Regeringen öppnar för nya rökförbud

Regeringen öppnar för att införa rökförbud på fler allmänna platser. Ett skäl är att färre barn ska utsättas för hälsofarlig passiv rökning.

Tobaksrök består av mer än 4 000 olika ämnen, som är irriterande, giftiga och cancerframkallande, konstaterar Folkhälsoinstitutet. Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken – resten sprids i omgivningen.

Att vara utsatt för så kallad passiv rökning innebär ”allvarliga hälsorisker”, i synnerhet för små barn, som är extra känsliga för tobaksrök.

Därför slog den tidigare S-regeringen, med dåvarande folkhälsoministern Morgan Johansson i spetsen, fast ett konkret mål: ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning år 2014.

Men om ambitionen ska uppnås krävs nya åtgärder och ”ett mer målgruppsinriktat arbete”, enligt ansvarig minister Maria Larsson (KD).
Regeringen har därför beslutat att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, framför allt där barn vistas.

Myndigheten ska också utreda om fler rökfria miljöer bör införas. ”Att ge ungdomar större möjligheter att få tillgång till rökfria miljöer är en viktig åtgärd för att förhindra tobaksdebuter”, skriver regeringen.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD)

– Stora hälsovinster kan göras för den enskilde och för samhället med ytterligare färre som röker och ett större hänsynstagande gentemot de som inte röker, förklarar Maria Larsson.

Enligt tobakslagen är rökning inte tillåten inom bland annat barnomsorg, skola, hälso- och sjukvårdslokaler och i kollektivtrafiken. Det står också i lagen att ingen ska behöva utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats.
Sedan 2005 är det dessutom förbjudet att röka på restauranger och barer. Maria Larsson är nöjd med förbudet:

– Det har blivit en succé. Alla har blivit vinnare. Restaurangpersonal har fått en mycket hälsosammare arbetsmiljö, gästerna trivs bättre och restaurangerna har med friheten från tobaksrök fått nya kunder.

Men fortfarande utsätts 15 procent av befolkningen för passiv rökning minst en gång per vecka, visar den nationella studien Hälsa på lika villkor. Därför är det angeläget att se över vilka möjligheter som finns att ytterligare begränsa den passiva rökningen. ”Undersökningar visar också att det finns ett brett folkligt stöd för fler rökfria miljöer”, konstaterar regeringen i beslutet.

Astma- och Allergiförbundet tillhör dem som driver på för fler rökfria miljöer, och vill bland annat ha rökförbud på följande platser:

* Entréer till offentliga lokaler

* Perronger och väntkurer utomhus

* Uteserveringar

Maria Larsson vill i dagsläget inte kommentera var det kan bli aktuellt att införa nya rökförbud.

– Det är det vi nu har tillsatt en utredning för. Som barnrättsminister är jag naturligtvis särskilt intresserad av hur vi kan minska barns utsatthet för tobaksrök.

Visa kommentarer (888 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Bra, men skydda snuset, inga allvarliga risker med snus, påverkar inte andra, rökarens alternativ till nikotin, ett bra alternativ till rökning.

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Vad hände med rätten att leva sitt liv efter eget behag? Jag röker inte, men målet med mitt liv är inte att göra politikernas statistik snyggare heller. Ta bort all statlig inblandning i sjukvården så att rökarna inte kan vältra över kostnaderna på andra, och överlämna samtidigt regleringen av rökningen till krogägarna. Ingen går ofrivilligt in på en krog som tillåter rökning.

 • http://www.facebook.com/people/Tomas-Eriksson/719336284 Tomas Eriksson

  Sedan rökning på krogen förbjöds har rökningen i Sverige ökat, framför allt bland ungdomar. Hur förklarar folkhälsoministern denna utveckling? 

  För övrigt, vad har barn och ungdomar på våra uteserveringar att göra?

 • Anonym

  Inför ett förbud för rökning på balkong. Det sprider sig så illa in i min lägenhet att jag snart inte står ut. Trots att jag tejpat och försökt täppa till alla luftspringor. Jag kan inte sova kvällstid på den sidan huset där grannen röker. Han vägrar ju sluta och förstår inte vad jag gnäller om. Dagtid känner jag det ju i mitt kök också. Att ha fönstret öppet kommer ju aldrig på fråga. Plötsligt kan det ju bolma in tobaksrök och det har hänt alltför ofta. Ibland undrar jag om det är lagliga grejer grannen röker. Man vill ju kunna vädra när det osar och är varmt. Hyresvärden kan dock inget göra. De kan inte med stöd i lagen förbjuda rökning på balkong. Det är det här ständiga rökandet jag stör mig mycket på. Jag utsätts mycket ofrivilligt av denna rök. Vill få ett stopp på all rökning faktiskt. Det är inte trevligt på något sätt. Att folk grillar gör ju bara att man lockas att grilla själv om det nu inte blir överdrivet ofta. Har aldrig haft turen att ha en rökfri miljö så länge jag hyrt lägenhet. Funderar allvarligt på att flytta och hoppas jag får en rökfri granne.

 • Mikko

  dom sluta väl med propaganda mot rökning i skolorna?

 • Anonym

  Varför inte ta itu med försäljningen av tobak till unga? Det har på sikt troligen avsevärda hälsofördelar. Affärer, smugglare, langare,föräldrar somförser sinabarn med cigaretter – sätt igång ett aktivt utredningsarbete med polis och domstolar ochmed kännbara straff. Ta in ungdomar som röker till förhör och ta reda på var de har fått ta på cigaretterna.

 • Anonym

  Vi ser verkligen alla fram mot mer statligt förmynderi. Lite som den gamla tandkrämsreklamen ”Jag är ju inte bara tandläkare, utan jag är mamma också, så jag vet vad som är bäst för mina barn.” .

  Återigen, lite ryggradsbeteende där politikerna klart och tydligt uttrycker ”Vi går igång på att mikromanagera ditt liv!” vore betydligt trevligare än dessa svepskäl i bästa tänk-på-barnen anda.

 • Anonym

  Rimligen skulle då punktskatten också tas bort, alternativt överföras till privata försäkringar.

 • Anonym

  Problem med barnpassningen när mamma och pappa är ute på stan med dem och vill ha en kopp kaffe, kan vara en förklaring. (Tomas E. kanske får egna barn. Då uppenbaras problemet med barn i kombination med rökare…)

 • Niklas Johansson

  Konstigt resonemang att koppla samman krogmiljö och minderårigas rökvanor som du säger, hur förklarar DU det?

  Och sen är det förbjudet för barn och ungdomar att vistas på caféernas uteserveringar? I så fall har jag missat något ..

 • Anonym

   Du missuppfattar lite. Staten vill egentligen inte bestämma över din rökning, men eftersom du envisas med att utsätta mig för din rök så går staten in och skyddar mig.

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Ja, bra poäng.

 • Anonym

   Jag har samma problem. Kan inte använda min egen balkong pga 4-5 grannar runt om som kör skift i rökning på sina balkonger.

 • Anonym

  Passiv snusning är ju obefintlig jämfört med rökning. Skulle vara en smärre halkrisk då….

 • Anonym

  I ”Lasses” värld är hälsorisken för restaurangpersonalen tydligen obefintlig… Mycket märkligt tänkande(!) Kan det vara så att nikotintjäran, som fyller rökarens lungor, samtidigt orsakar förlust av hjärnceller? 

 • Anonym

   FEL. Rökning har minskat stadigt. Var är din källa?

  Statistik från Folkhälsoinstitutet:
  Andel som röker dagligen.

  2011
  11%

  2010
  13%

  2009
  12%

  2008
  13%

  2007
  14%

  2006
  14%

  2005
  15%

  2004
  16%

  Källa: https://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/Tobaksvanor/

 • Anonym

  Det finns bara ett sätt att bli av med rökarna….Hur kanske Ni undrar..

  Ni har väl hört anekdoten med Lars Ekborg… ”Klotter på Maxim”…. från 1963 tror jag beatämt. 

  ”Jaa, man får inte vara blödig…”Bunta ihop dem…. och slå ihjäl dem bara”…

  Det var inte rökare som det var frågan om i  Ekborgs sketch….men tillvägagångssättet går ju bra ändå…

  (Själv rökare.)..

 • Anonym

  fel

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Rätten att leva sitt liv efter eget behag borde naturligtvis gälla även personalen — den som värderar det pengarna kan köpa idag högre än de extra dagarna på ålderdomshemmet borde naturligtvis ha rätt att agera på det.

  Angående hjärnceller så skrev jag ju att jag inte röker. Om du hade haft fler hjänceller så hade du säkert lagt märke till det.

 • http://twitter.com/politiksajten Politiksajten

  Men nu får ni för i helvete ge er. Regeringen bedriver en värre förbudspolitik än Socialdemokraterna.

 • http://www.facebook.com/mrhama Andreas Hämäläinen

  Eftersom smugglingen är stor och beroendet är starkt, kan vi vänta oss en skattesänkning på snus i samband med åtstramningarna av röktobaken?

 • http://www.facebook.com/people/Bjorn-Arlund/1529113978 Bjorn Arlund

   Hey,
  You don’t use those words my friend,I’m an American and it does not fit,if I was you,I would change
  the way you talk,OK.I know you live in ( Ankdammen Sweden,watch out bro!! Next time,think what you are saying.
  Sleepless in Seattle.

 • Anonym

  Denna klassiska liberala slogan har alltid varit begränsad.

  Devisen i sin helhet: ”Var och en har rätt att söka sin egen lycka så länge hon inte kränker andras lika rätt.”

  När du utsätter mig för din rök så kränker du min rätt att själv välja om jag vill andas in rök eller inte. Varför ska du få välja och inte jag?

 • Anonym

   Hur stor är smugglingen?

 • Anonym

  Varför inte skjuta rökarna när ni ändå är igång? Varför inte adoptera bort alla foster med downs syndrom? Varför inte kasta alla handikappade i sjön? Varför inte göra sig av med alla människor som inte lever upp till den liberala idén om den framgångsrika, självgående, (genomfalska) individen? Vi behövde inte nazism för att bara låta föreställda A-klass-människor bli de enda dugliga. En tillväxthetsande liberalism duger lika väl.

 • Anonym

   Ska snusare få tandvårdsbidrag när deras käkar ramlar sönder?

 • Tomas Ekström

  Grats for re-enforcing the stereotype of Americans being mentally challenged by completely missing the sarcasm in the comment you’re responding to. In case poor swedish language skills is the reason you don’t understand what people are writing then why are you reading swedish news? Lastly, if your a Swede trying to be funny, please try harder.

 • Anonym

   Du missuppfattar. Det handlar inte om rökarna, det handlar om icke-rökarna. Syftet är att icke-rökare ska slippa rök, inte att få rökare att sluta röka.

 • Anonym

  När du är 16 år biter inte argumentet att du kan få KOL och strypas långsamt när du är 56 år. De flesta funderar inte längre än till helgen och nästa fest och ett liv efter 30 är inte möjligt för dem att föreställa sig.  De vuxna måste skydda dem genom att minimera möjligheterna att få tag i tobak, minimera antalet platser där det är tillåtet att röka och inte minst, backa upp dem som väljer att inte röka med bonusar i någon form..

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Som du själv skrev så gäller friheten så länge ingen annans rättigheter kränks. Så varifrån fick du idén om att det bara är en sida som får välja? För att vara tydlig: jag förspråkar inte att rökare ska få rätten att tränga sig in i din bostad (eller krog) och röka mot din vilja.

 • Tomas Ekström

  Uppenbarligen biter inte det argumentet på en hel del 55 åringar heller.

 • Anonym

  Tycker resten av befolkningen kan flytta till Alaska då ! (OBS: röker inte) men det är dags att sluta med förmyndarsamhället nu

 • Anonym

  Just i utomhusmiljöer är riskerna med passiv rökning i princip obefintliga. Att förbjuda rökning på t.ex. järnvägsperronger med hänvisning till att röken skulle vara farligt för dem som går förbi håller helt enkelt inte. Jag tycker att hetsjakten på rökare går för långt. Nu får det räcka.

 • http://www.facebook.com/Domifuling Mikael Laine

  Röker inte heller men har en sambo som gör. Dock förstår jag inte varför det skall vara ok att tvinga på andra rök. Jag tycker det hör till vanligt hyffs att befinna sig på annat ställe än andra (eller bland andra rökare) när man röker.

 • http://www.facebook.com/Domifuling Mikael Laine

  Du anser att det är nazism när man vill att icke-rökare skall ha möjlighet att slippa andas in rök? Jisses, du é inte gammal du.

 • Anonym

  Återigen livsstilsmoralism. Tur att man slutat röstat på alliansen p.g.a. detta. Med baaaaaarnens bästa som förevändning kan man avskaffa demokratin. Har själv barn, men anser att detta bara är tramsig paternalism och moralism. KD ut ur regeringen 2014!

 • Anonym

   Vad snackar du om? Scenario 1: Du sitter på en uteservering och bordsgrannen börjar röka, röken blåser rakt mot ditt bord. Scenario 2: Du står i en busskur och väntar på bussen, snubben bredvid börjar röka.

  Obefintlig risk? När var du utanför lägenheten sist?

 • Anonym

  Håller med, men sånt kan man väl hantera med vanligt bondförnuft, behöver väl inte staten lägga sig i……

 • Anonym

  Citat: ”Det vore ju frivilligt att besöka de krogar som valde att tillåta rökning.”
  Citat2: ”jag förspråkar inte att rökare ska få rätten att tränga sig in i din bostad (eller krog) och röka där mot din vilja.”

  Dessa två citat motsäger varandra. Antingen anser du att rökare ska få bolma på krogen (och därmed kränka min rätt att slippa rök). Eller så anser du att de inte ska få röka på krogen ”mot min vilja”.

 • Anonym

   Om någon röker på uteserveringen kan du ju gå in i din fräscha rökfria servering. Försök vara nöjd nå’n gång. Busskur kan jag däremot hålla med om.

  PS. Du får inte cancer eller kol om du passerar en rökare.

 • Anonym

   Det är inte moralism att skydda oskyldiga icke-rökare mot hälsoskador av passiv rökning. Kanske är det ”livsstilsmoralism” med med hastighetsbegränsningar och byggregler också?

  Det är ju trots allt frivilligt att åka på vägar med fri hastighet, eller att bo i ett fuskbyggt hus?

 • Anonym

  Även om du sitter precis bredvid en rökare på en uteservering är det väldigt små koncentrationer av röken som når dig. Bara för att du känner röklukt innebär det inte att det är en hälsorisk för dig.

  När man talar om passiv rökning i medicinska sammanhang brukar det handla om personer som under många år har bott i en lägenhet tillsammans med rökare och inandats rök i princip dygnet runt. Att stå bredvid en rökare i en busskur under några minuter har ingenting med passiv rökning att göra.

 • Anonym

  Det vore ganska enkelt att täcka in de flesta problemen.
  .
  1 Man får aldrig röka under tak eller så att röken blåser in under tak.
  .
  2 Man får inte röka inom 15m ifrån byggnader eftersom röken då kommer in i lägenheter ovanför.
     Denna regel finns redan på skolor och universitet.
  .
  3 Man får aldrig röka i köer där folk tvingas stå nära.
  .
  I övrigt kan det vara fritt.
  .

 • Anonym

   Så din lösning på problematiken är att icke-rökaren ska flytta på sig för att slippa röken? Inte att rökaren ska röka där han inte utsätter andra för passiv rökning? Du har lite konstig syn på det är med frihet.

 • Anonym

  Anledningen till att det blir förbud beror i 99 fall av 100 på att ett litet fåtal saknar just bondförnuft. Rätt många av den kategorin tycks förekomma på den här sidan. Det är de som går för långt i sin hänsynslöshet som ställer till det i vanlig ordning….

 • http://profile.yahoo.com/ACQK3CSDSKUICNRNNGJE6GCRSE Hkan

  Det är lite svårt att begripa dem som långsamt begår självmord genom att röka. Men riktigt svårt är det att begripa dem som hävdar sin rätt att förkorta andra människors liv och till på köpet barn genom rökning i offentliga miljöer (och annorstädes). Har sådana människor någon värdegrund överhuvud taget? Det måste vara rekord i patriarkaliskt förmynderi att hävda sin rätt att avliva andra.

 • Anonym

  Jo på vanlig svenska är det precis det som menas.
  Även om man inte omedelbart får cancer så stinker man apa efteråt och tvingas tvätta sina kläder etcetera. Detta fattar inte rökare eftersom de inte själva längre kan känna röklukten.

 • http://profile.yahoo.com/EMCOPZHZ6KKUGW2I46OSSZYC6E Fredrik

  Det är inte vad forskningen säger. Jag kan inte länka till annan media i kommentarsfältet men googla ”Färre för tidigt födda barn efter rökförbud” så hittar du färska forskningsresultat som pekar på att ett skotskt förbud mot rökning på allmän plats fått positiva effekter för barn och kvinnors hälsa. Du kan även testa att googla ”Passiv rökning kopplas till ADHD” så hittar du ännu mer belägg för att nikotinisternas vanor går ut över oskyldiga människor. 

  Nikotinisternas gnäll om förmyndarsamhälle är bara trams. Misshandel är misshandel oavsett om den utförs med en knytnäve eller en cigarett. Ingen klagar på förmyndarsamhället som förbjuder oss att slå varandra på käften. När pedofiler våldför sig på små barn för att stilla sina sjuka begär så reagerar samhället med avsky. När nikotinister gör samma sak så blir reaktionen på sin höjd en axelryckning. Dock kan jag inte se någon principiell skillnad på barnvåldtäktsmän och rökare. Båda förgriper sig på andra människor för att stilla ett sjukt begär. Nej, det är dags att vi normala människor sluter oss samman och sätter ner foten en gång för alla. Det är ingen rättighet att bli beroende av droger. Är man beroende av en drog så ska man sluta vara det, punkt slut!

 • http://profile.yahoo.com/6D23624FH3PGYRN4EEH3UZ4XWU Solveig

   Föräldrar med småbarn bör inte vandra omkring på stadens gator, med barnen i vagn. Perfekt läge för avgasutsläpp. Värre än enstaka rökpuffar. Uteserveringar är de enda ställen man nu kan njuta av  en måltid, dryck, med tidigare pauser för en rök. Annars är ju inte restaurangbesök lika roande längre, när man kanske två ggr/året besöker dylik inrättning. Finns igen mening med kostnaden, inte längre känslan av ”det lilla extra” i tillvaron. Hyfs ska man ha som rökare, men överdriven reaktion, nej. Bor man i en storstad, får man ta konsekvenserna av det. Annars flytta ut ”på landet” som är Stockholmarnas uttryck.

 • Anonym

  Passiv rökning är all inandning av rök hos andra än rökaren själv. Du kan inte skapa egna definitioner av begrepp. Det finns fler effekter av passiv rökning än långsiktiga hälsoeffekter. Så som obehag, lukt i kläder, andningsproblem mm.

  Ska du börja prata effekter i medicinska sammanhang får du gärna slänga med en källa till dina påståenden.

 • Anonym

  Va? Motsätter varandra? I privata fastigheter gäller ägarens regler, där dom bestämmer själv. Vill du inte sitta i röken går du ifrån den?

 • Anonym

  Om du står på en busshållplats vid en trafikerad väg är avgasutsläppen från trafiken en mångdubbelt större hälsorisk än om killen bredvid tänder en cigarett.

 • Anonym

   Vi har ju redan flyttat på oss från alla restauranger, pubar, caféer, väntsalar, foajéer, tåg, flyg, färjor, köpcentra etc etc. Tänkte det skulle räcka nå’n gång, att någon endaste rök-hatare skulle kunna vara lite glad för utvecklingen som faktiskt har varit. Passiv rökning utomhus – hur fungerar det?

 • Anonym

  Enligt statistiken är personer med kortare utbildning och arbetslösa kraftigt överrepresenterade i gruppen rökare.

  Källa: https://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/Tobaksvanor/

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Nej, de motsäger inte varandra. Såvida inte någon har tvingat dig att gå in där det röks så har du inte heller utsatts för någon rättighetskränkning. Ägaren till krogen har rätt att bestämma om det får rökas där, och kunderna har rätt att gå in eller stanna ute. Alla ingående parters egendom och rättigheter respekteras. Enkelt.

  Om du däremot nås av rök i din egen bostad och inte har avtalat bort rätten att slippa rök så bör du naturligtvis ha rätt att gå till domstol och kräva att det upphör, för i det fallet har din rätt till din egendom kränkts.

 • Anonym

   Om du slutade röka, och gav din kropp tid att läka så ska du se att du får valuta för pengarna. Genom att röka förstör du dina smaklökar och mycket annat i din kropp som hämmar förmågan att njuta av en god middag och fin dryck. Hela ditt resonemang faller och varför skulle alla de som faktiskt blir sjuka av din rök behöva flytta från stan för att du ska få ”njuta av restaurangmat” när du ändå redan förstört dina smaklökar nog för att inte känna smaken av den ordentligt?

 • Anonym

   ett förslag sluta rök istället man mår mycket bättre kan jag lova för det gör jag efter att ha rökt i 25 år,,
  Och sen finns det ingen anledning att föräldrar med barn ska behöva flytta till landet för att folk ska röka
  ärligt hoppas de blir totalförbud med rökning..

 • Anonym

  Fast det gäller väl åt andra hållet med, detta kan inte vara ett sånt stort problem att medborgarna själva inte kan ta fram ett norm-system utan att det krävs statlig och laglig inblandning för att komma till bukt med det……

  Till slut kommer vi inte ta ansvar för något själva….

 • Anonym

  FreddeBT: Du får gärna själv slänga med en hänvisning till en medicinsk källa som diskuterar just farorna med passiv rökning i utomhusmiljöer. Så gott som alla larmrapporter om passiv rökning gäller rökning i hemmet eller på inomhusarbetsplatser. Utomhus är koncentrationerna helt enkelt så små att det inte går att se några mätbara effekter.

 • Anonym

  Du måste förstå KD – äntligen en fråga där de kan visa lite handlingskraft och vinna lite anseende, utan att skrämma bort så många väljare eller komma konflikt med övriga allianspartier. 

 • Anonym

  Med denna argumentation kan man vara emot mycket. Hela konsumentköplagen tex. ”Det är ju frivilligt att handla där”. Det är ju frivilligt att bo i det här kvarteret. Det är ju frivilligt att bo i den här staden.

  Inte många som har samma syn på frihet som du har, som tur är.

 • Anonym

   Forsätt rök du om du vill, föreställ dig att du är en fri medborgare som kan bestämma själv.

  Om vi ska ändra på det har jag massor med synpunkter på hur folk ska leva sina liv, och då förbudsivrare kommer det att bli ordning på er…..lovar

 • Anonym

  Han rökte oavbrutet…Han drack också….Sov endast 4 timmmar/dygn enl. vissa…Han omgav sig med ”lätta damer” enl. skvaller, och arbetade stenhårt under WW2.
   
  Han blev 89 år.. Sir Winston Churchill….

 • Anonym

  vilken antagelse. din bil puffar mer än vad min cigg gör. släck den och gå istället vettja. Lol

 • Anonym

   Handlar det saker som i lika hög grad begränsar människor och gör dem sjuka i sin vardag så kom igen och ge oss förslagen. Alltså inte saker som du stör dig på, som tex håriga armhålor, utan saker som gör att du kvävs, din livslängd förkortas och du tvingas att dagligen medicinera.

 • Anonym

   Och kraven på utsläpp höjs varje år.

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Jag är naturligtvis emot hela konsumentköpslagen. Vilka köpeavtal jag ingår angår bara mig och min motpart, inte statan eller någon annan utomstående part.

 • Anonym

  Även om du spårade ur rätt ordentligt där med pedofiler så var det intressant att googla på det första du skrev.

 • Anonym

  Det är sant. Men vi har inte nolltolerans.Dessutom tycker jag att du är på väg från ämnet.

 • Anonym

   Har också en lista med beteenden vi kan förbjuda som också förkortar folks liv, lika bra att få in det i lagen också, kan bli lite kort om folk i samhällena men det får vi ta !

  1. Bilar /Cyklar
  2. parfym
  3. Jordnötter
  4. Paraplyer
  5. Hosta
  6. Illaluktande människor
  7. Ätande människor
  8. Telefoner
  9. Pratande människor
  10. Skrattande människor
  11. Fulla människor
  12. Sjuka människor
  13. Träskor
  14. Bussar, tåg
  15. f d kriminella

  Osv osv, nu tar vi tag i detta och rensar samhällena från odygd……

 • Anonym

  Du missar att det inte handlar om två jämnstarka parter. Varken när det gäller konsumentköplagen eller rökning. Mellan företag tex så finns inget motsvarande till konsumentköplagen, för där handlar det om jämnstarka parter. Jag beundrar att du är konsekvent, men det är inte så enkelt som du vill få det till.

 • http://www.facebook.com/eric.birgersson Eric Birgersson

  När ska vi sluta hyckla kring rökning och helt enkelt förbjuda det? Med tanke på Sveriges drogppolitik i övrigt så kan jag se att ett totalt förbud mot ciggaretter ligger helt i linje…

 • Anonym

   Hur vet du att det inte jobbas på mindre farliga cigaretter? Jag vet iaf att det numera är EU-krav på att cigaretter ska vara självsläckande för att hindra bränder. Bra utveckling inte sant?

 • http://profile.yahoo.com/EMCOPZHZ6KKUGW2I46OSSZYC6E Fredrik

  Som jag skrev i min kommentar ovan. Färsk forskning från Skottland säger något annat.

 • Anonym

  Starka parfymer
  Jordnötter/Mandel
  Sjuka människor som beteer sig annorlunda, känner många barn som fått allvarlig panikångest och inte vågar gå ut mer..
  Onyktra människor

  Osv osv, vissa saker får man väl lära sig att hantera här i livet, och inte vänta på att staten ska lösa det åt en hela tiden….

 • Anonym

  Det skotska förbudet gäller ”wholly or partially enclosed public spaces”, får jag fram genom att googla. Exakt hur pass ”enclosed” det ska vara har jag ingen aning om (ni andra får väl googla vidare), men det är alltså knappast ute på gatan det handlar om.

 • Anonym

   Det var du som tog upp avgaser, inte jag.

 • http://profile.yahoo.com/EMCOPZHZ6KKUGW2I46OSSZYC6E Fredrik

  Varför tycker du att jag spårade ur?  Om man skadar andra människor för att stilla ett sjukt begär så är det väl ganska ovidkommande huruvida syftet med misshandeln är att tillfredsställa ett sexuellt begär eller ett drogberoende? Om man samvetslöst våldför sig på sina medmänniskor för att tillfredsställa sina egna sjuka lustar placerar man sig, i mina ögon, i ett visst fack. Därför har jag inga problem med att bunta samman rökare med barnvåldtäktsmän, i slutändan är de ju faktiskt samma skrot och korn.

 • http://twitter.com/J_Jaur Jean Jaurez

   Visst, det minskar bränder en del. Problemet är att de fortfarande är tända när någon röker och så vitt jag vet finns det ingen utveckling mot rökfria cigg. Om du inte räknar in snus och nikotintuggummin och de påverkas ju inte av ett rökförbud.

 • Anonym

   Jordnötter på flyg och i barer kan jag faktiskt hålla med dig om då det kan vara dödligt. Onyktra människor går oftast att undvika och allt för starka parfymer är faktiskt inte okej i kollektivtrafiken. Ditt svar visar rätt tydligt att du inte förstår problematiken med att nästan 20% av landets befolkning blir sjuka av att utsättas för rökning, även utomhus. Förutom den personliga aspekten av detta så kostar det vårt samhälle väldigt mycket pengar i form av läkarbesök, sjukhusinläggningar och mediciner. Dessa kostnader skulle man kunna minska genom att förbjuda rökning på platser där folk faktiskt behöver vistas, som tex på busshållplatser och utomhusperronger inom kollektivtrafiken.

 • http://lassefair.se Lasse Fair

  Parternas styrkeförhållanden är irrelevanta sålänge alla rättigheter respekteras, eftersom alla utbyten då måste ske till gang för bägge parter för att någon överenskommelse ska kolla till stånd. Det ligger dessutom i båda sidors intresse att avtalet är juridiskt bindande och upprätthålls eftersom utbytet inte kommer att bli av annars.

 • http://twitter.com/J_Jaur Jean Jaurez

  Som en person som reagerar mycket starkt på rökning får jag säga att rökfria perronger på tågstationerna och busshållplatser är högst prioriterat. Det är ställen du inte bara kan skynda förbi utan snällt måste stå och lida i tobaksstanken. Och även om du försöker hålla dig på vindsidan så kommer det likförbaskat en till och tänder så måste du flytta på dig igen och det förutsätter en jämn vindriktning till att börja med.
  Ska du trotts allt röka så ha lite omtanke och gör det inte där det finns andra människor i närheten. Helst bör du ducha och byta kläder efter ett bloss innan du sätter dig på en buss också men det är väl att hoppas på för mycket.

 • Anonym

  Bra att regeringen har barnen i åtanke när man nu funderar på att strama upp rökförbudet. Funderar emellertid på vad regeringen tänker göra åt alkoholen i samhället. Alkoholen eller ska man säga det myckna drickandet som orsakar både mänskliga och materiella skador. När får vi se ett alkoholförbud på krogen?

 • http://twitter.com/J_Jaur Jean Jaurez

   ”.. och inte vänta på att staten ska lösa det åt en hela tiden…”
  Jag gör mitt bästa utan statlig inblandning. Står någon och röker på en plats jag inte kan lämna (busshållplatser är ett typexempel) brukar jag be dem sluta ungefär samtidigt som mina hostattacker kommer. En del slutar när jag tar fram min ventolin men en del blir istället aggressiva. Det är då ett statligt förbud kan hjälpa. Men jag håller med dig om att man bör vara lika försiktig med jordnötter/mandel offentligt med tanke på de livshotande allergier mot dem som finns.

 • Anonym

  Om 20 % av befolkningen springer på sjukhus på regelbunden basis enkom pga av passiv rökning låter det allvarligt, med tanke på att vi lät vaccinera hela folket pga av att inte 7 % skulle drabbas av svininfluensan är ju detta ren skandal !

  Samefrågan, HBT-frågan som alla tycker är så viktig rör ju knappt 2 % av befolkningen så om 20 % lider av detta så har det gått mig förbi och det är ju insatser som totalförbud och dödstraff som bör införas.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=741365602 Christina Jansson

  Churchill var född 1874 och dog 1965.Han blev 91 år.

 • Michael Folkesson

  Visst, jag kan hålla med om att det vore en vinst för Sverige och mänskligheten. Om tobaken var en nyhet idag skulle det sannolikt klassas som olagligt p.g.a. det faktiska lidandet som går i tobakens spår.

  Däremot är det alldeles för många som brukar tobak för att det ska gå att förbjuda rakt av; i Sverige eller Europa. Det skulle nog att det skulle skapa en stor svart tobaksmarknad liknande alkoholförbudet i USA.

  Vi kan nog bara börja med att motarbeta skadorna på brukarnas omgivning, och steg för steg göra det svårt att sälja och bruka.

  Jag kan förstå att en del tycker att det är förmynderi. Det kan också ses som en form av förmynderi att vi får dryga böter om vi inte skyddar oss med säkerhetsbälte i bilen, men att man anser att man ska få köra bil utan bälte men förvänta sig att samhället vårdar honom/henne – kanske för resten av livet – är motsägelsefullt.

  Även om rökande inte är samma sak, så tycker jag att vi måste ha en liknande inställning till bruket av tobak. Det ska inte vara lätt att skada sin kropp, – och andras – bara för att man vill mata ett beroende.

 • Anonym

  Precis vad jag hade tänkt skriva! Tobaken är förvisso ett gissel, men alkoholen är ett ännu större problem. Ju förr vi blir av med den desto bättre.

 • Anonym

  Känner ju inte dig och vet hur du säger till, men rör mig ju en del i samhället själv, om man vänligt ber någon att flytta sig pga av obehag måste väl ändå majoriteten göra det utan att bråka,

  Kanske naivt, men å andra sidan om vi inte kan ha en dialog oss medborgare emellan kanske vi har andra problem än avssaknad av lagar…..

 • http://twitter.com/J_Jaur Jean Jaurez

   Som sagt, många eller till och med de flesta fimpar eller går åtminstonde åt sidan. Men sen finns det de som blir arga och börjar skälla ut mig för att jag bara vågar antyda att de inte får röka var de vill. Det är som om ciggaretter är heligt för dem och det händer till och med att de demonstrativt blåser röken rätt i ansiktet på mig för att visa att det inte finns något jag kan göra åt det.
  Du kan ha rätt i att dessa människor har andra problem än just rökningen men det är en ytterst otrevlig bieffekt som jag vore ytterst tacksam att bli av med.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=741365602 Christina Jansson

  Jag såg för ett par timmar sedan tre stycken lediga byggjobbande gästarbetare röka hej vilt intill entrén vid T-banan utan att ta hänsyn till folk.När jag åkte hem så stod en missbrukare och rökte innanför skjutdörren till perrongen.Undrar då: Hur ska M.Larsson få stopp på dessa ohyfsade individer? Vilka ska tillsättas för att vakta rökförbudet som ska följas? Vem / vilka ska betala?

 • https://profiles.google.com/drabantus Drabant

  Alkohol kan i och för sig osaka skada mot utomstående indirekt, men rökning orsakar skada direkt mot utomstående. Du tar inte skada av att jag sitter och super på en parkbänk, men om jag röker måste du andas in ångorna. Därför är tobaken värre. Det berör ju givetvis inte snus och dylikt som inte rökes.

 • http://twitter.com/J_Jaur Jean Jaurez

   Det beror ju i.o.f.s. på din definition av ungdomar. Ungdomar över 18 år får vistas på barer så jag antar att de är välkommna på caféer också.

 • http://www.facebook.com/people/Milla-Eriksson/100003550909514 Milla Eriksson

  Trots att jag inte röker själv känner jag väldig sympati för rökare. Personligen störs jag inte av att andra röker och tycker att det räcker med förbud. Att passiv rökning utomhus skulle ha någon mätbar påverkan på andra människors hälsa känns inte troligt. Vedeldning, biltrafik och cancerogena utsläpp från industrin har sannolikt betydligt större inverkan på din hälsa än lite cigarrettrök från killen på busshållplatsen.Tyvärr är det svårt att säga något definitivt om den passiva rökningens farlighet då det mesta av ”forskningen” i själva verket är partsinlagor från tobaksbolagen och antirökorganisationer. Jag säger ändå att rökare har det tillräckligt jävligt som det är. Det är inte rimligt att ta till storsläggan och lagstifta i detalj var man får och inte får röka. Eventuella överträdelser av ett rökförbud på vissa platser utomhus kommer ändå inte att lagföras då polisen (förhoppningsvis) har bättre saker för sig.

 • Anonym

  Det borde vara rökförbud på balkonger i flerfamiljshus sommartid. Har man en rökande granne i närheten berövas man möjligheten att njuta av sol och frisk luft på sin egen balkong!

 • Anonym

   Stackare! Jobbigt att ha det så. Glömde förresten nämna att några grannar röker inomhus också i en lägenhet mitt emot. De tycks tro att det inte sätter sig i väggarna. Inte så smart.

 • http://www.facebook.com/people/Milla-Eriksson/100003550909514 Milla Eriksson

  Tror du att personer som svarar så aggressivt när du hövligt ber dem att fimpa skulle bry sig om en ny antiröklag? Min erfarenhet är att de som inte respekterar sina medmänniskor sällan har någon större respekt för lagen.

 • Anonym

  Jag slutade röka av just den anledningen – jag ville få ut mer av middagar och goda drycker. När jag efter närmare tre år inte märkt någon skillnad insåg jag att njutningen det innebär för mig att kunna ta en kaffe och en cigg i vårsolen vida översteg den i det närmaste omärkbara skillnaden i smak- och luktsinne, men det är såklart upp till var och en.

 • Anonym

  Ja det tycker jag, det kan inte vara så många som sväljer snuset. För det är väl först då käkarna ramlar sönder.

 • Anonym

  ”Att passiv rökning utomhus skulle ha någon mätbar påverkan på andra människors hälsa känns inte troligt.”
  Det kräver inte speciellt mycket fantasi för att kunna föreställa sig att om röken som en rökare får i sig filtrerat är, bevisat bortom allt tvivel hälsovådlig, så bör rimligtvis samma rök som jag/du som passiva rökare får i oss från samma cigarrett får i oss, vara minst lika farlig. Eller?

 • Anonym

  Måste man behöva utsättas för KD’are i sitt liv? Måste finnas någon FN-resolution om det.

 • Anonym

  Gäller det vissa personers sjuka begär att sprida dynga och att agitera mot olika grupper i samhället på nätforum också, eller undantas de?

 • Anonym

  För att inte nämna den njutning du får när du under de sista 10-15 åren av ditt liv får andas med hjälp av en syrgastub när du sitter där ensam med din KOL och en god middag. KOL – because your worth it.

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Jag har inga problem med att folk som inte vill röka gör det precis överallt. Om folk inte vill röka så kan vi ju inte stoppa dem.
  .
  Utomhus, NOLL inskränkningar givetvis för de som vill röka

 • http://www.facebook.com/people/Milla-Eriksson/100003550909514 Milla Eriksson

  Om du sitter i ett litet rum med dålig ventilation tillsammans med en storrökare är säkert passiv rökning ett reellt hälsoproblem. Hälsoeffekterna av lite andrahandsrök någon gång i veckan utomhus är knappast mätbara de drunknar i bruset precis som effekterna av att grilla i klotgrillen eller bränna vid morgongröten.

 • Anonym

  OK…Man kan inte ha rätt i allt…. 

 • Anonym

  OK…Man kan inte ha rätt i allt…. 

 • Anonym

  Hur är det någon annans problem än mitt? Att påstå att jag som rökare förtjänar att få KOL känns både okänsligt och ganska bisarrt. Lite som att säga att någon förtjänar att bli ihjälkörd för att han eller hon korsar vägen vid ett övergångsställe som saknar trafikljus. Jag tänker leva mitt liv och njuta av det jag kan njuta av, sedan kan jag inte annat än hoppas att andra människor kan finna det i sina hjärtan att respektera att jag kan fatta mina egna beslut.

 • Anonym

  Hur är det någon annans problem än mitt? Att påstå att jag som rökare förtjänar att få KOL känns både okänsligt och ganska bisarrt. Lite som att säga att någon förtjänar att bli ihjälkörd för att han eller hon korsar vägen vid ett övergångsställe som saknar trafikljus. Jag tänker leva mitt liv och njuta av det jag kan njuta av, sedan kan jag inte annat än hoppas att andra människor kan finna det i sina hjärtan att respektera att jag kan fatta mina egna beslut.

 • Anonym

  Nu lade jag ju till min KOL slogan för att skoja till det lite och inte för att jag anser att du eller någon annan förtjänar en sådan hemsk sjukdom. När det gäller vems problem det är att du och många andra rökare riskerar att få KOL så anser jag det vara allas problem så länge vi har en offentligt finansierad sjukvård.

 • Anonym

  Då tycker jag att vi antingen skall lobba för att avskaffa den offentligt finansierade sjukvården eller för att allt som har ett statistiskt samband med sjukdom eller kroppsskada undantas från den fria sjukvården. Som exempel kan nämnas elitidrottande, rödvin till middagen, att dammsuga mer sällan än en gång varannan vecka, att dammsuga oftare än en gång varannan vecka, att gå i trappor med hala skor, att snyta sig för hårt, att åka kollektivtrafik samt att lyssna på hög musik. Allt detta för folkets eget bästa såklart.

 • Anonym

  Drömmen om det rena folkhemmet… Vi såg ju hur bra det gick med steriliseringsskandalerna… Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete, säger jag…

  Signalpolitik är socialism! Socialism är tvång!

 • Anonym

   Undrar om inte bilavgaserna är bra mycket mera hälsovådliga i så fall.

 • Anonym

  Jo det gäller att staten skall få styra och ställa så mycket som möjligt i enskilda
  människors liv.

 • Anonym

  Känns som ett populistiskt drag av KD för att desperat rädda ett tynande parti som saknar funktion och inte tillför något. Men svensken är ju en lättlurad sälle….

  Passiv rökning är när man vistas, med eller mot sin vilja (typ barn med en-hjärn-celliga trash-förlädrar) instängd mellan fyra väggar i tex en bil eller en bostad och utsätts konstant för tobkasrök under långa perioder.

  Att börja tala om ”passiv rökning” ute i det fria är störtlöjligt och tyder på imbecillitet eller någon form av hatkampanj mot en grupp människor som inte anses passa in i ramarna.

  Se istället till att göra något vettigt! Börja med våra gamla som får det allt sämre de sista åren av sina liv de tvingas tillbringa på äldreboende.

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Passerat all sans och blivit lika absurt som fanatismen i nykterhetsrörelsen

 • Anonym

  Otroligt skönt att något parti äntligen vågar ta i den här frågan. Det är snart inte möjligt att gå in på en resturang utan att löpa gatlopp mellan ett gäng rökare som står och blossar. Hamnar man bredvid en rökare i Tunnelbanan så stinker det av rök och giftiga ämnen så man blir tvungen att flytta sig. Tror inte att den här gruppen missbrukare förstår vilken effekt deras röklukt har på alergiker och andra känsliga för att inte tala om vanliga ickerökare. Varför skall man vara tvungen att stå ut med en försämrad närmiljö bara för att några missbrukare inte klarar sig utan cigaretter? 

 • Pingback: Öppning för utökat rökförbud | nyheternadirekt

 • Anonym

  Hur kan den här människan ha kvar sitt jobb efter alla vansinniga turer inom narkotikapolitiken?

 • Anonym

  Det här är en av de absolut viktigaste miljöfrågorna idag och självklart ska det vara straffbart att utsätta andra för hälsovådliga utsläpp av tobaksrök!

 • http://www.facebook.com/people/Milla-Eriksson/100003550909514 Milla Eriksson

  Ojdå! KD har gått och blivit socialister!

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Eller snarare det ska finnas alternativ för de som vill röka och de som inte vill det.

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Och nästan ännu värre är folk som häller på sig en halvliter av någon stinkande parfym/ deo

 • Anonym

  Rent medicinskt har tobaksrökning så många hälsovådliga effekter att om drogen hade introducerats idag så hade den blivit totalförbjuden. Om KD vill göra något effektivt så är det denna linje som bör drivas, inte något trams om utemiljöer där sekundär påverkan är försumbar.

 • Anonym

  Fast, på allmäna platser ska man inte behöva ens riskera att utsättas för ohälsosam rök. Röka kan knarkarna göra hemma hos sig själva, inte där jag och min dotter befinner oss.

 • Anonym

  Helt klart, tyvärr ett stort problem som tvingade min pappa att sälja sin lägenhet och flytta – han stod inte ut med röken underifrån. Det tragiska är ju att man inte kan göra något, grannen har ”rätt” att stå på sin balkong och ta livet av sig. 

 • Anonym

  Det är ytterst löjeväclande att när man genomdrivit ett förbud, så blir man så berusad att man blir övernitisk. Jag är själv inte rökare, men låt folk få röka ute i alla fall. Angående folkhälsa, så är Sverige ett fullständigt befängt land med en massa regler som ingen följer. Vara och varannan går mot röd gubbe t.ex. Är det inte värre risker med att man inte bötfäller detta, än att man inte bötfäller någon som tar sig ett bloss på en uteservering? Förädrar lär sin barn att gå mot röd gubbe, körriktningvisare används sällan och trafikmiljön blir sämre för varje år. Var har politikerna sitt fokus egentligen?

 • Anonym

  Eller snarare får rökarna anpassa sig och gömma sig där de inte påverkar andra. Typ i sin grav. :)

 • Anonym

  Sen var ju det på en tid då läkare gick ut och sa att det var BRA för hälsan att röka. Inte så att någon från den tiden är ett föredöme angående dagens debatt kring rökning.

 • Anonym

  De kanske inte skulle respektera lagen, men de skulle få svårare att få tag på cigg, och färre och färre skulle kunna röka. Det är en positiv utveckling oavsett om det finns dumskallar som fortsätter röka. Ska vi ta bort alla hastighetsbegränsningar för att folk kör för fort? Jag förstår inte logiken.

 • http://www.facebook.com/people/Maximilian-Fall/100003170717645 Maximilian Fall

  Sverige behöver bestämma sig. Den här delvisa omskärelsen kan inte fortsätta. Tobak är en drog. Den är inte mer eller mindre farlig än andra droger t.ex. alkohol eller cannabis. Antingen släpper vi alla droger fria och låter vuxna människor själva ta ansvar för sin konsumption, eller så accepterar Sverige och dess innevånare att staten inte anser oss mogna att själva bestämma och totalförbjuder alla former av droger – tobak, cannabis, alkohol och socker.

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Otäck kommentar. Kan du inte bättre?

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Tobak, Mindre farlig än alkohol, mer farlig än Cannabis (enligt http://www.globalcommissionondrugs.org/ )

 • Anonym

  Jag vet inte varför den skulle vara otäck? Fast du kanske missade smileyn, vad vet jag. 

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Visst ska man som rökare ta hänsyn till andra, givetvis. Ingen ska tvingas att andra in andras rök. Givetvis.  Som rökare kliver man gärna iväg ett par meter extra, inget snack om saken. Och som icke rökare behöver man ju inte ställa sig precis invid de som röker, eller hur. Fungerar ju med hänsyn åt bägge hållen.

 • Pingback: Behov om fler rökfria miljöer utreds « DOKTORN.com Blogg

 • Anonym

  Jag ofredar inte!

  ”Fler ska fredas från rökare” lyder SvD:s rubrik som i sig borde göra rubriksättaren till en kandidat för åtal för mobbning, vilket numer brukar gå under begreppet ofredande:

  ”Ofredande är ett brott i svensk rätt. Det definieras i brottsbalkens kapitel 4, §7: Den
  som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning,
  oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för
  ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Som ofredande räknas också telefon- och brevterror. Även mobbning har under senare tid räknats som ofredande.”

  Och sedan har vi folkhälsoinstitutet som bräker på och SvD som upplåter plats för dess propaganda:

  ”Tobaksrök består av mer än 4 000 olika ämnen, som är irriterande,
  giftiga och cancerframkallande, konstaterar Folkhälsoinstitutet.”

  Dumheter! Så här ligger det till:

  Ungefär 90 procent av andrahandsröken består av vatten och vanlig luft med en liten övervikt av koldioxid. 4 procent består av kolmonoxid, en gas som kan verka som ett gift om det finns i tillräcklig mängd för att i farlig grad reducera den mängd syre de röda blodkropparna kan bära. De återstående 6 procenten innehåller resten av de ständigt omtalade 4000 kemikalier som kan antas finnas i rök. Men som naturligtvis detekteras i mycket små kvantiteter. De flesta av dessa kemikalier kan endast upptäckas i kvantiteter som mäts i nanogram, picogram och femtogram. Många kan inte ens detekteras i dessa ytterst små mängder. Deras närvaro är helt enkelt en teoretiska gissning. För att få perspektiv har följande liknelse ibland gjorts:

  Ta ett saltkar och skaka ut några få saltkorn. Ett enda saltkorn väger ungefär 100 miljoner picogram.

  Det hör till toxikologins fundamenta att det är dosen som avgör om det finns giftverkan i ett ämne.

  Men regeringen hotar och skäller: ”Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning år 2014″. Vad menar regeringen med en sådan gummiparagraf! Vad betyder ”ofrivilligt” i detta sammanhang? Frånvaro från våld? Det finns väl ingen som står med pistol och tvingar in den icke-rökande delen av befolkningen i privatägda etablissemang som drivs och frekventeras av rökande individer om de nu hade rätt att som alla andra starta och driva företag åt sig. Och vad betyder ”omgivning” 5 meter? 500 meter? 500 kilometer? Och vad betyder ”rök”? Tjock rök? Tunn rök? 10 picogram rök? En molekyl rök? Med sådana luddigt skrivna idiotmål som det här kan en regering jaga rökare till månens baksida och ännu längre, särskilt om de ska ske ”för barnens bästa”, då kan man göra nästan vad som helst utan att någon höjer på ett ögonbryn.

  Maria Larssson är också äldreminister. Innan hon fortsätter att låta utreda hur häxjakten på rökare fortsättningsvis ska gå till skulle jag vilja se henne ta sin mobbning med sig och personligen besöka ett hospis där det är tänkt att människor i livets slutskede ska kunna få en smärtfri och värdig behandling i väntan på döden. Där vill jag att hon sre en 90-åring i ögonen som har rökt hela sitt vuxna liv och säger att nu får hon inte röka längre – av hälsoskäl, sin egen och andras hälsa. Men jag KRÄVER att hon cyklar hela vägen dit. Bilar släpper ut precis samma ”4000 olika ämnen” genom avgasröret som rökaren gör, men närmast oändligt mycket mer än rökaren och en jumbojet släpper ut 23 miljoner cigarettekvivalenter bara under startcykeln! Jag förutsätter att Maria Larsson tar cykeln nästa gång hon tänker sig till Thailand eller någon annan exotisk plats för att njuta en stund. Det är cykel som gäller, inte minst barnen kräver det! Naturligtvis har hon ett mer rimlig valmöjlighet. Lämna rökarna i fred! Det räcker nu!

 • Anonym

  Vad i helvete?!?!

  ”Det har blivit en succé. Alla har blivit vinnare. Restaurangpersonal har fått en mycket hälsosammare arbetsmiljö, gästerna trivs bättre och restaurangerna har med friheten från tobaksrök fått nya kunder.”

  På vilket sätt har rökarna blivit vinnare? Vi som sponsrar staten med en massa skattepengar och dessutom lever kortare och därmed sparar staten en massa pengar i äldrevård och pensioner. Om det nu var ett sånt fantastiskt stöd för rökfria krogar innan 05, varför fanns det då inte massa frivilligt rökfria krogar?

  Låt istället varje krog bestämma själva om de vill tillåta rökning eller inte och sätt då en stor jävla skylt vid entrén så att ingen tobakspolis råkar gå fel.

  Vad som verkligen utgör en folkhälsofara i våra städer är joggare med musik i öronen och cyklister som tror att en frigolithjälm gör dem till Stålmannen…

  Hur många bevisade fall finns det av att någon tagit skada av passiv rökning de utsatts för utomhus?!?

 • Anonym

  Ms_Xx drömmer sig tillbaka till den tid som var då man kunde sitta på uteserveringar utan att sedan lukta askkopp, och äta utomhus och faktiskt känna vad maten smakade.
  Inte alls till den tid som var då även ickerökare fick rökhosta efter en kväll på krogen dock…

 • Anonym

  Tack, bidevind! Ditt inlägg visar mer än väl på bristen på proportioner i den här debatten.

  Precis som du säger är det dosen som avgör giftverkan i ett ämne. Jag kan ta ett exempel som visar vilka stora kvantiteter som måste till. Min morfar rökte ihjäl sig. Han fick hjärtinfarkt när han var 69 år gammal.Då hade han varit rökare i minst 50 år, och när han rökte som mest konsumerade han två paket cigaretter om dagen. Hans konsumtionsnivå hade väl varierat en del över tiden, men en överslagsräkning ger vid handen att han under sitt liv hade dragit i sig mellan 400 000 och en halv miljon cigaretter.

  Att då bli upprörd över lite sidorök från en bordsgranne på en uteservering är att helt tappa proportionerna. Koncentrationerna i sidorök är så små att de saknar relevans, och om rökningen dessutom sker utomhus kan man på goda grunder hävda att hälsoriskerna för omgivningen är obefintliga.

 • Anonym

   Level Playingfield – det vill säga med politiskt beslutade ingrepp i marknaden försöka ge alla aktörer samma konkurrensmöjligheter. Det var detta som antirökrörelsen ofta framförde som skäl till att inte tillåta företagarna själva att bestämma om det får rökas i deras ägandes lokaler. Och politiker har som bekant en tendens att tro att de vet bättre än alla andra, till och med bättre än företagarna själva vad som är bra för dem. Det fanns ganska många restauranger med rökförbud redan innan rökförbudet infördes, förmodligen därför att ägaren tyckte att han/hon tjänade på det. På andra ställen kan det säkert ha varit tvärt om. Men nu är det 100 procents valfrihtet för icke-rökarna som gäller och noll procents valfrihet för rökarna. Det anses i vår sjuka värld för rättvist och bra, och ingen företagare får tjäna på rökarnas behov av att gå till ett ställe där de blir väl mottagna och får sina behov och önskemål uppfyllda, det skulle (ve och fasa) kanske till och med bli en konkurrensfördel om rökarna gick dit istället för att stå utanför entrén och frysa och reta gallfeber på somliga som passerar lokalen.

 • Anonym

  För min del kände jag till flera uteställen där personalen tömde askkopparna ofta och regelbundet. Kan inte minnas att jag på något mystiskt sätt började ”lukta askkopp”  efter att ha vistats i närheten av sådana kärl, inte ens om de inte var tomma (jag rökte inte på den tiden, det har jag börjat med senare av medicinska skäl). Jag minns att jag på den tiden när jag inte rökte försökte hitta ett bord dit vinden inte blåste vare sig tobaksrök eller de i mitt tycke massiva, och ibland irriterande rökmolnen från utegrillens brända kött (jag var vegetarian då). Oftast funkade det bra. Numer gör jag tvärt om, försöker hitta ett bord där mina små rökpuffar ska störa så lite som möjligt. Om det vore lagligt och tillåtet med lokaler som riktade sig till just rökare skulle jag naturligtvis gå dit! Det faller sig naturligt att uteserveringar i anslutning till de lokalerna inte skulle befolkas av ickerökare. Ickerökare är så många fler och skulle nästan alltid hitta något passande åt sig på en fri marknad.  Det är så mycket trevligare att sitta bland likasinnade vare sig man är rökare eller inte. I takt med att rök eller inte rök blir en alltmer viktig fråga för allt fler (jag kommer aldrig ge upp min tobaksrökning, den höjer min livskvalitet väsentligt) faller det sig naturligt att uteserveringar med tiden riktar sig till antingen till rökare eller icke-rökare. Men då behöver politikerna nog distansera sig från det krig som pågår mot rökare och se mer till individer istället för till grupper och till att människor har olika preferenser, gör olika val och har olika behov.

 • Anonym

  Jag tycker att det borde finnas rökfria delar av uteserveringar helt enkelt. Nu får man röka var man vill bara det är ute, och de ställen jag går till verkar vara populära bland rökare, tyvärr. Eller feströkare kanske. Om halva uteserveringen var rökfri skulle det underlätta att hitta hyfsat rökfria bord.

  Som ickerökare med bra näsa är det inte själva askkopparna som får en att lukta pyton, det räcker bra när fyra pers vid bordet intill sitter och blåser rökdimmor som blåser genom ens hår och kläder. Alla är tyvärr inte lika hänsynsfulla/omtänksamma som du verkar vara…

 • Patrick Soeder

  Spontant har jag inga problem med detta, är ej rökare men personligen störs jag föga av att folk röker i min omedelbara närhet.

  Vad jag däremot finner en smula irriterande, eller humoristiskt beroende vilket humör jag är på, är när någon ställer sig mitt i en klunga av folk (exempelvis i en busskur), tänder en cigg och sedan får ett formidabelt utbrott när jag påpekar att mina medföljande barn på 3 år respektive 7 månader röker inte.

  Faktum är att nu när jag tänker efter så väger nog dessa komikutbrott mer än ett rökförbud, även om det sistnämda iof inbjuder till fortsatt löjeskomik. Ack, dessa i-landsproblem…

 • Anonym

  Tyvärr mår jag illa av tobaksrök. Skulle önska att det inte vore så. Är bara vanlig allergiker, inte astmatiker, men blir riktigt illamående av väldigt lite röklukt. Vågar ytterst sällan säga till någon som röker intill mig eller slår sig ner med nyinrökta kläder och hår. Har en näsa känslig för lukter, kunde kanske hjälpa narkotikapolisen? :-) Skämt åsido, jag struntar i ev. påverkningar utan konstaterar att det är asjobbigt att bli direkt spyfärdig. Tror inte det är lätt för andra att begripa hur svårt det här är. Ville bara berätta att det inte behöver vara gnäll, moralism eller allmän förbudsiver.

 • Ola Flodin

  Det mest kränkande är att störas av rök i sin egen lägenhet när röken från grannens balkong/öppna fönster letar sig in genom ventilation och fönsterspringor..Borde förbjudas i och i anslutning till flerbostadshus

 • Anonym

   Tack för din respons, Prodromos. Din text skulle mycket väl kunna utgöra en del i en ledarartikel av en typ som nära nog aldrig skrivs i massmedia. Ledarsidor är vanligen kemiskt rena från sådant trots att tobakspolitiken har klara moraliska, etiska och sociala dimensioner och påverkar mer än en miljon människor som röker bara i Sverige. Det är otäckt hur effektiv diskrimineringen av människor som gör ett livsstilsval som nomenklaturan inte gillar kan vara. Mycket (det mesta?) av den tobakspolitik som utgår från överstatiliga och nationella organ har inte längre med hälsa att göra. Det handlar om beteendekontroll, avnormalisering av tobaksbruket (d v s att med nästan vilka propagandalögner som helst) göra det socialt oacceptabelt att röka tobak någonstans över huvud taget. Jag noterar att man nu har nått så långt att man poängterar barnens hälsa nästan hela tiden. Det är naturligtvis bra att se till barns hälsa under förutsättning att vetenskapliga rön tas fram med blanka vapen. I verkligheten är det ofta tvärt om. Nästa logiska steg för politiken så som propagandan och junk science ser ut blir naturligtvis att göra det till en fråga för de sociala myndigheterna om mamma eller pappa röker tobak i sitt eget hem. Är sådana föräldrar verkligen lämpliga att ha hand om vårdnaden om sina egna barn i så fall, kommer det att heta. I USA har sedan flera år rökning eller inte ibland varit avgörande i vårdnadstvister mellan föräldrar. I det skedet är steget inte långt att förbjuda all tobaksrökning i alla hem där det finns barn. Sedan också i alla hem över huvud taget. Ingen ska ju enligt regeringen ”ofrivilligt” utsättas för ”rök” efter 2014. Så har politikerna nått in i den sista bastionen för frihet och självständigt tänkande runt familjens köksbord. Någon gång i framtiden kommer det förmodligen att skrivas lärda doktorsavhandlingar om det pågående kriget mot rökarna och hur staten bidrog till att skapa så mycket hat och illvilja mellan människor. All propagandan mot passiv rökning är dessutom falsk av flera skäl. Ett sådant skäl är att det idag finns utmärkta filter- och ventilationsanordningar som löser problemet. Kan laboratorier som hanterar världens farligaste gaser skapa en säker inomhusmiljö, så är det naturligtvis inte omöjligt att skapa ett hälsosamt inomhusklimat även om någon eller några röker tobak inomhus! Personalens hälsa i lokaler där det röks ska naturligtvis behandlas genom uppsatta gränsvärden precis som andra arbetsmiljöfrågor. Att så inte sker säger mer om politiker än om de medborgare som röker.

 • Pingback: C-topp: förbjud balkongrökning | Politik direkt

 • Anonym

  Inte bara balkonger. När folk röker i sina lägenheter luktar det apa både i farstun, hissen och stundtals i grannaras lägenheter via ventilationen. Svårt att göra något åt förstås, men irriterande är det.

 • Anonym

  Varför kan man inte själva får välja, att det finns både rökfria uteserveringar och serveringar där det är ok att röka. Eftersom det ca 15 % av befolkningen som röker så kan 15 % av uteserveringarna tillåta rökning och resten vara rökfria. Entréer bör vara rökfria, det är äckligt när det luktar när man ska gå in eller ut.

 • Anonym

  Men sitta med barnet i barnvagn på uteserving på Sveavägen är OK?
  Eller Stureplan? Den luften är nog lika med några cigaretter.

 • Anonym

  Förföljelse av rökare är minst av allt någon komik, det är statsunderstödd rasism, det kanske var tionde gången den dagen som rökaren du hänvisar till blev trakasserad av antiröktalibaner, inget konstigt om man drabbas av raseri till slut då.

 • Anonym

  Jag tycker att det bästa är om folk själva kan få välja, så därför bör det finnas bostadsområden där det är ok att röka och bostadsområden där det inte är det. På så sätt kan man inte tjafsa om någon ”häxjakt” utan var och en får själv bestämma om de vill bo rökfritt eller inte. Vill man inte bo i ett bostadsområde med rökförbud så väljer man ett annat, där det är ok att röka. Vill man bo i ett bostadsområde där man kan sitta på balkongen, eller ha fönstret öppet och slippa rök så kan man få göra det. Ökad valfrihet.

 • Anonym

  Det enda rimliga är att ägaren av marken / fastigheten / bostaden / krogen bestämmer huruvida det skall vara tillåtet att röka där. Finns ingen logik i att någon i Pajala skall ha något som helst ”demokratiskt” inflytande i huruvida någon skall ha rätt att röka på en krog i Ystad.

 • Patrick Soeder

   Hoppsan, rasism minsann? Kanske t.o.m något för DO att kika närmare på?

  Du vet, det finns en flipside av det där myntet: Kanske är det jag som icke-rökare som behövde kommentera en tionde gång?

  Men det kanske inte är fullt ut lika känsligt, vad vet jag.

 • Anonym

  Ja om han tidigare visat samma brist på hänsyn så är det rimligt att det var tionde gången han fick höra det. Det faktum att inte heller du valde att se det ur förälderns och barnens synvinkel stöder ju att man inte kan förlita sig på folks eget omdöme.

 • Anonym

  Tre saker som vi alltid får höra från våra amerikanska vänner när de besöker Stockolm första gången. 1. Att folk röker överallt. 2. att folk är oartiga och trängs 3. att Stockholm är vackert. 

 • Anonym

   Med all respekt för ditt illamående, jag vet själv hur det är att ha problem med hälsan. Men ytterst är det ändå så att det gäller att uppnå en balans mellan vad man kan begära av den övriga världen i förhållande till sig själv och sin egen sjukdom. Personligen har jag bestämt mig för att jag inte rimligen kan begära att hela världen ska tvingas kretsa runt mig och anpassa sig till mig och min egen sjukdom. Jag har ett handikapp och det måste jag lära mig att leva med och hoppas på omgivningens förståelse. Vad gäller passiv rökning är det åtminstone min uppfattning att problemen för dem som i varierande grad mår dåligt av tobaksrök skulle få en lindrigare tillvaro om rökarna hade någonstans att gå ”på lokal” där just de kan slå sig ner, dricka en kopp the, äta en bulle och röka. Som det nu är har de snart inget annat val än att röka när de befinner sig i rörelse från punkt A till B. Det gör att de syns mer, möter fler icke-rökare och stör mer. Men det kan vara värt att betänka att det inte är rökarna som fått det dithän. Det är de som inte tycker om tobaksrök och deras valda ombud i parlamenten. Det underlättar inte en avspänd och vänlig relation mellan dem som röker och de som inte gör det och det blir allt svårare att be någon att inte röka i sin närhet. Rökarna är diskriminerade, illa behandlade och slår numer allt oftare tillbaka mot vad de upplever som mobbning i statlig regi,

 • Anonym

   Och jag känner en person som upplever det som mycket störande när lukten från toalettutrymmet i lägenheten under via ventilationen lite då och då letar sig upp i hans lägenhet. Det finns problem med flerbostadshus som kanske ibland bäst löses genom att se sig om efter en annan typ av boende om man känner sig mycket störd.

 • Anonym

   Håller med. Häromdagen var jag på ett café i Vällingby C. Rökförbudet sägs ju ofta vara för personalens skull, men efter ett tag lämnade caféägaren ansvaret till sin medhjälpare och ställde sig ironiskt nog utanför entrén och rökte. Det kan jag förstå, går han till något rum i de bakre regionerna av sitt eget café där han inte stör någon begår han ett brott. Lagen har inte ”bara blivit” sådan. Det är rökhatare och deras valda ombud som ställt till det. Revidera tobakslagen och gör den mer mänsklig – för allas skull!

 • Anonym

   Är det då helt omöjligt att tänka sig att den där rökaren i busskuren kanske aldrig hade tänt en cigarett där om han hade blivit visad så pass mycket hänsyn av antiröktalibaner att han hade fått tända en cigarett i sitt eget arbetsrum eller i en bar avsedd för rökare innan han väntade på bussen? Vem är det egentligen som vägrar visa hänsyn och åtminstone visar rökare så mycket respekt att de precis som andra får starta och driva verksamhet som riktar sig till primärt just dem och deras önskemål och behov? Man får gå till Tyskland under 1930-talet och början av 194-talet för att hitta så diskriminerande lagar riktade mot rökare.

 • Anonym

  Påstående 2-3 är helt korrekta, det första diskutabelt.

 • Anonym

   Visst, men det där med att ”lukta askkopp” är ett vanligt tillmäle som de flesta rökare tar som en ren förolämpning. Det är sådant som åtminstone jag inte tar liggande. Rökare i allmänhet luktar tobak helt enkelt (själv bär jag på en doft av premiumcigarrer vilket faktiskt ibland får folk att komplimentera mig för doften, den påminner dem om någon kär anförvant från förr i tiden). Tobakslukt kan man tycka vad man vill om, men vi kommer alla få det bekymmersamt i samhället om vi lagstiftningsvägen framhärdar i att förbjuda allt som vi irriterar oss på eller som just du eller jag tycker luktar illa. Förr eller senare är det också dina preferenser som ifrågasätts. Slutligen, jag förstår så väl att du inte tycker om att få tobakslukt i håret. En huvudpoäng med min text var att om rökare har laglig rätt att starta och driva företag som tillgodoser rökares behov och primärt riktar sig till rökare där de kan träffas inomhus och i nära anslutning till lokalen utomhus och under trivsamma former röka och ha trevligt, så skulle övriga etablissemang snabbt mer eller mindre tömmas på rökare. Du skulle så att säga slippa dem i håret. Att det inte är så nu är inte rökarnas fel.

 • http://www.facebook.com/people/Dominique-Prahl-Fernandes/597752749 Dominique Prahl Fernandes

  Helt rätt att förbjuda rökning i entréer till offentliga lokaler mfl platser. Våra barn och vi andra har rätt till frisk luft även när vi ska in och ut i tex affärer på stan. Häromdagen fick jag och min sambo hålla för andan när vi gick in i apoteket desvärre kunde inte vår lilla tremånaders baby hålla andan och hade inget val än att bli en passivrökare baby. Vi undviker att gå på stan där folk röker så långt det går, och vi springer förbi rökare när dessa går med sina cigaretter och blåser ut gift som vore det något naturligt. Rökning ÄR skadligt för ALLAS hälsa. Om vi icke rökare, barn, asmatiker, alergiker, mfl får våran värld begränsade för att andra röker, borde det begränsa dem som röker istället, hänvisa dem till särskilda rökplatser.Det är inget kostigt med det. Snart är det sommar och vi måste hålla fönstren stängda, trots värmen, för grannarna röker så mycket att vår lilla lägenhet blir full av rök, som sagt vår lilla baby kan inte hålla andan.

 • Anonym

  Har faktiskt tänkt på det där med hur rökare luktar. En del luktar verkligen pyton (ursäkta). Jag hade en fritidslärare när jag var liten som luktade kiss av att han rökte, i alla fall för min överkänsliga barnnäsa (han var renlig, det var verkligen rökandet som fick fram lukten). Andra som röker riktigt mycket luktar inte alls illa.
  Väldigt märkligt. Men jag tror att rök/rökare överlag luktar väldigt olika för rökare vs ickerökare. Precis som vitlöksdoft gör för vitlöksätare/ickeätare. Och ”lukta askkopp” är faktiskt alldeles sant för vissa rökare (upp ur lungorna, väldigt skrämmande). Men inte andra.
  Dofter är intressant.

 • http://profile.yahoo.com/626MKET6LDVDGQO6P4E2XGQFQQ Mats

  Var nyss i Washington, det röktes en hel del där också min vän.Och ca 27 procent av alla amerikaner röker, fler än här alltså.

 • http://profile.yahoo.com/626MKET6LDVDGQO6P4E2XGQFQQ Mats

  Men vilket meningslöst tjatter, har ni inte större problem i era liv så var glada

  Vad spelar lite tobaksrök för roll.Ingen.Men nu när pappa staten berättat att det gör det så måste man ju vara emot,,,,,,

 • http://profile.yahoo.com/626MKET6LDVDGQO6P4E2XGQFQQ Mats

  Har man inga problem söker man dem min vän

 • http://profile.yahoo.com/626MKET6LDVDGQO6P4E2XGQFQQ Mats

  Men Herre Gud, vi lever i hela världen och inte bara i din.Har man inte problem så söker man dem.Röker inte själv men mår långt värre av människor som du än rökare.

 • Anonym

  Jag bor ca halva året i Californien och kan bara säga att om andelen gäller även här, vilket jag betvivlar, så sköter rökarna det väldigt diskret jämfört med i Sverige. Överhuvudtaget visar man generellt mer hänsyn och vänlighet mot varandra i publika miljöer. Om man hade gjort det i samma utsträckning hemma skulle vi inte ha haft den här ständigt återkommande debatten. 

 • Pingback: Utan snus försmäktar vi på denna ö | blogghelvetet

 • Anonym

  Mina vänner från Uzbekistan säger alltid helt andra saker.
  För att inte tala om vad mina vänner från Kina tycker.
  Fast du kanske tycker det är viktigast vad amerikaner tycker?

 • Pingback: Fler rökfria miljöer utreds |

 • Pingback: cafelearn72

 • Pingback: Är inte rökare och vill inte tvingas vara passiv rökare! | brogrenstankar

 • Pingback: Automotive

 • Pingback: Para Ma

 • Pingback: window cleaners se21

 • Pingback: accelerated lpn programs

 • Pingback: cat repellent

 • Pingback: barrister

 • Pingback: Evidence Dentistry

 • Pingback: time and gems

 • Pingback: GenF20

 • Pingback: Sites like etsy

 • Pingback: Mauritius Self Catering Holidays

 • Pingback: plants

 • Pingback: Pelling tour

 • Pingback: pregnancy after miscarriage

 • Pingback: Ile Maurice Location Vacances

 • Pingback: washington dc fine art photographer

 • Pingback: Villas in Mauritius

 • Pingback: offers in Thessaloniki

 • Pingback: windshield replacement

 • Pingback: Free Clipart

 • Pingback: ephedrine hcl

 • Pingback: top personal loans

 • Pingback: Canon PIXMA MG5320 review

 • Pingback: Registry Cleaner Comparison

 • Pingback: page

 • Pingback: air conditioning repair los angeles

 • Pingback: QROPS

 • Pingback: Atlanta Criminal Defense Attorney

 • Pingback: Jailbreak iPhone Blog

 • Pingback: Best Multi Level Marketing Companies

 • Pingback: ultimate autism solution review

 • Pingback: How To Build A Downline

 • Pingback: Mauritius Accommodation

 • Pingback: Escort girl Paris

 • Pingback: Side dishes

 • Pingback: Melbourne Apartments for Sale

 • Pingback: Getting found on Google

 • Pingback: Insurance

 • Pingback: Gunblood cheats

 • Pingback: Donya Kaemmerer

 • Pingback: Glen Courseault

 • Pingback: teenage girl diets

 • Pingback: chatroulette mondial

 • Pingback: 365 Bonus Code

 • Pingback: real estate

 • Pingback: Tokusatsu Download

 • Pingback: exotic bud

 • Pingback: legal high bud

 • Pingback: Steven D Pinkert

 • Pingback: Gumboots

 • Pingback: ecofriendly cookware

 • Pingback: affordable dental implants

 • Pingback: Force Factor Test X180 Trial

 • Pingback: ipad under 200

 • Pingback: solar panel installation

 • Pingback: scalp psoriasis remedy

 • Pingback: Location Villa Ile Maurice

 • Pingback: free xbox live codes

 • Pingback: aspergers book

 • Pingback: Work Uniform Suppliers

 • Pingback: Pasir Ris DBSS

 • Pingback: waterfall basic infos

 • Pingback: thomas hack escondido

 • Pingback: freebies

 • Pingback: pork tenderloin

 • Pingback: Dental Implants

 • Pingback: Green Coffee Reviews

 • Pingback: seo software

 • Pingback: xrumer

 • Pingback: free ads

 • Pingback: electronic cigarette affiliate program

 • Pingback: Pussy

 • Pingback: 51 electronic cigarette review

 • Pingback: visit site

 • Pingback: Chicago home appraisal companies

 • Pingback: essential download

 • Pingback: cistilni servis Ljubljana

 • Pingback: Cat Collars

 • Pingback: Zrce

 • Pingback: registry cleaner comparison

 • Pingback: buy wii u

 • Pingback: get start-up cash

 • Pingback: travel packages deals

 • Pingback: buy perfume online

 • Pingback: Check out this link best webhosts

 • Pingback: refurbished apple

 • Pingback: Granite Countertops Denver

 • Pingback: Best Digital Piano

 • Pingback: Visit The Site

 • Pingback: make money

 • Pingback: crear tienda online

 • Pingback: harbaremnmn

 • Pingback: speeches for wedding

 • Pingback: Location Vacances Ile Maurice

 • Pingback: Sexnoveller

 • Pingback: reverse lookup

 • Pingback: Van Man Dublin

 • Pingback: Pattaya Youtube Channel

 • Pingback: random facts

 • Pingback: Friv Games

 • Pingback: www.woilchangecoupons.com

 • Pingback: wall panelling

 • Pingback: bathroom with tiles

 • Pingback: Får vi snart en lag som förbjuder balkongrökning? « Ur Vänsterfickan

 • Pingback: Godby Furniture

 • Pingback: Location Bungalow Ile Maurice

 • Pingback: free online games for girls

 • Pingback: Chiropractor Riverside CA

 • Pingback: hemroid relief

 • Pingback: hydraulic

 • Pingback: speech for wedding

 • Pingback: cleaning services Cardiff

 • Pingback: iphone 4s jailbreak wiki

 • Pingback: Bridgeport oregon

 • Pingback: creatine

 • Pingback: czekoladowe fontanny

 • Pingback: Paintball

 • Pingback: live football streaming

 • Pingback: theater ticket

 • Pingback: ainting Company Atlanta

 • Pingback: Painting Company Roswell

 • Pingback: Bad Credit car Lease

 • Pingback: iPhone 4 Siri

 • Pingback: reliable hosting

 • Pingback: drug rehab centers

 • Pingback: SEO Company Pennsylvania

 • Pingback: click here

 • Pingback: how to get a six pack fast

 • Pingback: weight loser blog

 • Pingback: shingles

 • Pingback: get promoted at work

 • Pingback: Bigger breasts

 • Pingback: payday loans

 • Pingback: Sauble Beach cottage rentals

 • Pingback: oxy e

 • Pingback: Trophies

 • Pingback: gout

 • Pingback: paket internet

 • Pingback: www.youtube.com

 • Pingback: making money on the internet

 • Pingback: swissdent

 • Pingback: website maken

 • Pingback: Yuvutu Like

 • Pingback: Psst @goranhagglund – rökning är farligare än fetma. Du borde börja där | För övrigt anser jag att rökning borde förbjudas

 • Pingback: Sizzling Hot

 • Pingback: Villa Ile Maurice

 • Pingback: tacoma personal trainer

 • Pingback: http://www.adietcommunity.com/category/motivation/

 • Pingback: WordPress Freelance

 • Pingback: natural horsemanship trainers

 • Pingback: pay day loan

 • Pingback: hello kitty iphone 4 case

 • Pingback: convert vob to mp4 mac

 • Pingback: career change at 40

 • Pingback: sbobet

 • Pingback: Implement SEO Service

 • Pingback: webhosting website

 • Pingback: raspberry keytones

 • Pingback: how to be healthy

 • Pingback: why join mastermind group

 • Pingback: pool service roseville

 • Pingback: pool service roseville

 • Pingback: roseville pool service

 • Pingback: click here to visit us

 • Pingback: wholesale jeans

 • Pingback: breast actives before and after pictures

 • Pingback: free porn

 • Pingback: Juvederm Denver

 • Pingback: breast enhancement before and after

 • Pingback: Juvederm Denver

 • Pingback: Juvederm Treatments Denver

 • Pingback: www.mbaprograms101.org/know-more-about-top-mba-programs-in-the-usa

 • Pingback: Interior Design Denver

 • Pingback: Denver Basement Finishing

 • Pingback: increase youtube views

 • Pingback: increase youtube views

 • Pingback: Cracked Teeth los angeles

 • Pingback: Women's Running Shoes

 • Pingback: Oppo BDP-93 Review

 • Pingback: search engine marketing specialists

 • Pingback: http://pharmacytechnicianhq.org

 • Pingback: arkansas social security attorney

 • Pingback: Smart Battery Charger

 • Pingback: social security disability application online

 • Pingback: win the lottery

 • Pingback: handbags for cheap

 • Pingback: handbags for cheap

 • Pingback: ipswich escorts

 • Pingback: les mer

 • Pingback: creation site internet annecy

 • Pingback: publicidad

 • Pingback: commercial cleaning services austin

 • Pingback: Law Firm

 • Pingback: travel trailers

 • Pingback: Mercedes Car Dealership CIncinnati

 • Pingback: asian dating

 • Pingback: vet tech

 • Pingback: click here

 • Pingback: Cryotherapy boise

 • Pingback: juegos para pc

 • Pingback: juegos para nokia c3

 • Pingback: Accountants

 • Pingback: mohamed bouazizi

 • Pingback: Backlink Tool

 • Pingback: buy phen375

 • Pingback: juegos para nokia c3

 • Pingback: golshifteh farahani

 • Pingback: idebenone

 • Pingback: descargar juegos para pc

 • Pingback: Cinema Makeup School

 • Pingback: price of solar panels

 • Pingback: Hotels Watertown NY

 • Pingback: Pachmarhi hotel booking

 • Pingback: available now here

 • Pingback: tea collection

 • Pingback: Free Credit Analysis

 • Pingback: billiga solglasögon, accesoarer och modé online

 • Pingback: rencontre cougars

 • Pingback: Sex webcam

 • Pingback: Social Bookmark

 • Pingback: Viagra

 • Pingback: online insurance ce credits

 • Pingback: Microwave Reviews

 • Pingback: click-to-call

 • Pingback: online insurance ce credits

 • Pingback: macho alfa

 • Pingback: Sale College Books

 • Pingback: hotels in Kochi

 • Pingback: check this

 • Pingback: Kerala hotels

 • Pingback: best animation softwares

 • Pingback: animation software review

 • Pingback: fundraiser

 • Pingback: Goldankauf Dresden

 • Pingback: payday loans

 • Pingback: tutor perth

 • Pingback: win at roulette

 • Pingback: sell gold

 • Pingback: Edinburgh Estate Agents

 • Pingback: self bonding silicone tape

 • Pingback: backlinks

 • Pingback: Mallorca Properties

 • Pingback: science of sleep

 • Pingback: Mallorca Properties

 • Pingback: auto repair rochester new york

 • Pingback: discount carpet tiles

 • Pingback: iphone jailbreak applications

 • Pingback: 4.1 jailbreak

 • Pingback: jailbreak 3

 • Pingback: jailbrak me

 • Pingback: jailbreak iphone legal

 • Pingback: jailbreak any iphone

 • Pingback: yoga for weight loss

 • Pingback: paintball

 • Pingback: nashville seo

 • Pingback: tamashebi

 • Pingback: Affiloblueprint

 • Pingback: backlinks

 • Pingback: paintball

 • Pingback: click here

 • Pingback: here

 • Pingback: indie

 • Pingback: pop

 • Pingback: this site

 • Pingback: how to get british passport

 • Pingback: best insurance for mobile phone

 • Pingback: How to grow height

 • Pingback: how to obtain british passport

 • Pingback: visit website

 • Pingback: L5S1

 • Pingback: Awesome post! Hey, make sure you check out how I lost over 70 pounds:

 • Pingback: melhor website

 • Pingback: L5S1

 • Pingback: suffering from TMJ

 • Pingback: aqui

 • Pingback: shade sails perth

 • Pingback: Sex CH

 • Pingback: sexdate schweiz

 • Pingback: Costa Rica Rental Cars

 • Pingback: ways to lose belly fat fast

 • Pingback: www.adrian-online.net

 • Pingback: Magnetmotor howard johnson

 • Pingback: how to reduce tummy fat

 • Pingback: jailbreak iphone 4 sprint

 • Pingback: can you buy alcohol online

 • Pingback: jailbreak iphone 4 benefits

 • Pingback: jailbreak iphone 4 free

 • Pingback: jailbreak iphone 4 methods

 • Pingback: can you buy alcohol online

 • Pingback: hausfrauensex

 • Pingback: Mauritius Villa Rental

 • Pingback: how to make a website

 • Pingback: creating a website

 • Pingback: Online Lan

 • Pingback: Rhinoplasty

 • Pingback: unlock iphone 4 bb 2.10

 • Pingback: how to unlock iphone 4

 • Pingback: businesslinkem.co.uk

 • Pingback: top 10 free mmorpg

 • Pingback: earthquake supplies list

 • Pingback: pet social network

 • Pingback: pet social network

 • Pingback: Disney Pin Trading

 • Pingback: wen hair care reviews

 • Pingback: true religion jeans

 • Pingback: wills and probate solicitors

 • Pingback: mba

 • Pingback: car loan for bad credit

 • Pingback: emba

 • Pingback: car loan for bad credit

 • Pingback: PhuketCamp

 • Pingback: employment law

 • Pingback: legal insurance

 • Pingback: legal insurance

 • Pingback: employment law

 • Pingback: promo videos

 • Pingback: legal protection insurance

 • Pingback: Bankruptcy Alternative

 • Pingback: energy healing

 • Pingback: car loan for bad credit

 • Pingback: remove drm from itunes

 • Pingback: m4v

 • Pingback: entertainment

 • Pingback: chemistry tutor

 • Pingback: over here

 • Pingback: Kyle leon

 • Pingback: latest blog post

 • Pingback: click here

 • Pingback: how to make money fast

 • Pingback: india jobs

 • Pingback: Nightlife

 • Pingback: auto repair mooresville

 • Pingback: kill bed bugs

 • Pingback: auto repair mooresville

 • Pingback: Electronics Australia

 • Pingback: pest control bed bugs

 • Pingback: dubstep software

 • Pingback: Lingerie

 • Pingback: Lingerie

 • Pingback: clogged drains

 • Pingback: meditation techniques for sleep

 • Pingback: online casino

 • Pingback: Citalopram Side Effects

 • Pingback: the linden method

 • Pingback: the linden method

 • Pingback: Autoteile Guenstig

 • Pingback: Autoteile Guenstig

 • Pingback: Mauritius Villa Rental

 • Pingback: Photographer Eden Prairie

 • Pingback: Photographer Eden Prairie

 • Pingback: romance

 • Pingback: get quotes for conservatories

 • Pingback: Link Building

 • Pingback: indien

 • Pingback: Key To Success

 • Pingback: buying cars after bankruptcy

 • Pingback: Prepaid Legal Help

 • Pingback: Downline Builder

 • Pingback: after bankruptcy car loans

 • Pingback: babyfoon

 • Pingback: Louis Vuitton Outlet

 • Pingback: cheap jordans

 • Pingback: Spinal Decompression

 • Pingback: Family Chiropractors

 • Pingback: NuSkin Training

 • Pingback: Nikken Training

 • Pingback: Links

 • Pingback: USANA Training

 • Pingback: ViSalus Help

 • Pingback: Neways Training

 • Pingback: GNLD Training

 • Pingback: precious metals

 • Pingback: North Koreans

 • Pingback: custom challenge coins

 • Pingback: shanghai dining

 • Pingback: ps3 reparatie

 • Pingback: ps3 reparatie

 • Pingback: Herpeset

 • Pingback: iphone 3 unlocking

 • Pingback: Alvaro Cordiero

 • Pingback: click here

 • Pingback: Willena Leberman

 • Pingback: unlocked iphones

 • Pingback: banned from xbox

 • Pingback: unlock iphone 4

 • Pingback: Orlando home inspection

 • Pingback: hulk slots

 • Pingback: tablet insurance

 • Pingback: U.S. Statewise 2012 CUSTOMER and CONSUMER DATABASES @ fiverr

 • Pingback: baby clothes

 • Pingback: baby cashmere

 • Pingback: handbag

 • Pingback: designer handbags sale

 • Pingback: click on the link

 • Pingback: service assurance solutions

 • Pingback: stop divorce

 • Pingback: How to make slime at home

 • Pingback: Police auctions

 • Pingback: payday loans

 • Pingback: Integrative Nutrition

 • Pingback: ankylosing spondylitis treatment

 • Pingback: diy dog house plans

 • Pingback: uk online casino

 • Pingback: Liberty American Family

 • Pingback: backlinks

 • Pingback: hen party ireland

 • Pingback: www.palmyraproperty.com/fr

 • Pingback: home

 • Pingback: seo consultant

 • Pingback: Tree Removal Service Phoenix

 • Pingback: vente de tableaux

 • Pingback: 100 best fantasy books

 • Pingback: Mobile Mechanic

 • Pingback: Hydroxatone

 • Pingback: Hydroxatone

 • Pingback: singapore company setup

 • Pingback: make fifty bucks

 • Pingback: 7red freespin

 • Pingback: equity release schemes

 • Pingback: driving instructors belvedere

 • Pingback: More

 • Pingback: youtube

 • Pingback: socialsupercharge.net

 • Pingback: writing an obituary

 • Pingback: TGI Fridays Menu

 • Pingback: Gourmet Burger Kitchen Vouchers

 • Pingback: example obituary

 • Pingback: obituaries template

 • Pingback: ace golf netting

 • Pingback: debris netting

 • Pingback: sympathy messages for loss of father

 • Pingback: XtremeNO

 • Pingback: jak skutecznie sprzedawać

 • Pingback: Anhaengerkupplungen

 • Pingback: Kryon Lee Carroll

 • Pingback: Porno

 • Pingback: Porno

 • Pingback: Parkett Lanen

 • Pingback: Parkett Iserlohn

 • Pingback: read the full info here

 • Pingback: best mattress for kids

 • Pingback: Reiki healing symbols

 • Pingback: they said

 • Pingback: kaip greitai numesti svori

 • Pingback: cuisine amenagee pas cher

 • Pingback: strawberry plants for sale

 • Pingback: indoor air quality testing

 • Pingback: equity release

 • Pingback: ViralURL Affiliate Marketing

 • Pingback: Spa

 • Pingback: Forex indicator

 • Pingback: plumber springfield ma

 • Pingback: drinklifein.com

 • Pingback: coches electricos

 • Pingback: roofing

 • Pingback: online dating profile tips

 • Pingback: home improvement

 • Pingback: how to factory unlock iphone 3g

 • Pingback: unlock 3 iphone

 • Pingback: how to go to sleep fast

 • Pingback: youtube.com

 • Pingback: unlock iphone on iphone

 • Pingback: unlock iphone 3g online free

 • Pingback: holiday greece

 • Pingback: holiday greece

 • Pingback: unlock iphone 3gs ios4

 • Pingback: unlock a iphone 3gs

 • Pingback: 6v Battery Chargers Store

 • Pingback: no no hair removal reviews

 • Pingback: 12v Battery Chargers

 • Pingback: Auto Dealer SEO

 • Pingback: columbian water filters

 • Pingback: Diary of a White Indian Housewife

 • Pingback: salvage truck online auction

 • Pingback: info

 • Pingback: wonga promo code

 • Pingback: Im With Jamie 3.0

 • Pingback: emergency silicone tape

 • Pingback: self-fusing silicone tape

 • Pingback: Self Catering Accommodation in Mauritius

 • Pingback: ass in jeans

 • Pingback: payday loan

 • Pingback: fast fire sites

 • Pingback: note buyers

 • Pingback: sell structured settlements

 • Pingback: structured settlement lump sum

 • Pingback: sports betting website

 • Pingback: cash for structured settlement

 • Pingback: backlinks

 • Pingback: residential carpet cleaning Prosper 54

 • Pingback: best bookmaker online

 • Pingback: interlocking

 • Pingback: drain cleaning tips

 • Pingback: tinnitus treatment

 • Pingback: http://www.hercool.com/product/anuschka-medium-tote-hawaiian-hibiscus-13809/Default.aspx

 • Pingback: Internet Marketing Training

 • Pingback: Home Made Energy Review

 • Pingback: landscaping

 • Pingback: link

 • Pingback: http://www.hercool.com/product/lodis-isla-smartphone-case-citron-61035/Default.aspx

 • Pingback: freelance graphic design

 • Pingback: singing party characters

 • Pingback: inheritance funding

 • Pingback: invernet

 • Pingback: article marketing tips

 • Pingback: Location Vacances Ile Maurice

 • Pingback: Adderall XR 10mg

 • Pingback: susan borowik

 • Pingback: psychoterapia krakow

 • Pingback: psychoterapeuta krakow

 • Pingback: turbulence training

 • Pingback: NoNo Hair Removal

 • Pingback: homes in salt lake city

 • Pingback: search job bank

 • Pingback: get edu backlinks

 • Pingback: police auctions

 • Pingback: kostenlos spielen

 • Pingback: at home assembly forum

 • Pingback: ps vita review

 • Pingback: Formation naturopathe par correspondance

 • Pingback: Home Website Builder 2.0

 • Pingback: Home Website Builder 2.0

 • Pingback: Ecole de naturopathie

 • Pingback: Offline Lead Pipeline

 • Pingback: st petersburg russia attractions

 • Pingback: Offline Lead Pipeline

 • Pingback: davis county homes

 • Pingback: jailbreak ipad 2 ios 4.3

 • Pingback: mlm lead generation

 • Pingback: monster guitar cable

 • Pingback: Lipotropic Injections

 • Pingback: dr phil

 • Pingback: toddler belts for girls

 • Pingback: buy backlinks

 • Pingback: hCG Wholesale

 • Pingback: ppi

 • Pingback: hausstaub

 • Pingback: UK Sex Toys

 • Pingback: glowworm

 • Pingback: nassau

 • Pingback: long island contractor

 • Pingback: Genius Chargers

 • Pingback: plastic surgery houston

 • Pingback: Genius Chargers

 • Pingback: Breville 800CPXL Citrus Press Review

 • Pingback: Diary of a White Indian Housewife

 • Pingback: investissement

 • Pingback: outdoor tv cover

 • Pingback: vintage Italian bikes

 • Pingback: slimming news

 • Pingback: how to raise credit score

 • Pingback: credit score

 • Pingback: buy propecia online

 • Pingback: divorce

 • Pingback: http://www.sharpeshots.com/

 • Pingback: apps jailbreak ipad

 • Pingback: jailbreak ipad update

 • Pingback: Business logo design

 • Pingback: tenebrionid.net

 • Pingback: pizzafeest

 • Pingback: http://www.spiritualcity.org/

 • Pingback: durham roofing

 • Pingback: expired domains

 • Pingback: JointKote

 • Pingback: wonga promo code

 • Pingback: wedding ny

 • Pingback: hobart indiana home inspection

 • Pingback: expired domains

 • Pingback: source

 • Pingback: djs long island

 • Pingback: business coach

 • Pingback: solar panels

 • Pingback: how to make a beat

 • Pingback: bankruptcy in california

 • Pingback: Portal Berita Indonesia Update

 • Pingback: hotel in jumeirah beach dubai

 • Pingback: phentermine

 • Pingback: tire pressure monitor

 • Pingback: Portal Berita Indonesia Update

 • Pingback: http://julianshain568.over-blog.com/pages/replacing-a-broker-water-pump-7735628.html

 • Pingback: web hosting

 • Pingback: challenge coins

 • Pingback: used copiers austin

 • Pingback: alloy wheel repair manchester

 • Pingback: bankruptcy in california

 • Pingback: bankruptcy in california

 • Pingback: fat loss training

 • Pingback: Ryan Wuerch Motricity

 • Pingback: washington divorce service

 • Pingback: lose weight

 • Pingback: środki czyszczące

 • Pingback: dog calming products

 • Pingback: logbook service

 • Pingback: music live

 • Pingback: check out this Samsung RSG5UUMH review

 • Pingback: how to unlock an iphone 3

 • Pingback: unlock iphone vodafone

 • Pingback: iphone unlocked for tmobile

 • Pingback: android unlock iphone

 • Pingback: salento

 • Pingback: Bookmarking demon

 • Pingback: best eczema remedies

 • Pingback: Brain Music

 • Pingback: similar to craigslist

 • Pingback: getting rid of eczema

 • Pingback: similar to craigslist

 • Pingback: walking dead comic book series

 • Pingback: Triphala opinie

 • Pingback: taxi krakow airport

 • Pingback: replica watches

 • Pingback: download anime episodes

 • Pingback: cyber12 anime

 • Pingback: polishop oportunidade

 • Pingback: challenge coins

 • Pingback: diet

 • Pingback: challenge coins

 • Pingback: movie

 • Pingback: wav to mp3

 • Pingback: Hate Google Adsense?

 • Pingback: Website

 • Pingback: katalog stron

 • Pingback: Find Out More

 • Pingback: decorative bamboo fences

 • Pingback: decorating with bamboo sticks

 • Pingback: cupcake liners

 • Pingback: Commercial Kitchen Equipment

 • Pingback: Catering Equipment

 • Pingback: Bottle Coolers

 • Pingback: tuition

 • Pingback: Herpes-coldsores

 • Pingback: PES Erase

 • Pingback: Cheap driving lessons in Huddersfield

 • Pingback: Worcester Bosch boilers leeds

 • Pingback: PES Erase

 • Pingback: check it

 • Pingback: page

 • Pingback: domain

 • Pingback: heat pump technology

 • Pingback: farm insurance

 • Pingback: 国際禁煙デー World No Tobacco Day (WNTD)に寄せて « Alltid Leende

 • Pingback: grants

 • Pingback: columbine cactus

 • Pingback: columbine cactus

 • Pingback: crm

 • Pingback: CRM Singapore

 • Pingback: laser decal paper

 • Pingback: cheap bail bonds riverside

 • Pingback: range hoods

 • Pingback: spped up my pc

 • Pingback: run pc faster

 • Pingback: how speed up your computer

 • Pingback: free ways to speed up your computer

 • Pingback: unlock iphone 4 baseband 3.10.01

 • Pingback: iphone unlocked

 • Pingback: check pc speed

 • Pingback: my fast pc

 • Pingback: Granite Los Angeles

 • Pingback: natural holistic hypoallergenic healthy dog food

 • Pingback: traderush review

 • Pingback: web design

 • Pingback: website design

 • Pingback: Soundcloud plays

 • Pingback: binary options trading systems

 • Pingback: early pregnancy

 • Pingback: launder

 • Pingback: japanese kanji tattoo

 • Pingback: trace cell phone

 • Pingback: Lethbridge Real Estate

 • Pingback: get a job

 • Pingback: wholesale jordans

 • Pingback: muscle plan

 • Pingback: muscle

 • Pingback: Troubled Teen

 • Pingback: Troubled Teen

 • Pingback: buy backlinks for website

 • Pingback: Recipes

 • Pingback: photography

 • Pingback: freezers

 • Pingback: Los Angeles Truck Game

 • Pingback: mobility scooter

 • Pingback: Computer Repair Long Beach

 • Pingback: NJ Latin DJ

 • Pingback: job english

 • Pingback: small business accountant

 • Pingback: faillissement veiling

 • Pingback: gratis producten

 • Pingback: shirts from Gallifrey

 • Pingback: CNA online courses

 • Pingback: eGo-C

 • Pingback: how to do a hand stand

 • Pingback: CNA certificate

 • Pingback: Mailbox

 • Pingback: Mail box

 • Pingback: review of sex sites

 • Pingback: automobiles for sell in Jacksonville Florida

 • Pingback: new music

 • Pingback: Commercial mailboxes

 • Pingback: Accident Attorney Detroit

 • Pingback: SEO Expert

 • Pingback: data recovery

 • Pingback: Apartment mailboxes

 • Pingback: website

 • Pingback: dub turbo

 • Pingback: rear end collision injuries

 • Pingback: biznes

 • Anonym

  Hej Erica
  Trevligt att du deltar i kommentarsfältet, det ska du ha heder av.
  Du skriver ”kränkande eller rasistiska” angående kommentarer.
  I Sverige är vi väl världsledande på att bli kränkta och uppfatta rasism i snart sagt allt.
  Jag tycker dom flesta kommentarer i  Marcus Priftis artikel där han drog alla Svenskar över en kam som rasister visar att gemene man är kraftigt trötta på att gång efter annan bli kallade rasister.

 • Anonym

  Debatten gynnas inte av en ökad censur – tvärt om.
  .
  Det enda effektiva sättet att förändra människors sätt att tänka är med väl underbyggda argument i en öppen debatt. Att strypa det fria ordet vittnar snarast om oförmåga att argumentera för sin sak och är i det långa loppet att förlora på walk over.
  .
  För övrigt är kommentarerna ofta mer läsvärda än artikeln – kunnigare, bättre formulerade och mer ifrågasättande. Något för betalda skribenter att fundera på!

 • Anonym

  Jag tycker inte att du ska tacka för smulorna…….

 • http://twitter.com/lauternichts lennart jonasson

  Ja du Erica. Om du läste din egen tidning så skulle du finna en öppenhet när det gäller ekonomjournalistiken som borde vara förebildlig för hela tidningen. Cervenka o co har verkligen satt sprätt på debatten om EU, EMU, bankerna och värdepapperskrisen. Öppna, frejdiga och orädda artiklar med drastiska formuleringar riktade mot enskilda maktpotentater. Kommentarsfälten har vanligtvis varit positiva till denna öppenhet även om skarp kritik riktats mot det som skrivits.. Inga sura miner från ekonomiredaktionen om näthat ej heller från annat lättkränkt håll. Arr det är just kultutjournalistiken som är rädda för öppenhet, ägnar sig åt nedlåtande moralism mot sina kommenterande läsare borde faktiskt stämma till eftertanke. Kanske vore mer öppenhet, mindre von oben och andra röster än i den nu förutsägbara skaran något för svd att fundera över?

 • http://twitter.com/Treijsen erica treijs

  Men oavsett vilken åsikt man har, vilken bakgrund, religion, ålder etc så gäller det väl ändå att försöka föra fram sitt budskap på ett rimligt (icke kränkande, utan hot)? Det anser i alla fall jag och uppskattar också er alla som försöker göra det. Tack för det!
  /erica

 • Anonym

  Modereringen också borde få en släng av sleven när de silar mygg och sväljer kameler.
  (Få se hur länge detta klarar sig)

 • http://twitter.com/Treijsen erica treijs

  Jag har fått flera påpekanden med exempel på vad som tas bort och inte. Vilket fungerar som ett utmärkt underlag för mig att försöka kolla upp detta internt. Förhoppningsvis kan jag senare återkomma exempelvis här på bloggen med ett inlägg. 

 • http://twitter.com/lauternichts lennart jonasson

  Ja du Erica. Jag blev visst censurerad. Saklig kritik helt inom reglerna. Hur var det med det digitala ansvaret?

Gårdsbacka som alltid varit starkt Sannfinländarnas område. På bilden Aki Lipuskin och hans gamla arbetskamrat Jari Vuorijärvi. svd i finland

Allt fler stabslägen på akutsjukhus i landet

40 sedan 2010 i Stockholm – äldre drabbas.

Webb-tv

”Ansvariga har ingen koll på järnvägen”

Därför blir tågen inte bättre i statlig regi.

Känd svenskstad tar strid för ö-prickarna

USA

Nu ska skyltarna få tillbaka sina prickar.

Brist på förskollärare förvärras i Stockholm

Större andel outbildade än i övriga landet.

Ratade skola: ”För låg kompetens”

Fem föräldrar om vad som är viktigt för en bra förskola.

Webb-tv

Här tar världens bäst betalda modell farväl

stort jubel

Gjorde sin sista catwalk i tårar.

Tidal ska sparka alla anställda i Sverige

Uppgifter: Jay Z möblerar om helt i bolaget.

Vill ha dödsstraff för vissa raser

Rättegång bröts

Moderatkvinna fick inte fortsätta som nämndeman.

Putin om Sovjets misstag: Lider av det

”Amerikanerna kommer också att misslyckas”.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Svenska stjärnskott och thrillers - veckans filmrecensioner.

Dokument funna om Eichmanns rättegång

Bureau 6

Fångades och fördes till Israel.

Så gick det för naziförbrytarna

Bilder

Gåtan kring Mengeles flykt fick sin lösning.