Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen bör agera mer offensivt mot rökning. Det anser Lena Hallengren (S), som förespråkar varningsbilder på cigarettpaketen. Förslaget får stöd från flera håll.

Enligt socialutskottets vice ordförande Lena Hallengren (S) är det angeläget att vidta åtgärder för att minska rökningen.

– Det är skadligt för den som röker, men också för omgivningen.

Hon är positiv till rökförbud på fler platser, men tycker inte att alliansregeringen hittills har varit särskilt offensiv.

– Det finns ju ett antal idéer och konkreta förslag, som det är fritt fram för regeringen att stödja. Jag tycker nog att man visar brist på handlingskraft, säger Lena Hallengren.

Socialdemokraterna vill att det ska krävas tillstånd för att få sälja cigaretter och att varorna ska förvaras bakom disk. Partiet förespåkar också varningsbilder på cigarettpaketen. Flera länder i Europa har redan infört sådana bildvarningar, och systemet är framgångrikt, skriver S i en motion.

– I Kanada har man haft det här i mer än tio års tid, inte för att det är roligt, utan för att det har haft en viss effekt, säger Lena Hallengren.

EU har skapat ett gemensamt bibliotek med bilder på exempelvis en tobaksskadad lunga som medlemsländerna kan använda. Lena Hallengren tycker att bilder som varnar för hälsofarorna med rökning – i stället för den nuvarande texten – ska bli obligatoriskt även i Sverige.

– Det är mycket mer effektivt. Vi vet att det kan hindra människor från att röka, och framför allt från att börja röka, förklarar hon.

– Om regeringen menar allvar med att man ska minska tobaksförbrukningen, och dess skadeverkningar, bör man utan tvekan återkomma med förslag på bildyttringar. Vi måste hela tiden flytta fram positionerna.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska införa bildinformation om tobakens skadeverkningar på förpackningarna.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) har tidigare hänvisat till att det är Folkhälsoinstitutets uppgift – och inte en fråga för regeringen – att överväga om varningsbilderna ska införas i Sverige.

Men Kenneth Johansson (C), ordförande i socialutskottet, är positiv.

– Man ska inte ha en övertro på att det här löser problemen, men som en del i ett samlat batteri av åtgärder tycker jag väl att man kan pröva de här bilderna. Jag har sett konkreta exempel, från bland annat Australien.

Inte heller Mats Gerdau (M), socialpolitisk talesperson, stänger dörren för en modell med varningsbilder.

– Personligen kan jag tänka mig det, men jag tror inte att vi har någon partiuppfattning i frågan. Men vi tycker att det är viktigt att det man gör ska ha bevisad effekt när det gäller att minska konsumtionen, så att det inte blir symbolåtgärder, säger han.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv