Annons
X
Annons
X

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Färre riksdagsledamöter skulle ge en ”kraftfullare” riksdag. Det tror en arbetsgrupp i Folkpartiet, som föreslår en minskning av antalet folkvalda med upp till 100 personer.

Folkpartiets programkommitté, som ska ta fram ett nytt partiprogram, vill ha en karenstid för toppolitiker som går till det privata näringslivet.

Men ledamöterna diskuterar ytterligare en omsvängning, kan SvD berätta. För att ”öka ansvarsutkrävandet och skapa större helhetssyn i politiken” öppnar gruppen nu för att minska antalet riksdagsledamöter.

I dag finns det 349 folkvalda politiker.

– Vi tycker att det är för många. Man kan krympa antalet för att få en kraftfullare riksdag och kraftfullare riksdagsledamöter, säger riksdagsledamoten Christer Nylander, ordförande i programkommittén, som tänker sig att riksdagen i stället ska bestå av 249 eller 299 ledamöter.

De pengar som sparas ska, enligt det diskussionsunderlag SvD tagit del av, användas till att förstärka ”riksdagsförvaltningens kvalificerade utrednings- och kanslistöd åt ledamöterna och utskotten”.

– Det är inte frågan om att banta politiken generellt, poängterar Christer Nylander.

Men det hela är inte okontroversiellt i hans eget parti.

– Folkpartiet har av tradition ofta varit för stora politiska församlingar. Men vi vill diskutera en omsvängning, för att kunna fokusera på att bygga upp kraftfält, säger Christer Nylander.

Riksdagens storlek är omdiskuterad. Moderaterna är det parti som tydligast tagit ställning för att dra ned antalet folkvalda. Sverige har ett av världens högsta antal parlamentsledamöter i förhållande till folkmängd, konstaterar partiet på sin hemsida. ”Ett färre antal skulle betyda att det blir lättare att överblicka vilka ledamöterna är och hur de jobbar. Det innebär en ökad möjlighet att ställa ledamöterna till svars, samtidigt som det ökar det politiska inflytande för varje enskild ledamot samt en besparing för skattebetalarna”, skriver Moderaterna, som tycker att det är rimligt med en minskning till 249 ledamöter.

Den parlamentariskt sammansatta grundlagskommittén, som under 2004-08 gjorde en översyn av hela regeringsformen, tittade också på frågan om antalet riksdagsledamöter, men föreslog ingen förändring. Färre folkvalda ”skulle kunna medföra svårigheter att behålla en rimlig representation från olika delar av landet och därmed minska möjligheterna till kontakt mellan väljare och valda”, var slutsatsen.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv