Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Informationsutbytet mellan polisen, Säpo och regeringskansliet måste ses över efter avslöjandet om USA:s ambassads övervakning av svenskar. Det slår KU fast i sin granskning som offentliggörs senare i dag, erfar SvD. Regeringen får kritik för ”passivitet” i frågan.

Klockan 13.30 i dag håller ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott en presskonferens för att presentera den årliga granskningen av regeringen. Av det material som SvD tagit del av framgår att flera ministrar prickas av oppositionen, däribland förra näringsministern Maud Olofsson (C) och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) får hård kritik för att ”inte med tillräckligt eftertryck” ha agerat enligt EU-nämndens synpunkter i EU:s ministerråd, och för att ha givit EU-nämnden felaktig information om en EU-rapport om sysselsättning.

Fredrik Reinfeldt frågas ut av KU

Därutöver kritiseras hela regeringen för sitt agerande efter avslöjandet om att USA:s Stockholmsambassad bedrivit hemlig övervakning i Sverige. Regeringen kände inte till vad som pågick innan nyheten briserade i början av november 2010, uppgav statsminister Fredrik Reinfeldt när han frågades ut av konstitutionsutskottet i början av maj. När den kritiserade övervakningen väl blev känd visade regeringen ”alltför stor passivitet i frågan”, anser KU:s majoritet, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

KU jämför i betänkandet med hur motsvarande situation hanterades i Norge. När det stod klart att en enhet, kallad Surveillance Detection Unit (SDU), hade fotograferat och registrerat misstänkta personer utanför ambassadområdet presenterade den norska justitieministern snabbt en redogörelse inför Stortinget om vilka åtgärder som skulle vidtas. Den svenska regeringen borde ha kunnat vidta ”liknande åtgärder”, anser KU.

Utskottet konstaterar också att det har funnits viss – ”om än fragmentarisk” – information som kan kopplas till den så kallade SDU-verksamheten inom såväl Säpo som polismyndigheten i Stockholms län och regeringskansliet. ”Det har även i granskningen framkommit uppgifter av visst slag som enligt utskottets mening borde ha nått regeringen långt tidigare än vad som nu blev fallet”.

Utskottet förutsätter därför att det görs en översyn av hur informationsutbytet mellan dessa myndigheter fungerar. ”I en sådan översyn bör också ingå att se över rutinerna för informationsutbyte mellan olika departement, framför allt Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet”.

De fyra allianspartierna tycker inte att regeringen förtjänar någon kritik för sitt agerande, och anser heller inte att det finns några belägg för att det funnits brister i informationsutbytet.

Så granskar KU regeringen
Konstitutionsutskottet kontrollerar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU:s årliga granskning består av två delar. Den ena delen går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar. Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom handlingar från regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Källa: riksdagen.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv