Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Feministiskt initiativ ställer upp även i EU-valet 2014. Det säger nu Gudrun Schyman, en av grundarna. Redan i höst agerar partiet, genom att starta ett eget jämställdhetsdepartement.

Under hela helgen har Feministiskt initiativs företrädare haft konferens i Gladsax utanför Simrishamn. Det är hemmaplan för Gudrun Schyman, en av partiets grundare, och i den skånska kommunen fick Fi 2010 fyra mandat i fullmäktige.

Gudrun Schyman (Fi)

I riksdagsvalet gick det sämre, med ett facit på 0,4 procent av rösterna. Men förberedelserna inför 2014 har nu inletts.

– Det behövs en självständig feministisk kraft i politiken, säger Gudrun Schyman.

Det låga opinionsstödet för Fi förklarar hon med att frågorna länge varit ”lågt rankande” av de etablerade politikerna.

– Och de oppositionspartier som skrivit in feminismen i sina partiprogram har varit väldigt tysta och inte utmanat regeringen i den här frågan.

Fi har också fattat beslut om en konkret aktion i höst. I september, när riksdagens sommaruppehåll är slut, ska partiet öppna ett tillfälligt jämställdhetsdepartement, med en egen jämställdhetsminister.

– Den här regeringen har försämrat och försvagat det här området. Inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har ökat, och politiken har tappat mark, förklarar Gudrun Schyman.

Hon ger också besked om att Feministiskt initiativ räknar med att delta i EU-valet 2014. Det formella beslutet fattas på kongressen i april nästa år.

– Jag tror att de flesta ser det som rätt självklart att vi ska ställa upp. Det behövs feministiska krafter i EU-parlamentet. Där är det ett ganska prekärt läge, och globalt lever vi i en backlash, säger Gudrun Schyman.

I det förra valet till Europaparlamentet, som hölls 2009, fick Fi 2,2 procent av rösterna.

Gudrun Schyman är i dag fullmäktigeledamot i Simrishamn, men vilka valsedlar hon tänker stå på i valen 2014 är oklart.

– Jag vill göra allt hela tiden, samtidigt. Jag kommer förstås att stå på listor, men på vilka och vilken placering det blir är det inte jag som bestämmer.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv

Lova Olsson

Det är ”provokativt” av Folkpartiet att beskriva Super-Jas som ett industriprojekt, anser Staffan Danielsson (C). Attityden till stridsflygplanet splittrar regeringspartierna, konstaterar han.

Försvarsmakten ska klara inköp av Super-Jas utan ökade anslag. Det är finansdepartementets utgångspunkt, enligt en promemoria som SvD avslöjade tidigare i veckan. En intern arbetsgrupp ska därför ta ”ett helhetsgrepp” på Försvarsmaktens ekonomi och organisation.

Folkpartiet anser dock att regeringen måste skjuta till pengar för att finansiera stridsflygplanen.

– Det här är en av de största investeringar som görs i vår tid. Om vi ska vara beredda att, av industripolitiska skäl, ta på oss den stora börda som det innebär, så måste man självklart betala för det i särskild ordning. Vi kan inte betala med vår återstående försvarsförmåga, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson.

Men attityden till Super-Jas splittrar de borgerliga partierna. Staffan Danielsson, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, underkänner Folkpartiets linje att uppgraderingen av Jas Gripen i första hand är ett industriprojekt.

Staffan Danielsson (C)

– Jag tycker att det är provokativt att säga att det är ett rent industriprojekt, och håller inte alls med om det. Avgörande för att vi vill uppgradera är att det behövs för Sveriges försvarsförmåga, och där skiljer vi oss åt.

Det är ”anmärkningsvärt” att ett så försvarsvänligt parti som Folkpartiet är tveksamt till att utveckla det svenska flygvapnet, anser Staffan Danielsson.

– De tre partier som är tveksamma eller helt negativa till en uppgradering av Jas är ju Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Han konstaterar också att ÖB Sverker Göranson vill ha ett ”förmågelyft av stridsflygsystemet”.

– ÖB säger inte att vi ska göra detta för att gynna Saab, utan för att det här är vad Försvarsmakten behöver. Det innebär att Folkpartiet undekänner ÖB:s och Försvarsmaktens bedömning av hur stridsflygssystemen behöver utvecklas.

Enligt Staffan Danielsson bygger ett starkt försvar på att det finns ett starkt flygvapen.

– Centerpartiet och jag är tydliga i vår analys att det behövs en E/F-version, och att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om detta i närtid, för att uppgraderingen ska kunna ske på ett bra och odramatiskt sätt av Saab. Det kostar en hel del, men trots allt mindre än andra tillgängliga alternativ, som jag ser det.

Det nya Super-Jas-planet ska förstås vägas in när försvarets framtida budgetram diskuteras, förklarar Staffan Danielsson.

– Något som talar för att man allvarligt ska titta på en viss ökning av försvarsbudgetens ramar är det faktum att Sverige under 25 år har minskat sin försvarsbudget i procent av BNP, relativt de övriga nordiska länderna. Det är jag inte riktigt bekväm med.

Staffan Danielsson poängterar också att regeringskansliets interna arbetsgrupp måste ta hänsyn till Försvarsmaktens åsikter.

– Om besparingar aktualiseras inom en myndighet är det myndigheten själv som i första hand kan bedöma hur detta ska genomföras, säger han.

Lova Olsson

Möjligheten att bekämpa ungdomsbrottslighet skulle försämras om socialtjänsten får rätt att lämna ut uppgifter om unga på glid till polisen. Det slår Akademikerförbundet SSR fast i ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask och ansvariga riksdagsledamöter.

Socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om personer under 21 år, utan att – som i dag – hindras av sekretess. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som SvD berättat om. Den nya bestämmelsen, är enligt justitieminister Beatrice Ask (M), ett led i kampen mot ungdomsbrottslighet.

Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socionomer, har kritiserat lagförslaget. Nu tar förbundets ledning ytterligare ett steg, och vänder sig direkt till de ansvariga politikerna.

Regeringens förslag innebär ”en allvarlig risk för att barn, unga och deras föräldrar tappar förtroendet för socialtjänsten”, skriver Heike Erkers, förbundsordförande, och Camilla Sköld, socialpolitisk chef, i ett öppet brev till ledamöterna i riksdagens justitieutskott och socialutskott samt till Beatrice Ask.

En av de viktigaste förutsättningarna för att socialtjänsten ska vara nå framgång är att barn och unga, deras föräldrar och skolpersonal med förtroende kan vända sig till en socialsekreterare, påpekar Akademikerförbundet SSR. En möjlighet att bryta dagens sekretess skulle innebära en förändrad syn på socialtjänstens uppdrag. Om socialsekreterarna blir ”polisens förlängda arm så kommer inte vi att kunna motivera ungdomar eller föräldrar att ta emot stöd”, heter det.

Enligt det öppna brevet, som SvD tagit del av, skulle samhällets samlade möjlighet att bekämpa ungdomsbrottslighet försämras om förslaget i lagrådsremissen realiseras. ”Det gagnar ingen att socialtjänstens framtida möjligheter att tidigt fånga upp unga på glid försvåras”.

 

Lova Olsson

Promemorian från regeringskansliet är en bekräftelse på att försvaret är underfinansierat. Det säger försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S).

Peter Hultqvist (S), som är ordförande i riksdagens försvarsutskott, anser att promemorian från regeringskansliet, som SvD avslöjat, visar hur ekonomiskt illa ställt det är i försvaret.

Peter Hultqvist (S)

– Vi har framfört länge att det finns en strukturell underfinansiering, både vad gäller materiel och personal inom Försvarsmakten. Det här blir en bekräftelse på att det vi sagt stämmer.

Han poängterar också vikten av att den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen, som tillsätts i höst, inte undermineras av den interna arbetsgruppen.

– Det arbete de avser att genomföra får inte leda till att man föregriper försvarsberedningen arbete, eller att man genomför det arbetet på ett sådant sätt att man ställer försvarsberedningen inför fullbordat faktum.

Peter Hultqvist ”förutsätter” också att regeringskansliet kontaktar Socialdemokraterna om det planeras några större förändringar i Försvarsmaktens organisation.

– Man måste hålla oss informerade, och söka kontakt när det gäller eventuella förslag som är skarpa, säger han.

Försvarsutskottets ordförande påminner också om den genomförandegrupp som fanns inför den senaste stora nedskärningen av försvarsanslaget.

– Den fick ju oerhört stark kritik av Riksrevisionen. Man måste lära sig av det, så att man inte gör om samma misstag.

Socialdemokraterna har inte givit besked om hur uppgradering av Jas Gripen ska finansieras.

–  Den dagen vi ska ta ställning till den typen av frågor, och ser alla prislappar, då kommer vi att hitta en strategi för hur det ska klaras ut, säger Peter Hultqvist.

 

Lova Olsson

Det är ”oacceptabelt” att tillsätta en arbetsgrupp i regeringskansliet utan medverkan av Kristdemokraterna. Det säger Mikael Oscarsson (KD), försvarspolitisk talesperson, efter SvD:s avslöjande.

Som SvD berättat ska en arbetsgrupp, bestående av tre moderata statssekreterare, ta ”ett helhetsgrepp” på Försvarsmaktens ekonomi och organisation, och ”lämna förslag som är nödvändiga för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi”.

Beskedet upprör Mikael Oscarsson, som är Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson.

Mikael Oscarsson (KD)

– Det är oacceptabelt. Det här stämmer inte alls överens med hur samarbete ska vara i alliansen, där alla partier ska finnas med.

Han poängterar att beslutet att inrätta den nya arbetsgruppen på regeringskansliet inte är förankrat i försvarsutskottet.

– Kristdemokraterna måste finnas med i arbetsgruppen på lika villkor, och få del av de här underlagen för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Det här är en så pass viktig fråga, där det krävs långsiktighet.

Dessutom ska det tillsättas en ny försvarsberedning, med politiker från alla partier, konstaterar Mikael Oscarsson.

– Det blir väldigt märkligt med en parallell försvarsberedning.

Han är också kritisk till att utgångspunkten för arbetsgruppens arbete är oförändrade anslag för Försvarsmakten, trots att Super-Jas ska köpas in.

– Det är inte seriöst att säga att vi ska satsa på ett framtida projekt, och redan från början bestämma att vi inte släpper till en krona, säger Mikael Oscarsson, som vill börja med att analysera vilken försvarsförmåga Sverige behöver.

Lova Olsson

Super-Jas ska inte betalas av försvaret, utan regeringen måste skjuta till nya pengar. Det anser Allan Widman (FP), försvarspolitisk talesperson, som också avvisar fler förbandsnedläggningar.

Som SvD avslöjar ska en moderat arbetsgrupp i regeringskansliet föreslå ytterligare nedskärningar i försvaret. För att finansiera de aviserade  inköpen av Super-Jas kan det bli aktuellt med nya förbandsnedläggningar, enligt den promemoria SvD läst.

Att arbetsgruppen får ett uttalat uppdrag att titta på möjligheten att avveckla fler förband är ”mycket olyckligt”, anser Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman (FP).

Allan Widman (FP)

– Jag är djupt kritisk till det. Fredrik Reinfeldt, tillsammans med de övriga partilederna, har offentligt sagt att det inte ska bli några förbandsnedläggningar. Dessutom har en enig riksdag sagt att insatsorganisationen 2014 ska levereras. I den mån man tänker göra något annat är det inte i överensstämmelse med alliansens politik, säger han.

Av promemorian framgår att finansdepartementets utgångspunkt är att Försvarsmakten ska klara införskaffandet av nya Super-Jas utan ökade anslag.

– Det är helt uppenbart att om vi nu åter igen ska beställa ett nytt stridsflygplan, så kommer det att få effekter inom varje annat område i det svenska försvaret. Är man inte, vilket jag är kritisk till, beredd att skjuta till medel för det här industriprojektet, då måste man naturlgtvis undersöka vad som måste skäras bort för att att vi ska orka med det här. Men det kommer att drabba mycket hårt, den lilla återstående förmåga till försvar som Sverige har, säger Allan Widman.

Hur vill ni finansiera Super-Jas?

– Det här är en av de största investeringar som görs i vår tid. Om vi ska vara beredda att, av industripolitiska skäl, ta på oss den stora börda som det innebär, så måste man självklart betala för det i särskild ordning. Vi kan inte betala med vår återstående försvarsförmåga, säger Allan Widman.

– Priset får inte betalas av det svenska försvaret, nu får det vara nog med det, fortsätter han.

Allan Widman tycker inte att det är märkligt att arbetsgruppen består av tre moderater, eftersom de departement som berörs av frågan  – försvarsdepartementet, finansdepartementet och statsrådsberedningen – är moderatledda.

– Men vi ska ha en försvarsberedning. Varje försvarsberednings uppgift är att över parti- och blockgränser bygga samman en enighet kring en långsiktig inriktning av försvaret, och om det ska fungera kan den naturligtvis inte låsas upp av en tjänstemannagrupp i regeringskansliet, säger han.

Lova Olsson

En moderat arbetsgrupp i regeringskansliet har fått i uppdrag att föreslå ytterligare nedskärningar i försvaret, kan SvD avslöja. För att finansiera inköpen av Super-Jas kan det bli aktuellt med nya förbandsnedläggningar.

Efter 2014 blir det svårt att ”utveckla och bibehålla” Försvarsmaktens operativa förmåga med dagens anslagsramar. Det konstaterar ÖB Sverker Göranson i en skrivelse som skickades till regeringen i slutet av april.

För att långsiktigt lösa Försvarsmaktens uppgifter krävs fortsatta rationaliseringar, bättre samarbete med andra länder – men också mer pengar, anser ÖB. Han gör bedömningen att köpkraften måste öka med minst två miljarder kronor per år för att uppgradera och skaffa ny utrustning.

– Vi står inför ett antal vägval, antingen ser man över resurserna till försvaret, eller så sänks ambitionerna för våra uppgifter, eller en kombination av dessa två åtgärder, säger Sverker Göranson i en kommentar på Försvarsmaktens hemsida.

Nya försvarsministern Karin Enström (M) har hittills passat.

– Det kommer ju ske sedvanliga budgetförhandlingar och budgetdialog. Just nu har vi en ekonomi i balans och det är min uppgift att fortsätta se till att vi har det och så får vi återkomma till framtiden, sade hon till Ekot när hon tillträdde i april.

Men nu står det klart att finansdepartementets utgångspunkt är att ”oförändrade anslag gäller”. Det framgår av en promemoria från budgetavdelningen, som SvD har läst.

Försvarsdepartementet och finansdepartementet tillsätter nu en intern arbetsgrupp, med uppgift att ta ”ett helhetsgrepp” på Försvarsmaktens ekonomi och organisation. Gruppen ska, enligt det dokument SvD tagit del av, ”lämna förslag som är nödvändiga för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi”.

Tre inflytelserika personer – som alla är moderater – ingår i arbetsgruppen:

* Carl von der Esch, statssekreterare på försvarsdepartementet, som är gruppens ordförande.

* Hans Lindblad, statssekreterare på finansdepartementet.

* Gunnar Wieslander, statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt.

Trion får ”ett tydligt mandat” att ta fram förslag till beslut som måste till för att ”i allt väsentligt” förverkliga insatsorganisationen (IO14) och upprätthålla långsiktig ekonomisk balans i försvaret, till och med 2022.

Det direkta skälet till att arbetsgruppen inrättas är att regeringen framöver ska ta ställning till förslag som kan komma att ”binda upp stora resurser över lång tid” och ”därmed få konsekvenser för helheten”. I klartext handlar det om hur de aviserade inköpen av Jas Gripen ska finansieras.

En majoritet i riksdagen – bestående av de borgerliga och Socialdemokraterna – är sedan tidigare överens om att Sverige ska skaffa upp till tio så kallade Super-Jas, om något annat land köper Gripen. Före jul meddelade regeringen i Schweiz att man vill ha 22 flygplan.

Av promemorian framgår tydligt att inriktningen är att Försvarsmakten ska klara införskaffandet av nya Super-Jas utan ökade anslag. Det är ett nytt besked, och skulle betyda nedskärningar på andra områden.

I dokumentet listas en rad konkreta frågor som ska tre statssekreterarna ska ta ställning till:

* Försvarsmaktens organisation och dimensionering i förhållande till operativ förmåga, inklusive balans mellan officerare och soldater och Högkvarterets dimensionering.

* Behovet av ändringar i grundorganisationen som en följd av försvarsomställningen – ”dvs förbandsnedläggningar”.

* Föreslå rationaliseringar och omprioriteringar mellan olika materielprojekt, ”ev. formulera ett besparingsmål, t.ex 2 mdkr”.

* Ta reda på hur verksamheten kan bli billigare, exempelvis ”genom avveckling av materiel, personal och fastigheter”.

Ett nytt stort beslut om det svenska försvaret ska fattas under 2014, och en ny – parlamentariskt sammansatt – försvarsberedning ska tillsättas för att förbereda det hela.Regeringskansliets interna arbetsgrupp kommer, av allt att döma, att arbeta parallellt med politikerna i försvarsberedningen.

Lova Olsson

Utskottsmöten i riksdagen ställs in, för att regeringen levererar så få politiska förslag. Det berättar Mikael Damberg (S), som i morgon deltar i sin första partiledardebatt. ”Sandlåda” kallar han de senaste dagarna turbulens inom alliansen.

När partiledarna i morgon drabbar samman i riksmötets sista debatt sitter Stefan Löfven på sitt rum. Han saknar riksdagsplats, och får därför följa debatten på tv, tillsammans med partisekreteraren Carin Jämtin och partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.

Stefan Löfvens stand-in i riksdagen är gruppledaren Mikael Damberg, som nu gör sin debut.

Mikael Damberg (S)

– Jag ser fram emot partiledardebatten, det är ett spännande tillfälle att få mötas och brottas med argument, och också ett tillfälle att sammanfatta vår egen politik.

Han hoppas att timmarna i kammaren inte bara ska bli en ”tuppfäktning i retorik”.

– Jag vill visa att det finns ett vägval att göra.

Mikael Damberg, som tidigare var Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson, pekar ut kunskap och arbete som de två viktigaste utmaningarna.

– Det finns en trötthet hos regeringen, man kommer inte med några nya förslag. Vårmotionen var helt tom, i ett läge där Sverige skulle kunna flytta fram positionerna och där människor förväntar sig en aktivering, säger han.

De borgerliga är just nu ”inget föredöme när det gäller regerande”, tycker Mikael Damberg.

– Uppenbarligen har man problem med att leverera politik. Det ställs in utskottsmöten i riksdagen, för att det kommer så få propositioner, trots att vi har åtta procents arbetslöshet och trots att andelen unga som har behörighet att gå över till gymnasiet sjunker för femte året i rad.

Dessutom anser han att sprickorna i alliansen har blivit tydliga.

– Vi ser i media varje dag när de olika borgerliga partierna faktiskt angriper varandra. Senast var det Moderaterna som försökte ta åt sig äran för en myndighet som redan var på väg att skapas, och Göran Hägglund skämtade om att han skulle säga att han minsann var för jobbskatteavdraget först.

– Det är lite sandlåda just nu på regeringens sida.

I opinionen har Socialdemokraterna medvind. I den första SCB-mätningen sedan Stefan Löfven blev S-ledare – som kom förra veckan – får partiet 37,3 procent. Det är en ökning med nästan tio procentenheter sedan i november. Uppgången förklaras av motståndare och politiska analytiker framför allt av partiledarbytet. Men så enkelt är det inte, enligt Mikael Damberg.

– Det finns en stor nyfikenhet på oss just nu. Folk uppfattar att vi har börjat fokusera mer. Vi är tydligare med vilka frågor vi tror är viktigast, och vi håller i ett budskap, säger han.

– Men mycket återstår, vi tar inte något för givet eller vunnet. Det är valdagen som gäller.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har efterlyst besked från oppositionspartierna om vilken politik de tänker föra om de vinner valet 2014.

– De rödgröna måste berätta hur de gemensamt ska ta ansvar. De ställer ju oss, och mig, till svars för regeringens politik som är utförd av fyra partier i allians. Och om jag ska ställas till svars för regeringens politik, vilket är rimligt, då ska de också berätta vad de ska göra tillsammans som alternativ, sade han till TT i maj.

Mikael Damberg, som tycker att blockpolitiken, är ”ganska fördummande” för svensk politik, säger att väljarna ska få besked i god tid före nästa val.

– Men just nu är det viktigt att regeringen inte tillåts gå i opposition. Det känns som att de inte vill kännas vid det ansvar det innebär att regera Sverige, med fallande skolresultat och med en väldigt hög arbetslöshet.

Fakta:
* Varje år hålls tre partiledardebatter i riksdagen: i oktober, i januari och i juni.

* Klockan 9 i morgon börjar riksmötets sista partiledardebatt. Inleder gör statsminister Fredrik Reinfeldt, och därefter följerde övriga partierna i storleksordning.

 

Lova Olsson

Centerpartiets förslag att göra det straffbart att organisera tiggeri är intressant. Det säger justitieminister Beatrice Ask (M) i en kommentar.

Som SvD berättat vill Centerpartiet göra det straffbart att organisera tiggeri. En sådan lagskärpning skulle motverka att utsatta människor förs till Sverige för att utnyttjas av kringresande kriminella, enligt Johan Linander (C), rättspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

Justitieminister Beatrice Ask (M)

– Under senare år har det varit en tydlig trend att människohandel för tiggeri och stölder ökar såväl utomlands som i Sverige, konstaterar justitieminister Beatrice Ask (M).

– Det straffrättsliga skyddet mot människohandel är starkt i Sverige och omfattar även fall då en person utnyttjas i tvångsarbete och situationer och förmås att tigga eller stjäla. Förra året meddelades flera fällande domar rörande människohandel där personer hade utnyttjats för just tiggeri och stölder, fortsätter hon.

Men Beatrice Ask tycker att Centerpartiets förslag – som också ska diskuteras på den parlamentariska Östersjökonferensen i augusti – är ”intressant”.

– Jag ser fram emot synpunkter och idéer från den kommande Östersjökonferensen. Vi måste alltid tänka brett för att se om det finns mer att göra.

Lova Olsson

Lagen måste skärpas, så att det blir straffbart att organisera tiggeri. Det anser Centerpartiet, som på så sätt vill motverka att utsatta människor förs till Sverige för att utnyttjas av kringresande kriminell. ”Slaveri”, säger Johan Linander, rättspolitisk talesperson.

Förra året förbjöd Sala – som första kommun i landet – tiggeri på allmän plats. Alla partier i fullmäktige var överens om att skriva in ett förbud i den lokala ordningsstadgan.

– Vid överläggningar med polisen har vi diskuterat den systematiska kriminalitet som tar sig uttryck i att en del personer musicerar på gator och torg. Det kan vara kopplat till människohandel, motiverade Per-Olov Rapp (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men länsstyrelsen i Västmanland upphävde beslutet, med hänvisning till att det inte var förenligt med ordningslagen.

Även Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott och partiets rättspolitiske talesperson, har reagerat på den förändrade gatubilden. Tiggarna syns inte enbart i storstäder, konstaterar han, och berättar om ett litet samhälle i Mellansverige.

Johan Linander (C)

– Plötsligt satt det en kvinna, som inte kunde svenska, och tiggde utanför mataffären. Hon blev avlämnad där på morgonen, och hämtad på eftermiddagen.

– Många tror att de gör en god gärning när de ger pengar till någon som tigger. Men i själva verket går pengarna rakt ned i fickan på en profitör. Den här verksamheten är allt oftare organiserad av någon som tjänar pengar på utsatta personers tiggande, fortsätter Johan Linander.

Antalet anmälningar om människohandel som rör utnyttjande av människor för tvångsarbete och tiggeri har ökat, visar Rikspolisstyrelsens (RPS) senaste lägesrapport. Offren, som framför allt kommer från Rumänien, Vitryssland och Bulgarien, förs till Sverige av kriminella, kringresande gärningsmän, skriver RPS.

– De har en fruktansvärd situation när de är här, och lever väldigt eländigt. Det är slaveri, säger Johan Linander.

Att kriminalisera tiggeri – som Sala försökte – är fel väg att gå, anser han.

– Vi vill inte jaga tiggarna, de är själva offer. Vi vill komma åt de personer som organiserar tiggeri för att tjäna pengar på det.

Människohandel är kriminellt, men brottet är svårt att bevisa och det finns få fällande domar, konstaterar Johan Linander. Centerpartiet vill därför skärpa lagen så att det blir straffbart att organisera tiggeri.

– Det handlar om att kriminalisera en slags koppleriverksamhet för tiggeri. Det skulle kunna vara en väg att få stopp på det här utnyttjandet av människor, även när själva människohandelsbrottet inte går att bevisa. Då kan de åtminstone få fängelsestraff för koppleri.

Han jämför med dagens lagstiftning när det gäller prostitution. ”Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms för koppleri till fängelse i högst fyra år”.

– Polisen säger att det med viss spaningsverksamhet är ganska lätt att ta fast dem som organiserar tiggeri. Men i dag är det ju inget brott.

Johan Linander tänker ta upp frågan med justitieminister Beatrice Ask (M).

– När människor blir utnyttjade kan vi inte se på, utan vi måste agera. Men detaljerna i en lagstiftning måste så klart utredas närmare.

Kravet kommer också att diskuteras på den parlamentariska Östersjökonferensen, som hålls i Mariehamn i augusti. Johan Linander är Sveriges rapportör.

– Östersjöländerna måste samarbeta på det här området.

Kajsa Wahlberg, kommissarie vid Rikspolisstyrelsen, tycker att Centerpartiförslaget är ”intressant”.

– Jag förstår tanken, att det ska vara brottsligt att vara som en hallick och organisera försäljningen. Men det finns gränsdagningsproblem, konstaterar hon.

– Jag kan se en kollision med andra insamlingar, som Röda Korset, där man ju också tigger pengar. Men om det går att formulera en lagstiftning som utesluter den typen av verksamhet så är det intressant, säger Kajsa Wahlberg.