Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen öppnar för att införa rökförbud på fler allmänna platser. Ett skäl är att färre barn ska utsättas för hälsofarlig passiv rökning.

Tobaksrök består av mer än 4 000 olika ämnen, som är irriterande, giftiga och cancerframkallande, konstaterar Folkhälsoinstitutet. Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken – resten sprids i omgivningen.

Att vara utsatt för så kallad passiv rökning innebär ”allvarliga hälsorisker”, i synnerhet för små barn, som är extra känsliga för tobaksrök.

Därför slog den tidigare S-regeringen, med dåvarande folkhälsoministern Morgan Johansson i spetsen, fast ett konkret mål: ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning år 2014.

Men om ambitionen ska uppnås krävs nya åtgärder och ”ett mer målgruppsinriktat arbete”, enligt ansvarig minister Maria Larsson (KD).
Regeringen har därför beslutat att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, framför allt där barn vistas.

Myndigheten ska också utreda om fler rökfria miljöer bör införas. ”Att ge ungdomar större möjligheter att få tillgång till rökfria miljöer är en viktig åtgärd för att förhindra tobaksdebuter”, skriver regeringen.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD)

– Stora hälsovinster kan göras för den enskilde och för samhället med ytterligare färre som röker och ett större hänsynstagande gentemot de som inte röker, förklarar Maria Larsson.

Enligt tobakslagen är rökning inte tillåten inom bland annat barnomsorg, skola, hälso- och sjukvårdslokaler och i kollektivtrafiken. Det står också i lagen att ingen ska behöva utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats.
Sedan 2005 är det dessutom förbjudet att röka på restauranger och barer. Maria Larsson är nöjd med förbudet:

– Det har blivit en succé. Alla har blivit vinnare. Restaurangpersonal har fått en mycket hälsosammare arbetsmiljö, gästerna trivs bättre och restaurangerna har med friheten från tobaksrök fått nya kunder.

Men fortfarande utsätts 15 procent av befolkningen för passiv rökning minst en gång per vecka, visar den nationella studien Hälsa på lika villkor. Därför är det angeläget att se över vilka möjligheter som finns att ytterligare begränsa den passiva rökningen. ”Undersökningar visar också att det finns ett brett folkligt stöd för fler rökfria miljöer”, konstaterar regeringen i beslutet.

Astma- och Allergiförbundet tillhör dem som driver på för fler rökfria miljöer, och vill bland annat ha rökförbud på följande platser:

* Entréer till offentliga lokaler

* Perronger och väntkurer utomhus

* Uteserveringar

Maria Larsson vill i dagsläget inte kommentera var det kan bli aktuellt att införa nya rökförbud.

– Det är det vi nu har tillsatt en utredning för. Som barnrättsminister är jag naturligtvis särskilt intresserad av hur vi kan minska barns utsatthet för tobaksrök.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv