Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson
Regeringen är på väg att bli överkörd i den omstridda frågan om nattis. De rödgröna och Sverigedemokraterna vill stimulera kommunerna att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Kravet strider mot  budgetreglerna, anser de borgerliga. Nu har finansutskottet kallats in.

”Människor som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte möjlighet att i alla kommuner under trygga former få sitt behov av barnomsorg tillgodosett”, konstaterar Socialdemokraterna i en motion till riksdagen. Partiet vill därför ”stimulera kommunerna” att i ökad utsträckning erbjuda nattis. I klartext handlar det om att avsätta statliga pengar.
– Det måste  finnas större möjligheter för människor att jobba på obekväma tider, och samtidigt kunna känna att barnen har det bra, förklarar Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i utbildningsutskottet.
Betänkandet är ännu inte justerat, men de övriga oppositionspartierna är redo att ställa sig bakom Socialdemokraternas krav.
– Vi har gått mycket längre i egna motioner, men för vår del handlar det om att det här är ett steg på vägen och en oerhört viktig markering. I dag tvingas många tacka nej till arbete för att de inte har barnomsorg som täcker behoven. Det är framför allt ensamstående kvinnor som drabbas, säger Rossana Dinamarca (V).
Även Agneta Luttropp (MP) är positiv till att erbjuda nattis, liksom Richard Jomshof (SD).
– Det här är något vi redan har påtalat i många kommuner. Människor måste ha möjlighet att arbeta, och vissa arbetar ju på tider som många anser som obekväma, säger Rickard Jomshof.
Enligt den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska landets kommuner – efter en individuell bedömning – ”sträva efter” att erbjuda nattis. Men Skolverket har konstaterat att mer än hälften av kommunerna inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utbildningsutskottets ordförande Margareta Pålsson (M) vill inte i detalj diskutera ärendet med SvD, eftersom det fortfarande är under beredning.

– Vi är för nattis. Om arbetslinjen ska gälla måste människor ha tillgång till barnomsorg, det är alldeles självklart, säger hon.
Men att, mitt under pågående budgetår, beordra regeringen att betala ut stimulansbidrag är omöjligt, enligt Margareta Pålsson.
– Riksdagen har ju ett ekonomiskt ramverk, och en budget som ligger fast. Utanför den kan man inte hitta på en massa nya saker, och det här kan kosta ett par miljarder kronor.
Företrädare för oppositionen, å andra sidan, anser att uppmaningen om att stimulera kommunerna inte alls strider mot regelverket.
– Det nämns ju ingen specifik siffra, vi lägger bara fast att det här måste göras. Sedan åligger det regeringen att göra en prioritering, säger Rossana Dinamarca.
De rödgrönas och Sverigedemokraternas enighet har dock orsakat ”en väldig kalabalik”, uppger SvD:s källor. På de borgerliga partiernas initiativ ska nu finansutskottet kommentera skrivningarna i S-motionen, och ge sin syn på om de är förenliga med det ekonomiska regelverket. Deras dom ska vara klar på tisdag. Då är också förskoleminister Nyamko Sabunis (FP) statssekreterare Amelie von Zweibergk kallad till utbildningsutskottet, för att redogöra för vad regeringen gör i nattis-frågan.

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv