Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Trots en storsatsning på polisen är bristerna i rättskedjan stora. I morgon beslutar regeringen att Brå ska granska hur polisen har använt de extra pengarna.

Under de senaste tio åren har anslagen till rättsväsendet ökat med många miljarder kronor. Men fortfarande tar det för lång tid att utreda brott och allt för få brott klaras upp, slog Riksrevisionen fast i en granskning i december.

Ärenden läggs på hög hos såväl polis som åklagare och tingsrätt. Följden blir att fler än nödvändigt utsätts för brott och att unga fastnar i kriminalitet, konstaterade riksrevisor Jan Landahl, och efterlyste en ”kraftsamling”.

Även regeringen fick hård kritik, bland annat för att sakna helhetsgrepp och kunskap.

Nu agerar justitieminister Beatrice Ask (M). I morgon får Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag att analysera de senaste årens storsatsning på polisen. Inför valet 2006 var ett av den borgerliga alliansens främsta löften att Sverige ska ha 20 000 poliser 2010. Det målet är uppnått.

Men nu vill regeringen veta hur polisen har använt de extra pengarna, och hur resurserna har fördelats när det gäller brottsförebyggande verksamhet, utredning och lagföring.

Beatrice Ask (M)

– Det är ett viktigt uppdrag vi fattar beslut om, poängterar Beatrice Ask.

– Under förra mandatperioden genomfördes ju en väldigt stor satsning på ökad trygghet och säkerhet, och vi måste säkerställa att polisen förvaltar resurstillskotten bra. Det ska Brå följa upp, förklarar hon.

Polisens årliga resultatredovisningar är inte tillräckliga för att få svar på hur ”resurser och resultat hänger ihop”, anser justitieministern.

– Jag vill ha en djupare redovisning över hur man har tillgodogjort sig pengarna, och en beskrivning av vilka problem som kan finnas, både i organisationen och i omvärlden.

Regeringen har flera ambitioner med resursförstärkningen.

– Vi vill ha bättre uppklarning, bättre synlighet och närvaro av polisen, och naturligtvis en ökad trygghet för medborgarna.

Hur har polisen klarat det hittills?

– Jag har ju bett Brå analysera det här, och vill inte spekulera. Men vi vet ju att det finns skillnader mellan olika polismyndigheter, och vi är heller inte nöjda med resultatet, säger Beatrice Ask.

Senast den första juni nästa år vill regeringen ha en första redovisning av Brå. I oktober 2014 ska slutrapporten vara klar.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv