Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Den som begår ett hedersrelaterat brott ska få hårdare straff. Det föreslår en arbetsgrupp i Socialdemokraterna, som anser att en lagändring är ”en viktig signal till alla om att samhället tar dessa brott på allvar”.

Kriminalisera tvångsgifte och avskaffa möjligheten att få dispens för att gifta sig med en person under 18 år. Det väntas förre Justitiekanslern Göran Lambertz föreslå i morgon. Han har, på regeringens uppdrag, utrett hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap ska stärkas.

– Rätten att själv bestämma om och med vem man ska gifta sig får aldrig begränsas med hänvisning till religion eller tradition, har jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP) betonat.

Det finns en bred politisk enighet bakom kravet på en kriminalisering av tvångsäktenskap. ”För en del unga flickor är sommarlovet inte en tid de ser fram emot, utan snarare en tidpunkt då de riskerar att giftas bort under en resa till hemlandet”, konstaterar Socialdemokraterna, som välkomnar en ny lagstiftning.

Men det krävs ytterligare åtgärder i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck, anser partiet. Efter det uppmärksammade knivmordet på en 19-årig kvinna i Landskrona i april tillsatte justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) en intern arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram konkreta förslag.

Arhe Hamednaca (S)

– Min bild är att det här är ett stort problem i vårt samhälle. Jag har själv samtalat med hundratals ungdomar, som inte vågar träda fram, men som har berättat hur de lever. Det handlar om allvarliga hot, misshandel, trakasserier, säger Arhe Hamednaca (S), ledamot i riksdagens justitieutskott.

Under många år arbetade han på Elektra, Fryshusets stödverksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och har – tillsammans med riksdagskollegan Anna Wallén – lett S-gruppen.”Det är dags att vi i Sverige erkänner brott som begåtts i hederns namn i den svenska lagstiftningen”, slår de fast i sin rapport, som SvD tagit del av.

Ett av förslagen är att hedersrelaterade brott ska ge strängare straff. ”Vid straffmätningen måste det göras tydligt att ett brott som har ett hedersmotiv ska bedömas allvarligare än andra brott”, skriver arbetsgruppen.

– Det är jätteviktigt. Det här handlar om allvarliga hot, som till och med leder till mord. Därför måste lagen skärpas, och vi vill vara väldigt tydliga med att hot i hederns namn ska vara kriminaliserat, säger Arhe Hamednaca.

I dagens straffskärpningsgrunder ska ett brott ses som försvårande om motivet till exempel har varit att kränka ras, hudfärg eller etniskt ursprung. S-gruppen vill att brott med hedersrelaterade motiv ska omfattas av samma regelverk. ”Det är en viktig signal till alla om att samhället tar dessa brott på allvar”.

– Det här skulle också ha ett förebyggande syfte. Alla ska veta att hot i hederns namn är straffbart, förklarar Arhe Hamednaca.

Utöver förslagen om skärpt lagstiftning föreslår den socialdemokratiska arbetsgruppen bland annat:

* Bättre samordning mellan myndigheter när det gäller hot- och riskanalyser.

* Ökat skydd för flickor som mot sin vilja har förts ut ur Sverige, till exempel genom bättre samarbete med andra länders beskickningar och inom EU.

En viktig uppgift, anser S-gruppen, är också att fortsätta det offentliga samtalet om hedersproblematiken. ”Det måste vara tydligt från politiskt håll att problemet existerar och att uppfattningar som har sin grund hederskulturen aldrig kan vara accepterade i ett samhälle som har sin grund i mänskliga fri- och rättigheter och ett jämställt samhälle”.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv