Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Statsråd som missköter sig kan – efter dansk förebild – komma att tilldelas kritik av riksdagen i form av en ”näsa”. Idén ska nu diskuteras i konstitutionsutskottet, KU.

Finansminister Thor Pedersen – för att ha tillbringat för mycket tid i sitt sommarhus.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj – för att ha hastat fram en ny lag om avvisade asylsökande.

Försvarsminister Søren Gade – för att ha satt munkavle på en kritisk chef.

Det är tre av de danska ministrar som de senaste åren har tilldelats en ”næse”. Det är ett kritiskt uttalande, riktat mot ett statsråd eller hela regeringen, som folketinget fattar beslut om. Nu kan SvD berätta att det kommer att inledas en diskussion om att införa en motsvarande sanktionsmöjlighet i Sverige.

Frågan lyfts av statsvetaren och konstitutionsutskottets tidigare kanslichef Magnus Isberg, som på uppdrag av KU har granskat riksdagens så kallade frågeinstitut (interpellationer, skriftliga frågor och muntliga frågestunder).

En av de största bristerna med dagens system är att det inte finns några formella möjligheter att utkräva ansvar av statsråden. Det enda alternativet är en misstroendeomröstning, som kan tvinga regeringen eller en enskild minister att avgå. Men det är ”ett vapen som nästan alltid är för kraftfullt för att tas till”, konstaterar Magnus Isberg i sin rapport.

En lösning är att importera en dansk ”näsa”, som inte har några konstitutionella konsekvenser.

– Det kan finnas behov av att kunna göra en sorts markering i en viss fråga, att visa att man är särskilt missnöjd med regeringen, utan att man för den skull anser att den bör avgå, förklarar Magnus Isberg.

– Det är intressant att det här fungerar i Danmark. Vi får se vad KU och riksdagen tycker, fortsätter han.

Göran Persson i Kina

Han tar själv ett konkret exempel. Efter en resa i Kina 1996, där dåvarande statsministern Göran Persson prisat landets stabilitet, fick M, FP och KD igenom en misstroendeomröstning, som dock inte gick igenom, i riksdagen.

– Det fanns, tycker jag, ingen anledning att göra en så stor sak av det. Där hade det kanske kunnat passa med en markering från riksdagens sida, säger Magnus Isberg.

En majoritet i folketinget måste rösta för en ”näsa” mot ett statsråd eller regeringen, men en enskild ledamot kan väcka kravet. ”Om man skulle införa denna möjlighet i riksdagen bör det nog krävas att ett minsta antal ledamöter, t.ex. tio ledamöter, står bakom ett förslag till uttalande för att det ska få väckas”, skriver Magnus Isberg i rapporten.

Och det finns nackdelar med en ny typ av ansvarsutkrävande, förklarar han själv.

– Vi har ju ingen tradition av det där slaget. Parlamentarismen har varit väldigt grundad på hur regeringen klarar igenom sitt program. Gör den inte det så avgår den.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP)

Frågan ska nu diskuteras i konstitutionsutskottet, KU:s ordförande Peter Eriksson (MP), som suttit med i referensgruppen, är dock tveksam till att införa ett nytt vapen i form av en ”näsa”.

– Å ena sidan är det positivt att få en mer kontinuerlig prövning i riksdagen om en minister har stöd i en aktuell fråga. Å andra sidan är den svenska riksdagen noga med det ska betyda någonting när man röstar, att det har substans. Det här är inte riktigt förenligt med vår kultur, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv