Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Med hjälp av statliga pengar ska kommunerna stimuleras att erbjuda nattis. Det kravet kommer oppositionspartierna i utbildningsutskottet i dag att ställa sig bakom, erfar SvD. Därmed blir regeringen överkörd.

Frågan om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid – så kallat nattis – har de senaste veckorna varit föremål för infekterade diskussioner i riksdagens utbildningsutskott. Som SvD berättat vill de fyra oppositionspartierna stimulera kommunerna att erbjuda nattis.

Regeringspartierna, som är i minoritet, säger nej till statliga pengar, och har krävt att finansutskottet skulle få ge sin syn på om ett nytt stimulansbidrag – mitt under ett budgetår – är förenligt med det ekonomiska regelverket.

I yttrandet, som SvD har tagit del av, betonar ett enigt finansutskott ”vikten av att varje ny utgift för staten alltid föregås av en grundlig beredning av regeringen och att besluten fattas inom ramen för den ordinarie budgetberedningen”.

Vid dagens möte i utbildningsutskottet, som inleddes klockan nio, kommer Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att ställa sig bakom kravet att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på ett stimulansbidrag, erfar SvD. Oppositionen har, efter finansutskottets yttrande, lagt till att det hela ska ske ”inom ramen för budgetprocessen”.

– Det visar att det finns en bred förankring med ansvarstagande om offentliga sunda finanser. Det är intressant och för mig mycket glädjande att även Socialdemokraterna tar ansvar för det finanspolitiska ramverket, säger utbildningsutskottets ordförande Margareta Pålsson (M).

Ibrahim Baylan (S)

Utbildningsutskottets vice ordförande Ibrahim Baylan (S) påpekar att statminister Fredrik Reinfeldt gärna lyfter fram vikten av nattis.

– Men det räcker inte att bara prata, det måste hända någonting.

Han är mycket nöjd med kravet på ett nytt stimulansbidrag.

– Jag tycker att vi har lagt fram en bra och balanserad text. Det här betyder att regeringen bör återkomma i samband med budgetprocessen i höst, säger Ibrahim Baylan.

Tillgång till nattis är ”en förutsättning” för arbetslinjen, anser Margareta Pålsson. Men hon anser inte att ett stimulansbidrag är rätt väg att gå:

– Vi har erfarenhet av att vissa stimunlansbidrag kan hämma utvecklingen. Det finns starka krafter i kommunerna som säger ”Stopp, vi gör inget mer, för det kommer pengar från staten”. Det finns en risk att detta får motsatt verkan, säger hon.

Enligt Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca är oppositionens krav på regeringen, med ansvarig minister Nyamko Sabuni (FP) i spetsen, ett ”oerhört viktigt steg”.

– Jag förväntar mig att regeringen återkommer i höst.

Enligt den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska landets kommuner – efter en individuell bedömning – ”sträva efter” att erbjuda nattis. Men Skolverket har konstaterat att mer än hälften av kommunerna inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv