Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Utrikesminister Carl Bildt (M) och miljöminister Lena Ek (C) nonchalerar riksdagen genom att svara på interpellationer för sent. Det anser företrädare för oppositionen. Talman Per Westerberg ska nu ta upp de båda statsrådens senfärdighet med regeringskansliet.

EU:s system för handel med utsläppsrätter fungerar ”undermåligt”, enligt riksdagsledamoten Jens Holm (V), som i en interpellation från den 9 mars vill veta vad miljöminister Lena Ek (C) tänker göra åt saken.

Jens Holm (V)

Men hennes besked dröjer. På grund av ”redan inbokade engagemang” vill ansvarigt statsråd möta Jens Holm i kammaren först den 22 maj.

– Jag tycker att det är oacceptabelt. Ett av våra viktigaste uppdrag som riksdagsledamöter är att vi ska granska regeringen, och om man måste vänta i två och en halv månad i en väldigt viktig fråga kan man inte granska regeringen, säger Jens Holm.

Varför tror du att debatten dröjer?

– Antingen är det så att Lena Ek helt enkelt har så dåliga svar att komma med att hon vill skjuta på det här så länge som möjligt eller så har hon har en väldigt dålig planering, och har inte planerat in tid för debatter med riksdagsledamöter, säger Jens Holm.

Huvudregeln, enligt riksdagsordningen, är att interpellationer ska besvaras inom två veckor (plenifria veckor borträknade). Skälet till tidsgränsen är bland annat att det ämne som debatteras i talarstolen fortfarande ska vara aktuellt.

Utrikesminister Carl Bildt (M)

Det är inte bara nyblivna miljöministern Lena Ek som kritiseras för att nonchalera debatterna med riksdagsledamöter. Även utrikesminister Carl Bildt (M) pekas av företrädare för oppositionen ut som ett statsråd som är dålig på att infinna sig i kammaren för att besvara interpellationer.

Till exempel är han inte redo att diskutera kvinnors mänskliga rättigheter och vapenexport med Amineh Kakabaveh (V) förrän den 8 maj – exakt två månader efter att hon lämnade in sin interpellation. Socialdemokraterna har liknande exempel på långa väntetider.

Förra veckan togs de två statsrådens senfärdighet upp på ett möte mellan talman Per Westerberg och gruppledarna för riksdagspartierna, kan SvD berätta. Frågan lyftes av Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde, som fick medhåll i sin kritik.

– Oppositionen upplever en nonchalans från ministrarnas sida, säger en av SvD:s källor.

Per Westerberg låter via sin pressekreterare hälsa att han inte kommenterar vad som sägs på interna möten. Men enligt vad SvD erfar ska talmannen nu ta upp kritiken mot Carl Bildt och Lena Ek med regeringskansliet.

– Han ska ta frågan vidare, sammanfattar en person som var med på mötet.

Miljöminister Lena Ek (C)

Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg vill inte uttala sig om vad som diskuteras på gruppledarmötena. Men han tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter får svar på sina interpellationer ”snabbt”.

– Det måste vara en hygglig aktualitet, förklarar han.

Vänsterpartiets Hans Linde konstaterar att de långa svarstiderna gör det svårare för riksdagen att utkräva ansvar.

– En av riksdagens viktigaste uppgifter är ju att bevaka ministrarna, men det förutsätter ju att de kommer till riksdagen och svarar på frågor, säger han.

Att statsråden inte svarar på riksdagsledamöternas interpellationer i tid är en återkommande kritik i konstitutionsutskottets, KU, årliga granskningar. I det senaste betänkandet, 2010/11:KU20, konstaterar KU att andelen interpellationer som besvaras för sent har ökat ”trots upprepade påpekanden från utskottet genom åren”. Det är ”otillfredsställande” att utvecklingen har fortsatt i fel riktning, skriver KU:s ledamöter.

Men även socialdemokratiska statsråd har fått underkänt. 2001 valde Moderaternas riksdagsledamot Gunnar Axén att – på ett bräde – KU-anmäla 17 av 20 ministrar för senfärdighet.

En genomgång han lät riksdagens utredningstjänst, Rut, genomföra visade att sammanlagt 133 av 247 interpellationer besvarades för sent. S-ministrarna hänvisade till ”resor”, ”arbetsanhopning”, ”inbokade engagemang”, ”förhinder” eller ”inkommande besök”. Dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson toppade listan över flest sena svar.

– Det är helt oacceptabelt, sade Gunnar Axén (M) till TT efter den rekordstora anmälan, som ledde till kritik från KU.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv