Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Inför en anmälningsplikt vid misstankar om våld och övergrepp mot äldre, föreslår Folkpartiet. Förebilden är den lagstiftning som gäller när barn far illa.

Äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är ”en mycket bortglömd och osedd grupp”, och kunskaperna om problemetär ”ringa”. Det konstaterade Nationellt råd för kvinnofrid redan för tio år sedan i rapporten ”Han var väl inte alltid så snäll”.

Läget är ungefär detsamma i dag, enligt riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP), socialpolitisk talesperson.

Barbro Westerholm (FP)

– Det här är ett dolt folkhälsoproblem, säger hon.

Våld i nära relationer uphör inte på äldre dagar, förklarar Barbro Westerholm. Hon hänvisar till en studie från Brottsoffermyndigheten, som visar att 13 procent av de äldre männen utsatts för någon form av våld och övergrepp efter det att de fyllt 65 år. Motsvarande andel när det gäller kvinnor var 16 procent. Ofta var förövaren maken eller en son, och de flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

– Det här är väldigt svårt för de äldre att tala om. De håller tyst, säger Barbro Westerholm.

– Om man inte gör något så fortsätter de här övergreppen.

Hon är ordförande för Folkpartiets äldrepolitiska arbetsgrupp, som i morgon lanserar ett konkret förslag: en lagstadgad anmälningsskyldighet vid misstankar om våld och övergrepp mot äldre personer och vuxna med funktionsnedsättningar.”På grund av sin beroendeställning kan de befinna sig i sårbara situationer”, motiverar FP-gruppen.

Barbro Westerholm jämför med den anmälningsskyldighet som redan finns i socialtjänstlagen för många yrkesgrupper när det gäller barn som far illa.

Den nya anmälningsplikten ska omfatta alla myndigheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med gamla samt vuxna med funktionsnedsättningar, både i offentlig och privat driven verksamhet.

Dagens lagstiftning om Lex Sarah har nämligen luckor, anser FP-gruppen. Den gäller exempelvis inte när hemtjänstpersonal misstänker att en äldre kvinna blir slagen av sin man eller att ett äldre par blir skinnade på pengar av sin missbrukande dotter.

– Man missar personer som utsätts för våld och övergrepp i nära relationer, säger Barbro Westerholm, som i morgon anordnar hon ett lunchseminarium i riksdagen för att uppmärksamma frågan.

I Socialstyrelsens rapport om äldrevåld från 1994 indelas våld och övergrepp i fem huvudgrupper:

* Fysiska övergrepp som slag, nyp, knuffar, sparkar, fastbindning, eller uppsåtlig kroppsskada som grovmisshandel och misshandel som leder till döden.

* Psykiska övergrepp som hot, trakasserier, utskällningar, social isolering och övergivande.

* Ekonomiska övergrepp som stöld av pengar eller värdesaker.

* Försummelse som vanvård, felaktig medicinering, att sakna tillgång till en telefon mm.

* Sexuellt utnyttjande som våldtäkt och sexuella trakasserier.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv