Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Med hjälp av halverad statlig inkomstskatt och halverad arbetsgivaravgift vill Centerpartiet locka arbetskraft till glesbygden. Växande gruvorter som Pajala och Storuman ska bli först ut att belönas med specialregler, föreslår Per Åsling (C), som leder partiets nya industripolitiska arbetsgrupp.

I Pajala, 100 mil norr om Polcirkeln, bor 6 256 personer, utspridda på drygt 80 byar. Kommunen har Sveriges äldsta befolkning, och åratal av negativa siffror i SCB:s statistik.

Men kommunalrådet Kurt Wennberg (S) är hoppfull. Pajala går en ”mycket ljus framtid till mötes”, skriver han på kommunens hemsida: i början av nästa år öppnar nämligen järnmalmsgruvan, med en produktion på fem miljoner ton per år.

Per Åsling (C)

– Sverige förändras. Utflyttningsbygder blir dragare i den svenska ekonomin, och vi ser nya möjligheter i det här, säger riksdagsledamoten Per Åsling (C), ordförande i partiets industripolitiska arbetsgrupp och ekonomisk-politisk talesperson.

Men det finns även problem. ”I Pajala skriker man efter arbetskraft, men folk flyttar inte dit”, har näringsministern Annie Lööf (C) konstaterat.

– Det är mer än dubbelt så många som lämnar arbetsmarknaden, i förhållande till hur många som kommer in. Här måste det till krafttag, säger Per Åsling.

Centerpartiets industripolitiska arbetsgrupp, som jobbar på uppdrag av partiledningen, lanserar nu ett konkret förslag. Områden som har goda förutsättningar för företagande, men samtidigt saknar arbetskraft, ska utses till tillväxtzoner och ges ”en extra skjuts i sin utveckling”.

– Vi ser det här som ytterligare ett steg i arbetet med att skapa utveckling och tillväxt i hela landet. Det är en nationell angelägenhet, och därmed viktigt för de svenska statsfinanserna, säger Per Åsling.

Han lyfter fram två konkreta exempel: Pajala i Norrbotten och Storuman i Västerbotten.

– Där är det en ny tid. Prospektering och gruvanläggningsverksamhet är i full gång, men kommunerna måste klara sin arbetskraftsförsörjning.

I de så kallade tillväxtzonerna vill arbetsgruppen se:

* En halvering av den statliga inkomstskatten.

* En halvering av arbetsgivaravgifterna.

– Det gäller att hitta incitament som gör att människor flyttar till de här områdena, annars finns en uppenbar risk att det blir fly-in fly-out (långpendling, som bland annat gör att kommunen går miste om skatteintäkter). Och det handlar inte bara om att tillgodose den arbetskraft de stora gruvbolagen efterfrågar, utan det gäller att det finns möjlighet även för medföljande, förklarar Per Åsling.

Tanken är att specialreglerna ska gälla under en tidsperiod på fem-sju år, och tillväxtzonerna ska väljas ut genom ett ansökningsförfarande. Men kommunerna ska åläggas att bidra med ”sociala motköp”.

– Det kan handla om bättre utbildning och bättre barnomsorg. Från kommunernas sida måste man också bli bättre på att snabba på tillståndsprocesser, bygglov och miljöprovningar, säger Per Åsling.

– Om man ska ta steget och flytta, speciellt om man har familj och barn, måste antalet plustecken i kalkylen vara fler än antalet minustecken, fortsätter han.

Den statliga notan för en tillväxtzon, som i likhet med Pajala har 6 000 invånare, beräknas uppgå till mellan 20 och 30 miljoner kronor.

– Vi känner oss stärkta i att det här är riktiga åtgärder, inte minst när vi tittar på vår omvärld, säger Per Åsling.

Han jämför med de så kallade nystartszonerna, en av partiets hjärtefrågor, som innebär att stadsdelar med ”utbrett utanförskap” får skattelättnader. Exakt hur det ska gå till utreds just nu av regeringen.

– Tillväxtzoner är ytterligare ett steg när det gäller att hitta incitament för att underlätta för människor att få jobb och för företag och orter att växa, säger Per Åsling.

Enligt Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, går det inte säga vilken effekt de föreslagna specialreglerna skulle ha.

– Det har funnits flyttstöd av olika slag, i olika tider. Min känsla är att den här subventionen är mycket, mycket större än några typer av flyttstöd som använts tidigare. Därför är det svårt att ha någon uppfattning om vad man kan förvänta sig, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv