, men trots allt mindre än andra tillgängliga alternativ, som jag ser det.

Det nya Super-Jas-planet ska förstås vägas in när försvarets framtida budgetram diskuteras, förklarar Staffan Danielsson.

– Något som talar för att man allvarligt ska titta på en viss ökning av försvarsbudgetens ramar är det faktum att Sverige under 25 år har minskat sin försvarsbudget i procent av BNP, relativt de övriga nordiska länderna. Det är jag inte riktigt bekväm med.

Staffan Danielsson poängterar också att regeringskansliets interna arbetsgrupp måste ta hänsyn till Försvarsmaktens åsikter.

– Om besparingar aktualiseras inom en myndighet är det myndigheten själv som i första hand kan bedöma hur detta ska genomföras, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv